မိဘႏွင့္ စာေမးပြဲဖိအားဒဏ္ မခံႏိုင္သျဖင့္ ၁၁ ႏွစ္သားသတ္ေသ

စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ အသက္ ၁၁ ႏွစ္သားအ႐ြယ္ ေက်ာင္းသားေလးတစ္ေယာက္ဟာ သူ႕ဘဝမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စာေမးပြဲက်တာကို ရင္