လူဆိုရင္

လူတိုင္းရဲ႕ လိုအင္ကို မျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ပါဘူး

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အားလံုးေကာင္းသြားေအာင္လည္း မလုပ္ေပးနိုင္ပါဘူး

အားလံုးအညီအမွ်ျဖစ္သြားေအာင္လည္း မဖန္တီးေပးႏိုင္ပါဘူး

လုိတာထက္လည္း ပိုသြားေအာင္ ခ်က္ခ်င္းမဖန္ဆင္းေပးႏိုင္ပါဘူး

လူသားေလ နတ္ဘုရားမွ မဟုတ္တာ။

ဒါေၾကာင့္

ငါဘာလဲ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ျပန္ရွာေဖြလိုက္

ဘာအေရးႀကီးသလဲ ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္လိုက္

ကိုယ့္ဘက္ကလည္း ညႇစ္အားေလး ေပးၾကည့္လိုက္

ကိုယ္တိုင္ေတာင္ မလုပ္ႏိုင္တာ

သူ႔ကိုေရာ လုပ္ႏိုင္မယ္ထင္ေနတာ မွားသြားမွာေပါ့။

ဒါဆိုရင္

ငါသာ သူ႔ေနရာမွာလို႔ ေတြးၾကည့္လိုက္

ငါသာ သူ႔လိုဆံုးျဖတ္ရမယ္ဆိုရင္ ဆင္ျခင္ၾကည့္လိုက္

ငါသာ သူ႔လိုလုပ္ႏိုင္ခဲ့ရင္လို႔ ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္လိုက္

ငါ့ကိုယ္ငါ ေလးစားရင္ သူ႔ကိုလည္း ေလးစားတတ္မည္ပင္။

ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ရင္

ငါဟာ ဘုရင္

ငါဟာ အရွင္သခင္

ဘဝမွာ ျပႆနာတိုင္းကို ဘုရားသခင္ေတာင္ လိုက္မရွင္းႏိုင္ပါ

လူသာ လူကို လူလို ျမင္ႏိုင္တာ။

(Everybody Knows)

၂၀.၁၀.၂၀၁၆

Powered by Bullraider.com