ျပင္သစ္ေက်ာင္းမ်ား တစ္ပတ္လွ်င္ ၄ ရက္သာ ဖြင့္မည္

ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ညဴရယ္မက္ခရြန္၏ အစီအစဥ္အရ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ျပင္သစ္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ပိုမိုၿပီး အနားယ

တ႐ုတ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အိပ္ငိုက္သူမ်ားဖမ္းမည့္ စီစီတီဗီကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူက်ိဳး အမွတ္ ၁ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ယခုပညာသင္ႏွစ္ကစတင္ၿပီး အတန္းတိုင္း၌ ကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္ေတာ