ကန္ေတာ့ပန္း

 http://msnbcmedia.msn.com/j/MSNBC/Components/Photo/_new/pb-111219-myanmar-schools-03.photoblog900.jpg

*        ျမတ္ဆရာသည္

          ပညာေဝငွ၊ ဆုိဆုံးမလ်က္

          လမ္းျပေရွ႕ေဆာင္၊ ဤလူ႔ေဘာင္ဝယ္

          ထြန္းေျပာင္အားသစ္၊ ဇြဲစစ္စစ္ျဖင့္

          ထုဆစ္ပုံသြင္း ေနတကား။

*        ျမတ္ဆရာသည္

          ပညာတတ္ေရး၊ ႀကိဳးစားေပးဟု

          ေဖးမလႈံ႕ေဆာ္၊ ႏႈတ္မွေဖာ္၍

          ရႊင္ေပ်ာ္အားတက္၊ အကဲခတ္လ်က္

          သုံးသပ္ဆင္ျခင္ ေနတကား။

*        ျမတ္ဆရာသည္

          လိမၼာ႐ုိးသား၊ စဥ္ႏုိးၾကားမွ

          ထြန္းကားမည္မွာ၊ လြန္ေသခ်ာဟု

          ထပ္ကာသြန္းေလာင္း၊ စိတ္ရင္းေကာင္းျဖင့္

          ေၾကာင္းက်ဳိးျပညႊန္ ေနတကား။

*        ျမတ္ဆရာသည္

          ပညာကုိသင္၊ စာကုိသင္လ်က္

          လုိအင္ျဖည့္ဆည္း၊ ေရွ႕ခရီးကုိ

          ထိန္ညီးေတာက္ပ၊ လုံ႔လေဆာင္၍

          လူ႔ေဘာင္တစ္ေခတ္၊ စြမ္းအားသစ္ရန္

          ဖြင့္လွစ္ေဖာ္ထုတ္ ေနတကား။

*        ေၾသာ္ . . . . ျမတ္ဆရာသုိ႔

          ရင္မွာေလးစား၊ ႏွလုံးသားျဖင့္

          ကုိးစားယုံၾကည္၊ ဂုဏ္စြမ္းရည္အား

          ဦးခ်ီလက္မုိး၊ ကၽြန္ရွိခုိးလ်က္

          ႐ုိက်ဳိးမာန္ေလွ်ာ့ ဆုမြန္ေတာင္း။

          ကန္ေတာ့ပါ၏ ဂုဏ္အေပါင္း။   ။

ျမတ္ဆရာ မဂၢဇင္း

ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com