ဂုဏ္ေျမာက္ေသာအေရးအသား (၃)

http://www.interworksmadison.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_1704.jpg

“ေနာက္ဂုဏ္တစ္မ်ဳိးဆက္ရေအာင္”

“မဓုရတာဂုဏ္ပါ ဦးေလး”

“အဲဒီဂုဏ္က အသံခ်ဳိတဲ့ဂုဏ္ေပါ့။ စာေတြ ေပေတြေရးဖြဲ႕ရာမွာ အသံခ်ဳိေအာင္ေရးဖြဲ႕ရင္ နားေထာင္ရ တာ နားဝင္ခ်ဳိတယ္မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့နားဝင္ခ်ဳိတဲ့ဂုဏ္လုိ႔လည္း ေခၚႏုိင္တာေပါ့ကြယ္”

“ကဗ်ာေတြမွာ အသံတူေတြထပ္ထပ္ၿပီးဖြဲ႕ရင္ မဓုရတာဂုဏ္ေျမာက္တယ္လုိ႔ ေက်ာင္းမွာတုန္းက သင္ ရတာမွတ္မိေနပါတယ္ ဦးေလး”

“ဒါဆုိရင္ အဲဒီဂုဏ္ေျမာက္တဲ့ နမူနာကေလးတစ္ခုေလာက္ မွတ္မိမွာေပါ့”

“ဟုတ္ကဲ့။ မဲဇာေတာင္ေျခရတုထဲက ‘သည္တြင္ေရႊၿမိဳ႕၊ သည္သုိ႔ေစတီ၊ သည္ဆီေရႊနန္း’ ဆုိတဲ့အဖြဲ႕ မွာ ‘သည္’ ေတြ ထပ္ကာထပ္ကာ သုံးထားလုိ႔အသံခ်ဳိတဲ့အတြက္ မဓုရတာ ဂုဏ္ေျမာက္တယ္လုိ႔ သင္ဖူးပါတယ္ဦးေလး”

“ဟုတ္ပါၿပီ။ အသံခ်ဳိတာ နားဝင္ခ်ဳိတာဟာလည္း စာေကာင္းေပေကာင္းေတြရဲ႕ ဂုဏ္တစ္ခုလုိ႔ဆုိရမွာ ေပါ့။ ဝဇီရဗုဒၶိဆရာႀကီး ဦးဖုိးစိန္ကေတာ့ နေဘထပ္ဂုဏ္နဲ႔ အကၡရာထပ္ဂုဏ္ဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျပတယ္”

“ရွင္းျပပါ ဦးေလးရယ္”

“နေဘထပ္တယ္ဆိုတာ သိတယ္မဟုတ္လား။ ကဗ်ာမွာ ကာရန္တစ္ခုတည္း အသံထပ္တာမဟုတ္ဘဲ ကာရန္ေတြအတြဲလုိက္ အစုလုိက္အသံတူထပ္တာမ်ဳိးေလ။ ဟုိတစ္ခါ ဦးေလးေျပာဖူးပါတယ္။ ဦးေၾကာ့ ရဲ႕ ကဗ်ာမွာ ‘သုတ္ေလေႏွာ၊ ဘုတ္ေတြေရာ၊ အုတ္ေရႊၾသ’ ဆုိၿပီး အတဲြလုိက္ အသံတူထပ္တာမ်ဳိးေပါ့။ အဲဒီလုိ အသံတူေတြတြဲၿပီး ထပ္ထားေတာ့ နားဝင္ခ်ဳိတာေပါ့ကြယ္။ ဆရာႀကီးဦးဖုိးစိန္ျပထားတဲ့ သာဓ ကတစ္ခုဖတ္ျပမယ္။ ‘ခ်ဳန္းဂုိက္ခ်ဳန္းဂုိက္၊ ဘုန္းမကုိဋ္ဟု၊ သုံးတုိက္ေသွ်ာင္ဆင့္၊ အေခင္တင့္၍၊ ေနာင္ ပြင့္စာဟိတ္၊ သမၻာညိတ္လ်က္’ တဲ့”

“အသံတူေတြ အမ်ားႀကီးပဲေနာ္ ဦးေလး”

“ဟုတ္တယ္။ ‘ခ်ဳန္းဂုိက္ရယ္၊ ဘုန္းမကုိဋ္ရယ္၊ သုံးတုိက္ရယ္ နေဘထပ္ထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေသွ်ာင္ ဆင့္ရယ္၊ အေခါင္တင့္ရယ္၊ ေနာင္ပြင့္ရယ္လည္း နေဘထပ္ထားတယ္။ စာဟိတ္နဲ႔သမၻာညိတ္လည္း အဲဒီလုိပဲေလ”

“ဟုတ္ကဲ့ပါ”

“အလကၤာက်မ္းမွာ အသံအတုအရွည္စသည္ျဖင့္ အသံအေနအထားတူေအာင္ဖြဲ႕ရင္ ပဒါသတၱိမဓုရ တာဂုဏ္ ေျမာက္တယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ ျမန္မာကဗ်ာေတြမွာ ကာရန္ညီေအာင္ဖြဲ႕တာမုိ႔ ကာရန္ဆုိတဲ့ သရ သံခ်င္း အၿမဲတမ္းတူေနတာ မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ကာရန္ညီတဲ့အဖြဲ႕တုိင္း ပဒါသတၱိမဓုရတာဂုဏ္ ေျမာက္တာေပါ့ကြယ္။ ဆရာႀကီး ဦးဖုိးစိန္ေျပာသလုိ နေဘထပ္အဖြဲ႕ေတြပါရင္ေတာ့ ပုိၿပီးအသံခ်ဳိတာမုိ႔ အထူးေျပာစရာမလုိေတာ့ဘူးေပါ့။ နေဘထပ္ဂုဏ္ေျမာက္တဲ့အဖြဲ႕လုိ႔ သိႏုိင္တာေပါ့”

“ခုန ဦးေလးေျပာတာ အကၡရာထပ္ဂုဏ္လည္း ရွိတယ္ဆုိ”

“ဟုတ္တယ္ေလ။ အကၡရာတူေတြထပ္ေရးတာလည္း မဓုရတာဂုဏ္ပါပဲ။ အလကၤာက်မ္းမွာေတာ့ အႏုပၸာသ မဓုရတာဂုဏ္လုိ႔ေခၚတယ္။ မင္းေျပာတဲ့ ‘သည္တြင္ေရႊၿမိဳ႕၊ သည္သုိ႔ေစတီ၊ သည္ဆီေရႊနန္း’ ဆုိတာမ်ဳိး ‘သည္’ ေတြ ထပ္ထပ္ဖြဲ႕တာမ်ဳိးေပါ့။ ရႊင္ရႊင္ပ်ပ်၊ တကသီသီ၊ ခ်ီခ်ီက်ဴးက်ဴး၊ ထူးထူးဆန္း ဆန္း၊ ရႊန္းရႊန္းၿဖိဳးၿဖိဳး’ ဆုိတာမ်ဳိး အကၡရာတူႏွစ္လုံးစီ ထပ္ထားတာမ်ဳိးက နမူနာတစ္ခုေပါ့ကြယ္။ အကၡရာတူေတြ နီးနီးကပ္ကပ္ဖြဲ႕ထားရင္ အကၡရာထပ္ဂုဏ္ပဲေပါ့”

“ဟုတ္ကဲ့ပါ”

“ေျပာပါဦးမယ္။ ခုေျပာတဲ့ နေဘထပ္ဂုဏ္တုိ႔ အကၡရာထပ္ဂုဏ္တုိ႔က အလြယ္တကူ ျမင္ႏုိင္တဲ့အဖြဲ႕ ေတြမဟုတ္လား။ အသံအေနအထားတူတယ္ဆုိတာက ႐ုတ္တရက္မျမင္သာဘူးကဲြ႕။ ေတာ္ေတာ္သိမ္ ေမြ႕တယ္။ ဆုိပါစုိ႔။ က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င ဆုိတဲ့ အကၡရာငါးလုံးဟာ လည္ေခ်ာင္းထဲကခ်ည္း အသံထြက္တာ မုိ႔ အသံထြက္ေနတဲ့ေနရာခ်င္းတူတယ္။ ဗ်ည္း ၃၃ လုံးမွာ ငါးလုံးစီစုထားတဲ့ ေရွ႕ ၂၅ လုံးကုိ ‘ဝဂ္’ လုိ႔ ေခၚတယ္။ အဲဒီလုိ ဝဂ္တူတဲ့ အကၡရာေတြဟာ အသံထြက္တဲ့ေနရာခ်င္း နီးနီးကပ္ကပ္ဖြဲ႕ရင္လည္း မဓု ရတာဂုဏ္ေျမာက္တာပဲေလ။ ပဒါသတၱိမဓုရတာဂုဏ္ေပါ့”

“ဟုတ္ကဲ့၊ ဘယ္လုိကဗ်ာမ်ဳိးလဲလုိ႔ ရွင္းျပပါဦးေလး”

“တုိ႔ ရထားတဲ့ကဗ်ာကေလးတစ္ပုဒ္ရွိတယ္ေလ။ ‘ခ်ဳိႏွစ္ေကာင္’ က စတာ။ မင္းရတယ္မဟုတ္လား။ ဆုိျပစမ္းပါ”

“ခ်ဳိးႏွစ္ေကာင္၊ ထေနာင္းပင္ ညီေနာင္က၊ လြမ္းေအာင္ကူခၽြဲ၊

ပန္းေတာ္ျဖဴ၊ ပင္ျမက္ေနဇာထူလွတယ္၊ ဖုိးေတာင္သူတဲ”

“အဲဒီကဗ်ာကေလးကုိ ဆုိရတာ နားဝင္မခ်ဳိဘူးလားကြယ္”

“ခ်ဳိပါတယ္ ဦးေလး”

“ကဲ . . ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္စမ္း။ အဲဒီကဗ်ာကေလးမွာ ဌာန္တူအကၡရာေတြ နီးနီးကပ္ကပ္ဖြဲ႕ထား တာေတြ႕မယ္။ ကဲ . . မင္းကုိေမးမယ္။ က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င ဆုိတဲ့ ကဝဂ္အကၡရာေတြထဲက ဘာေတြေတြ႕ သလဲကြာ”

“ဟုတ္ကဲ့။ ‘ခ်ဳိး’ ‘ေကာင္’ ‘က’ ‘ကူ’ ‘ခၽြဲ’ ဆုိတဲ့ အသံေတြပါ ဦးေလး”

“ဟုတ္ၿပီ။ တ၊ ထ၊ ဒ၊ ဓ၊ န ဆုိတဲ့ တဝဂ္ထဲကေရာကြယ္”

“ဟုတ္ကဲ့။ ‘ထ’ ‘ေနာင္း’ ‘ေနာင္’ ‘ၿပီးေတာ့’ ေန၊ ထူ၊ တယ္၊ ေတာင္ ‘တဲ့’ ဆုိတဲ့အသံေတြပါဦးေလး”

“အင္း၊ ခ်ဳိးႏွစ္ေကာင္ထဲက ‘ႏွစ္’ လည္း ပါတာေပါ့။ ကဲ . . . ေနာက္ေရာ ဘယ္ဝဂ္ထဲကပါေသးသလဲ။

“အင္း . . . ဟာ၊ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ၿပီ ပ၊ ဖ၊ ဗ၊ ဘ၊ မ ဆုိတဲ့ ပဝဂ္ထဲကလည္း ပါတယ္ဦးေလး”

“ဘာေတြပါလိမ့္”

“ပင္၊ ပန္း၊ ျဖဴ၊ ပင္၊ ျမက္၊ ဖုိး၊ ဆုိတဲ့အသံေတြပါဦးေလး”

“ကဲ . . . ဒီေတာ့ ဒီကဗ်ာေလးမွာ ပါတဲ့အသံေတြကုိၾကည့္ရင္ က-ဝဂ္ရယ္၊ တ-ဝဂ္ရယ္၊ ပ-ဝဂ္ရယ္ အဲဒီအစုသုံးစုက အသံေတြနီးနီးကပ္ကပ္ဖြဲ႕ထားတယ္ဆုိတာ ေတြ႕တယ္မဟုတ္လား။ အဲဒီမွာ မေျပာ ဘဲက်န္တဲ့အသံဆုိရင္ ‘ညီ’ ရယ္၊ ‘လြမ္း’ ရယ္၊ ‘ဇာ’ ရယ္၊ ‘လွ’ ရယ္၊ ‘သူ’ ရယ္ပဲ က်န္တယ္မဟုတ္ လား။ မင္း႐ႈပ္သြားမွာစုိးလုိ႔ တစ္ခါတည္းထည့္မေျပာတာ။ အဲဒီအထဲက ဇ နဲ႔ ည ကလည္း စ၊ ဆ၊ ဇ၊ စ်၊ ည ဆုိတဲ့ စဝဂ္ထဲက ဌာန္တူအသံေတြပဲ။ ‘လ’ နဲ႔ ‘သ’ ကလည္း တ၊ ထ၊ ဒ၊ ဓ၊ န နဲ႔ ဌာန္တူတယ္လုိ႔ ဆုိတထားတယ္။ ဒီေတာ့ဌာန္တူအသံေတြ အျပန္အလွန္ ဖြဲ႕ယွက္ေနတဲ့အတြက္ ဒီကဗ်ာေလးဟာ အင္မတန္အသံခ်ဳိတာေပါ့ကြယ္။ ဌာန္တူေတြက နေဘထပ္တုိ႔ အကၡရာထပ္တုိ႔လုိ အလြယ္တကူ မျမင္ သာဘူးေလ။ ခုလုိစနစ္တက် ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္မွ ျမင္သာတာကုိး”

“ဟုတ္ကဲ့ပါ”

“ဒီေနရာမွာ ဦးေလးတစ္ခုေျပာခ်င္တယ္။ တခ်ဳိ႕က အဲဒီလုိခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္တဲ့ ေလ့လာပုံမ်ဳိးကုိ အျပစ္ဆုိခ်င္တတ္ၾကတယ္။ အေသးစိတ္ခြဲၾကည့္ရင္ စာရဲ႕အလွပ်က္တယ္ဘာတယ္ေပါ့။ သူတုိ႔ေပးတဲ့် ဥပမာတစ္ခုရွိတယ္။ အင္မတန္လွပတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကုိ ၃၂ ေကာ႒ာသခြဲၾကည့္ရင္ မ်က္ လုံးတျခား၊ ပါးစပ္တျခား၊ ေျခတျခား၊ လက္တျခား၊ ေသြးရဲရဲ သံရဲရဲ ျဖစ္သြားမွာေပါ့လုိ႔ ေျပာတတ္ၾက တယ္”

“အုိး . . . အဲဒီလုိေျပာသလား ဦးေလး”

“ဟုတ္တယ္။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္တာကုိ မႀကိဳက္တဲ့သူေတြက ေျပာၾကတာပါ။ ကဲ . . . မင္းစဥ္းစား ၾကည့္ေလ။ အဲဒီ ‘ခ်ဳိးႏွစ္ေကာင္’ ကဗ်ာေလးဟာ ဘာေၾကာင့္ အသံခ်ဳိသာရတာလဲဆုိတာ အဲဒီလုိအ ေသးစိတ္ခြဲမၾကည့္ဘဲ ဘယ္ျမင္ႏုိင္ပါ့မလဲ။ ခြဲၾကည့္လုိ႔သာ ဌာန္တူ၊ ဝဂ္တူေတြ၊ နီးနီးကပ္ကပ္ဖြဲ႕တာကုိ ျမင္ႏုိင္တာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ခြဲၾကည့္႐ုံၾကည့္ၿပီး ေခါင္းတျခား၊ ကုိယ္တျခားထားခဲ့တာမွ မဟုတ္တာ။ အဲဒီ အသံေတြ အျပန္အလွန္ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕ယွက္ေနတာကုိ ျပန္ၿပီးဆက္စပ္ၾကည့္ရတာေလ”

“ဟုတ္ကဲ့ပါ”

“ပညာရပ္သေဘာနဲ႔ေျပာရရင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ (analysis) ေရာ၊ ဆက္စပ္ေပါင္းစည္းမႈ (synthesis) ေရာပါတယ္ကဲြ႕”

“ဟုတ္ကဲ့ပါ။ မွတ္သားထားပါ့မယ္ ဦးေလး”

“ဦးေလးထင္တယ္။ အဲဒီလုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမၾကည့္ဘဲနဲ႔ေတာ့ အဲဒီကဗ်ာရဲ႕ ဂုဏ္ကုိ ထုိးထြင္းျမင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အေပၚယံ႐ွပ္ၾကည့္ၿပီး သိပ္ေကာင္းတာပဲလုိ႔ ၿဖီးတဲ့ျဖန္းတဲ့အဆင့္ပဲရွိမွာပဲ။ ကဗ်ာရဲ႕ အလွ ကုိျမင္မွာ မဟုတ္ဘူးေလ။ ဥပမာေပးရရင္ ဒူးရင္းသီးကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ၿပီး စားမွအရသာ ေပၚမွာ ေလ။ မခြဲဘဲစားရင္ေတာ့ ဆူးေတြပဲစားမိမွာေပါ့ကြာ”

“ဟာ . . . ဟုတ္တယ္ေနာ္ ဦးေလး”

“ဒါက ႀကံဳလုိ႔ေျပာတာပါ။ အဲဒီ မဓုရတာဂုဏ္ကုိ သာဓကျပရင္ ကဗ်ာေတြထဲကပဲ ျပတာမ်ားတယ္။ တကယ္ေတာ့ အေရးေကာင္းတဲ့စကားေျပေတြမွာလည္း အဲဒီဂုဏ္ရွိတာပါပဲကြယ္”

“ဟုတ္ကဲ့ပါ”

“ပုဂံေခတ္က က်စြာမင္းရဲ႕ မိေထြးေတာ္ေရးထုိးတဲ့ ေက်ာက္စာမွာ မင္းႀကီးက သူ႔မိေထြးေတာ္ကုိ ခ်ီးျမႇင့္တဲ့စည္းစိမ္ေတြ ခံစားရပုံကုိ ေရးထားတဲ့ ဝါက်ကေလး သုံးခုပါတယ္ကဲြ႕”

“ေျပာျပပါ ဦးေလး”

“ ‘အိမ္လည္းပါေန၏။ ကၽြန္လည္းငါေစ၏။ လယ္လည္းပါေစ၏’ တဲ့”

“ေရးပုံ လွတယ္ေနာ္”

“ပုံစံတူဝါက်သုံးခုထပ္ၿပီး စကားလုံးေတြပါထပ္ထားတာ ဘယ္ေလာက္အသံခ်ဳိသလဲ။ ဒါလည္းမဓုရ တာဂုဏ္ေျမာက္တာေပါ့ကြာ”

“ဟုတ္ကဲ့ပါ”

“ကဲ . . . ဒီဘက္ေခတ္မွာ ဆရာေဇာ္ဂ်ီက ‘ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္’ ဆုိၿပီး ပုဂံအေၾကာင္းေရးရာ မွာ ‘ၾကည္ညိဳစရာကုိဖူး၍ ၾကည္ႏူးရာကုိေတြးရသည္မွာ ဖူး၍ေတြး၍ပင္ကုန္ႏုိင္ပါေတာ့မည္လားဟု ထင္မိပါသည္’ လုိ႔ ေရးထားတာကုိၾကည့္ရင္ ‘ၾကည္ညိဳ’ ‘ၾကည္ႏူး’ ‘ဖူး’ ‘ေတြး’ ဆုိတဲ့ စကားေတြထပ္ ထားတာ ဘယ္ေလာက္နားဝင္ခ်ဳိၿပီး ေျပျပစ္တယ္ဆုိတာ ေတြ႕မွာပါ။ မဓုရတာဂုဏ္ေျမာက္တဲ့အဖြဲ႕ ေကာင္းေပါ့ကြယ္။ ကဲ . . . နားၾကဦးစုိ႔”

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၄) ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com