Display # 
Title Author
႐ိုး႐ိုးေတြးပါ Written by တင္ညြန္႔
အေဖ့အတြက္ ဂုဏ္ယူသည့္သား Written by တင္ညြန္႔
ေမေမ့ေမတၱာ Written by တင္ညြန္႔
စူပါေဖေဖ Written by တင္ညြန္႔
ငါးမိနစ္ Written by တင္ညြန္႔
ကြမ္းယာဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ Written by ေက်ာ္ႏုိင္တင့္
ေကာ္ဖီပံုျပင္ Written by တင္ညြန္႔
အေကာင္းျမင္စိတ္ Written by တင္ညြန္႔
ကမၻာႀကီး မျပားပါ Written by တင္ညြန္႔
ကိုယ္စိုက္တာ ကိုယ္ျပန္ရိပ္ရ Written by တင္ညြန္႔