တံ​ခြန္အ​လွ ဖန္ဆ​င​္းျ​ပ​သူ (ႏြယ္သာ​ကီ​သံ​ျ​ဖ​တ​္)

 

*        ပဒုမၼာပုံပမာ ထုံစြာသင္း

ဂုဏ္ဝါလင္းတဲ့ ျမတ္ဆရာ၊

*        တက္စုံရြက္စုံ လက္ကုန္မရြံ႕

          ဘက္စုံဖြံ႕တဲ့ ျမတ္ဆရာ၊

*        လူခၽြန္လူမြန္ သူညႊန္ျပ

          ထူတံခြန္အလွေတြရဲ႕ ျမတ္ဆရာ။

*        ျပည္ရြာသားတုိ႔ ယဥ္ပါးလာ

          ေစတနာထားလုိ႔ သင္ၾကားရွာ၊

*        ေမတၱာအျပည့္နဲ႔ ဘဝတစ္ခြင္ဝယ္

          အနစ္နာအသိနဲ႔ အလွဆင္မယ္။

*        စာကဗ်ာသီခ်င္းဟန္နဲ႔ အၾကင္နာေတးေခၽြ

          ဝါသနာအရင္းခံနဲ႔ ပညာေပးေဝ။

*        တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမမွားရ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ

          အလိမၼာစကားျပ တုိးတက္ရစ္ေစ။

*        အဆိပ္အေတာက္စင္သမုိ႔ ေမႊးရနံ႔ေဝလြင္

          အရိပ္ေအာက္ဝင္လုိ႔ ေအးသန္႔ေပသရွင္။

*        လူ႔ေဘာင္တုိးတက္ ႂကြယ္ၿဖိဳးေအာင္

          ျပဳေထာင္မ်ဳိးဆက္ သယ္ပုိးေဆာင္။

*        စာဂမိတၱ စံအလွ ေနာင္ေရးေမွ်ာ္

          ကာယသိပၸ ဉာဏ အေရာင္ေသြးေဖာ္။

*        ပန္းမ်ဳိးေကာင္းတစ္ရာ ပြင့္ကာစည္ပင္ေဝ

          လမ္း႐ုိးေဟာင္းမွာ ဆင့္ကာတီထြင္ေန။

*        ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးထက္ေစ

          ေျမျဖဴေပတဲ့ တုိ႔လက္ေတြ။

*        အုိ . . . .

          ေရာင္းရင္းငယ္မွ ေဆြေကာင္း

          ဆရာ၊ ဆရာမအေပါင္းတုိ႔

          ဂုဏ္ေပါင္းရယ္တဲ့ျပည့္ဝ

          ျမတ္ဆရာသည္ဘဝကုိ

          ရလာခုိင္သည္အခ်ိန္မွာ

          ၫႈိးမမွိန္ ရႊင္ရႊင္လန္းရယ္နဲ႔

          ျမန္ျပည္ေဘာင္ သာစခန္းဆီသုိ႔

          အမွန္တည္ေထာင္ ရည္ကာမွန္းလုိ႔ရယ္

          ႀကိဳးပမ္းစုိ႔ေလး။          ။

ျမတ္ဆရာ မဂၢဇင္း

ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com