ဒသမတန္း ဘက္စံုပညာထူးခြၽန္ လူငယ္အပန္းေျဖစခန္း(ေငြေဆာင္) ဖြင္႕လွစ္

ေငြေဆာင္ ဧၿပီ ၂၉ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒသမတန္း ဘက္စံုပညာထူးခြၽန္ လူငယ္အပန္းေျဖစခန္း(ေငြေဆာင္)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယ

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အေထက္အကူျပဳ သင္တန္းမ်ား မံုရြာတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိ

 မံုရြာ၊ ဧၿပီ(၂၉) စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အေသးစားစက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းဦးစီးဌာန သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား လူမႈစီ