ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံပညာေရးအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

http://si.wsj.net/public/resources/images/BN-EH485_sked_G_20140828051350.jpg

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔ဝင္ေငြ၏ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပညာေရးအတြက္ အသံုးျပဳေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း Korea Herald သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အာရွတြင္ စတုတၳစီးပြားေရးအင္အား အေကာင္းဆံုးျဖစ္လာသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပညာေရးအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္မားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုပါသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ မိသားစုတစ္စု၏ တစ္လဝင္ေငြသည္ ဝမ္ ၄ ဒသမ ၆၈ သန္း (ေဒၚလာ ၄၀၀၀) ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ သားသမီးမ်ား ပညာေရးအတြက္ ဝမ္ သံုးသိန္းေက်ာ္ေက်ာ္ အသံုးျပဳေပးေနၾကသည္ဟု ဆိုရမည္။ ယင္းစာရင္းဇယားမ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ စတုတၳအႀကီးဆံုး ဘဏ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ Shinhan ဘဏ္က ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ဘဏ္ဝန္ထမ္း အသက္ ၂၀ မွ ၆၄ ႏွစ္ၾကား ဦးေရ ၁၀၀၀၀ ကို ဆန္းစစ္ၿပီးေနာက္ ပ်မ္းမွ် ပညာေရးအတြက္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အသံုးျပဳေပးေၾကာင္း အေျဖထုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အသက္ ၄၀ ဝန္းက်င္ မိသားစုမ်ားသည္ ပညာေရးအတြက္ ပိုၿပီး အသံုးျပဳေပးသည္။ သူတို႔ဝင္ေငြ၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိပင္ သံုးေပးေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံသည္ အာရွတြင္ အခ်မ္းသာဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ရန္ အားထုတ္ေနသည္။ သမၼတအိုဘားမားလက္ထက္ကလည္း ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ပညာေရးကို ေစာင့္ၾကည့္ထားရန္ လမ္းညႊန္ထားဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္ကိုရီးယားပညာေရးက စာကို အလြတ္က်က္မွတ္ၿပီး အမွတ္ရေအာင္ ယူသည့္နည္းေတြသာ လႊမ္းမိုးေနေသးသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ Critical Thinking သေဘာတရားမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ သင္ၾကားႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ မွတ္ဉာဏ္ျဖင့္ေတာ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္သံေတြညံေနေသးသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားသေဘာတရားဆိုင္ရာ Citizenship Education အားနည္းေနေၾကာင္း ဂ်ပန္သတင္းသမားမ်ား၏ ေထာက္ျပေဝဖန္မႈကိုလည္း The Korea Times သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဂ်ပန္ သတင္းေထာက္ မူေကာင္ရွင္းက Yahoo Japan ကိုေျပာၾကားရာတြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား သင္ၾကားမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားတို႔အေပၚ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး အေလးထားရမည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား အားနည္းလွ ေၾကာင္း ေထာက္ျပေဝဖန္ထားသည္။

ကိုရီးယား-ဂ်ပန္ကျပား ယင္းသတင္းေထာက္က ေတာင္ကိုရီးယားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားသေဘာတရား ဆိုင္ရာ Citizenship ပညာေရးလိုအပ္ေနသည္ မွန္ေသာ္လည္း ယခုတိုင္ သင္ၾကားေပးျခင္းမရွိဟုဆိုသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားထဲတြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ား ထည့္သြင္း သင္ၾကားမႈမွာ ၁၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိသည္။ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ တတိယတန္း အဆင့္ေလာက္သာ လူမႈေရးသေဘာတရားမ်ား သင္ၾကားေနသည့္ အဆင့္တြင္ရွိမည္။

ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာႏွင့္ နိုင္ငံခ်စ္စိတ္ဓာတ္စသည့္ ျပည္သူ႔နီတိသေဘာတရားမ်ားကို သင္ၾကားမႈအားနည္းျခင္းက ကိုယ္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအေပၚ အဆိုးျမင္စိတ္မ်ားျဖင့္ ႐ႈျမင္သံုးသက္မႈမ်ားပိုမ်ားေစသည္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ႐ိုေသေလးစားတန္ဖိုးထားစိတ္မ်ားကို ျပည္သူ႔နီတိဆိုင္ရာ သေဘာ တရားမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္သာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းကဆိုသည္။

ရွင္းက ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့ပညာေရးအဆင့္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ထိပ္တန္း ၁၀ ႏိုင္ငံမွ ျပဳတ္သြားခဲ့ရျခင္းမွာ ျပည္သူ႔နီတိဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားခ်စ္စိတ္သေဘာ တရားမ်ား နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ဟု ေထာက္ျပထားသည္။

(Sources, The Korea Times, Korea Herald)

Powered by Bullraider.com