နည္းပညာေပါင္းစုံထည့္သြင္းထားသည့္လက္အတု ၂၆ ႏွစ္သားအတြက္တီထြင္

အသက္ ၂၂ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ရထားေအာက္ ျပဳတ္က်ၿပီး ရထားအႀကိတ္ခံလိုက္ရသျဖင့္ ဘယ္ဘက္လက္ တစ္ေခ်ာင္းလုံး ဆုံး႐ႈံးသြာ

အိုဘာမား သမၼတဘဝကနားလွ်င္ ေနမည့္အိမ္

သမၼတအုိဘားမားတစ္ေယာက္ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလကုန္ေလာက္မွာ အိမ္ျဖဴေတာ္ကေန မိသားစုနဲ႔အတူ အၿပီး ထြက္ခြာေပးရပါေတာ့မယ္