အေျပာစကားေျပ အစဥ္အလာ (၇)

http://ilmu.infra.gov.my/documents/10180/0/Book%20stack.png?t=1426495160156

“တစ္ခုေမးရဦးမယ္။ ေညာင္ရမ္းေခတ္မွာ အေျပာနဲ႔အေရး သိသိသာသာကဲြေနၿပီဆုိေတာ့ အေျပာ စကားမွာ ဒီေန႔သုံးေနတဲ့ ‘တယ္’ တုိ႔၊ ‘မယ္’ တုိ႔ေရာ သုံးေနၿပီလားကြ

“ေၾသာ္ . . . သုံးေနပါၿပီ။ ခုနေျပာတဲ့ ေတာင္တြင္းရွမ္းၿငိမ္းမယ္ရဲ႕ အုိင္ခ်င္းေတြမွာ ေတြ႕ေနရပါၿပီ။ အုိင္ ခ်င္းတစ္ပုဒ္မွာ မိန္းကေလးက သူရက္ကန္းရက္ဖုိ႔ ဗုိင္းငင္ေနရင္ သူ႔ခ်စ္သူေကာင္ေလးက လာလာ စကားေျပာတယ္။ အဲ့ဒါကုိ မိန္းကေလးရဲ႕ မိႀကီး၊ မိေထြးေတြက မႀကိဳက္လုိ႔မိန္းကေလးကုိ ဗုိင္းမငင္ ခုိင္းေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဗုိင္းငင္တဲ့ရစ္ကုိ မသုံးဘဲေထာင္ထားရပါေတာ့တယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိ ဖြဲ႕ရာမွာ ‘ရွင္လူထြက္ သစ္၊ ဆယ့္သုံးႏွစ္က၊ ခ်စ္တ့ဲသူကုိ အယူတျခား၊ မိေထြးမ်ားက ဆီးတားဆုိ၊ ရစ္ ကုိေထာင္ကာထားရတယ္’ လုိ႔ဖြဲ႕ထားတယ္ဗ်။ ‘တယ’္ ဆုိတဲ့စကားကုိ သုံးေနပါၿပီ”

“ဟုတ္ပါၿပီကြာ”

“ၿပီးေတာ့ ေနာက္အုိင္ခ်င္းတစ္ပုဒ္မွာ မိန္းကေလးက သူ႔ခ်စ္သူေမာင္မ်ား တိတ္တိတ္ေလး အိမ္ေပၚ တက္လာရင္ ဘယ္လုိတက္ပါ့မလဲလုိ႔ စုိးရိမ္ပုံကုိ ‘ေမာင္လည္းဘယ္ကတတ္ပါ့မယ္။ မယ္လည္းဘယ္ ကဆင္းပါ့မယ္’ လုိ႔ဖြဲ႕တယ္ဗ်။ ‘မယ္’ လည္း သုံးေနပါၿပီ”

“ဟုတ္ၿပီ၊ ဟုတ္ၿပီ”

“စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာက ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလုိ ေရွးအစဥ္အလာကုိထိန္းတဲ့ အေရးအသား ေတြမွာေတာ့ စာသုံးအတုိင္း ‘သည’္ ‘တုိ႔’၊ ‘၏’ တို႔သုံးေနတုန္းပဲဗ်။ ဥပမာဗ်ာ၊ ေညာင္ရမ္းေခတ္မွာ ပဲေရးတဲ့ ဦးကုလားရဲ႕ မဟာရာဇဝင္ႀကီးမွာေတာ့ အေျပာစကားေတြ မေတြ႕ရဘူး။ စာသုံးအတုိင္း ခံ့ခံ့ ညားညားေရးတယ္။ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီး ႀကံဳးဝါးတဲ့စကားပဲ ၾကည့္ဗ်ာ။ ‘ဟယ္အမတ္တုိ႔ နင္တုိ႔ ငါ့ကုိအုိၿပီ ဟူ၍မွတ္ၾကသည္။ ငါမအုိေသးဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏တဲ့ဗ်ာ။ ဝါက်အဆုံးမွာ ‘သည္’ ‘တုိ႔’ ‘၏’ တုိ႔သုံးေနတုန္း ပဲ”

“ဒီလုိဆုိရင္ တစ္ေခတ္တည္းမွာေပၚတဲ့ စာခ်င္းအတူတူ ရာဇဝင္မွာေတာ့ ‘သည္’ ‘ေတြ’ ‘၏’ ေတြသုံးေနတုန္းပဲ။ အုိင္ခ်င္းမွာေတာ့ ‘တယ္’၊ ‘မယ္’ ေတြသုံးေနၿပီလုိ႔ ဆုိရမွာေပါ့ေနာ္”

“မွန္တာေပါ့ဗ်ာ။ ေရးတဲ့စာကုိလုိက္ၿပီး အေရးဟန္နဲ႔သုံးတာမ်ဳိးေရာ၊ အေျပာဟန္နဲ႔သုံးတာမ်ဳိးပါ အၿပိဳင္ ေပၚေနၿပီလုိ႔ဆုိရမွာေပါ့”

“ဒီလုိဆုိ ခုေခတ္ေရးသလုိ ေနမွာေပါ့ေနာ္”

“ဒါေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအစဥ္အလာဟာ ေရွ႕ကတည္းကရွိခဲ့တာလုိ႔ ေျပာတာပါ။ ေၾသာ္ . . . တစ္ခုေမ့ ေနလုိ႔ေျပာရဦးမယ္။ ဝန္ႀကီးပေဒသရာဇာက ျပဇာတ္လည္းေရးတယ္ဗ်။ မဏိကက္ျပဇာတ္ေလ။ အေစာဆုံး ျပဇာတ္လုိ႔ဆုိရမွာေပါ့။ အဲ . . . ျပဇာတ္ဆုိတာ ဇာတ္ေဆာင္ေတြရဲ႕ အေျပာစကားနဲ႔ေဖာ္ရ တာ မဟုတ္လား။ မဏိကက္ျပဇာတ္ထဲက ဇာတ္ေဆာင္ေျပာတဲ့ စကားေတြကုိၾကည့္ရင္ ‘သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္တို႔ကုိ ေလွ်ာက္ထားပါမည္ဘုရား’ ဆုိတာမ်ဳိး၊ စာသုံးေတြပါေနတဲ့ စကားေတြ ေတြ႕ရသလုိ ေကာင္းလွပါၿပီ ‘ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္တို႔ဆီသုိ႔ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားပါေတာ့ မိမိငဲ့’ ဆုိတာမ်ဳိး အေျပာစကားေျပနဲ႔ ေရးတဲ့စကားလည္း ေတြ႕ေနရပါၿပီဗ်ာ”

“ဟုတ္တယ္ေနာ္။ ‘ေကာင္းလွပါၿပီ’ တုိ႔ ‘ေလွ်ာက္ထားပါေတာ’့ တုိ႔ဆုိတာခုေခတ္ေျပာပုံဆုိပုံနဲ႔ အတူတူ ျဖစ္ေနၿပီပဲ။”

“ဒါေပါ့ဗ်ာ။ အဲ . . . တစ္ခုကအေျပာနဲ႔ အေရးသိသိသာသာ ကဲြျပားသလုိတစ္ဖက္ကလည္း အေရးကုိ စည္းကမ္းတက် ထိန္းသိမ္းတဲ့အစဥ္အလာက ေတာ္ေတာ္ခုိင္မာေနၿပီဗ်။ အထူးသျဖင့္ အသံတူၿပီး အေရးမတူတဲ့ တသတ္နဲ႔ ပသတ္၊ နသတ္နဲ႔ မသတ္ေသးေသးတင္-ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီစာလုံးေပါင္းေတြဟာ ပုဂံေခတ္ ေက်ာက္စာေတြမွာကတည္းက မွားေလ့မရွိဘူးဗ်၊ အင္းဝေခတ္က်ေတာ့လည္း စာဆုိေတြက ပ်ဳိ႕ကဗ်ာလကၤာေတြမွာ အသတ္တူကာရန္ယူၿပီး အသတ္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္းခဲ့တယ္”

“သာဓကေလး ေျပာပါဦး”

“ရွင္မဟာရ႒သာရရဲ႕ ‘ဤစာကုိးခန္း၊ ပုလဲပန္းျဖစ္၊ စိတ္က်န္းမာန္ေလွ်ာ့၊ ငါလာေတာ့၏’ ဆုိတဲ့အဖြဲ႕မွာ ‘ခန္း’၊ ‘ပန္း’၊ ‘က်န္း’ အသတ္တူ ကာရန္ယူတာမ်ဳိးေပါ့ဗ်ာ။ ‘အခန္းရယ္၊ ပန္းပြင့္ရယ္၊ က်န္းမာရယ္’ အဲဒီ စာလုံးေတြကုိ နသတ္နဲ႔ေရးရမယ္ဆုိတဲ့ စည္းကမ္းပါ တစ္ပါတည္း ပါသြားတာေပါ့ဗ်ာ”

“ေၾသာ္ . . . ဒီလုိကုိး”

“အဲဒီလုိပဲ၊ ယပင့္နဲ႔ ရရစ္အသံတူတဲ့ စာလုံးေတြကိုလည္း ကာရန္ယူၿပီး ခြဲျပေလ့ရွိတယ္။ ‘ခြဲထား’ လုိ႔ ေခၚတာေပါ့။ ဥပမာဗ်ာ၊ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာဆုိတာ ၾကာပန္းေပၚကုိ ေနေရာင္ကေလး ျပက္ခနဲလက္လုိက္ သလုိ ေပ်ာက္ပ်က္လြယ္တယ္ဆုိတာကုိ ‘ၾကာေနျပက္သုိ႔၊ ေပ်ာက္ပ်က္လြယ္စြာ’ လုိ႔ ‘ျပက္’ နဲ႔ ‘ပ်က္’ ကာရန္ယူၿပီး ဖြဲ႕တာမ်ဳိးေပါ့ဗ်ာ”

“အင္း . . . သေဘာေပါက္ပါၿပီ”

“စာဆုိေတြက စာလုံးေပါင္း သတ္ပုံေတြကုိ ခုလုိထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကေတာ့ အေရးအသားက ပုိၿပီးခုိင္မာလာတာေပါ့။ စာလုံးေပါင္း သတ္ပုံက်မ္းေတြလည္း ေပၚလာတယ္ဗ်။ ပုဂံေခတ္ကတည္းက ‘အကၡရာေဗဒ’ ဆုိတဲ့ သတ္ပုံက်မ္းႀကီးေပၚခဲ့ၿပီး အစဥ္အဆက္ သတ္ပုံက်မ္းေတြေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ စာေရးရင္ အဲဒီသတ္ပုံအတုိင္း လုိက္နာေရးသားရတယ္။ သတ္ပုံထဲမပါတဲ့ အေရးအသားမ်ဳိးဆုိရင္ ပညာရွိေတြက အဆုံးအျဖတ္ေပးရတယ္။ အဆုံးအျဖတ္ေပးရတဲ့ ပညာရွိေတြထဲမွာ ပေဒသရာဇာ လည္းပါတယ္ဗ်။ အဲဒီလုိလုိက္နာေရးသားဖုိ႔ မင္းအဆက္ဆက္ အမိန္႔ေတာ္ေတြ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာေပါ့ ဗ်ာ။ အဲဒီလုိထိန္းသိမ္းမႈေတြေၾကာင့္၊ အေရးအသားကပုိၿပီး ခုိင္မာလာတယ္။ အေျပာကေတာ့ေျပာင္း ေနတယ္။ အဲဒီလုိနဲ႔ အေျပာနဲ႔အေရးဟာ ကြာဟမႈေတြ ပုိပုိမ်ားလာတာေပါ့ဗ်ာ”

“ဟုတ္ပါၿပီ။ ဟုတ္ပါၿပီ”

“စစခ်င္း ကၽြန္ေတာ္ေဆြးေႏြးခဲ့တာတစ္ခုရွိတယ္။ အေျပာစကားနဲ႔ေရးတာဟာ အသံထြက္အတုိင္း လုိက္ေရးတာမဟုတ္ဘူး။ စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံစည္းကမ္းအတုိင္းေရးတာမုိ႔ သတ္ပုံပ်က္စရာအေၾကာင္း မရွိဘူးဆုိတာေလ”

“ေအး . . . တုိ႔မွတ္မိပါတယ္”

“စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံ စည္းကမ္းေတြအခုိင္အမာ မသတ္မွတ္ခင္တုန္းကေတာ့ အသံထြက္တဲ့အတုိင္း လုိက္ေရးတာမ်ဳိးေတြ ရွိႏုိင္တာေပါ့။ ဥပမာ-ဗ်ာ၊ ရာဇကုမာရ္ေက်ာက္စာေရးထုိးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ အသံေျပာင္းတာေတြရွိေနၿပီလုိ႔ ယူဆႏုိင္တဲ့သာဓကေတြ ေတြ႕ရတယ္ဗ်။ ‘မင္းႀကီး’ ကုိေရးတာ ‘မင္းၿဂီ’ တဲ့ဗ်။ ‘သင္ႀကီး’ ကုိလည္း ‘သင္ၿဂီ’ တဲ့ဗ်။ ခုေခတ္အသံထြက္သလုိပဲ ‘ႀကီး’ ကေန ‘ၿဂီး’ ကုိေျပာင္းေနၿပီ ဆုိတဲ့ သက္ေသပဲ။ ဒါေပမယ့္ဒီလုိအသံေျပာင္းတာဟာ အသံႏွစ္သံကုိ လုိက္ေျပာင္းတာပါ။ အဲဒီလုိ ေလ့လာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အရင္းခံစကားလုံးက ‘ၿဂီး’ မွ မဟုတ္ဘဲ၊ ‘ႀကီး’ ပဲေလ။ ‘မင္းႀကီး’ က ‘မင္းၿဂီး’ လုိ႔ အသံေျပာင္းေပမယ့္ ‘အမတ္ႀကီး’ က်ေတာ့ ‘ႀကီး’ ကအသံမွမေျပာင္းတာ။ စာလုံးေပါင္း သတ္ပုံေတြကလည္း အဲဒီမူရင္းအသံအတုိင္း ‘ႀကီး’ လုိ႔ပဲ ေရးတာေပါ့ဗ်ာ”

“ဒီလုိဆုိရင္ ေက်ာက္စာေတြမွာ အဲဒီလုိအသံထြက္အတုိင္း ေရးတာဟာစာလုံးေပါင္းသတ္ပုံစည္းကမ္း ေတြ အခုိင္အမာမသတ္မွတ္ရေသးခင္ ေရးတာျဖစ္ႏုိင္တာေပါ့ေနာ္”

“ဟုတ္ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ အဲဒီလုိအသံထြက္အတုိင္း လုိက္ေရးတာမ်ဳိး မရွိသေလာက္ပါပဲ။ စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံ အမွန္အတုိင္းေရးၿပီး အသံထြက္ေတာ့သာ ေျပာင္းေနတဲ့ အသံအတုိင္းထြက္ၾက တာပါ”

“ဟုတ္လား”

“ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျပာ႐ုိးဆုိ႐ုိးစကားတစ္ခုေပၚလာတယ္ေလ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ သိပါတယ္။ ‘ေရး ေတာ့အမွန္ ဖတ္ေတာ့အသံ’ ဆုိတာေလ”

“အဓိပၸာယ္က ဘယ္လုိလဲကြ”

“ေၾသာ္ . . . ေရးရင္စာလုံးေပါင္းအမွန္အတုိင္းေရးပါ။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ လက္ရွိထြက္ေနတဲ့ အသံထြက္ အတုိင္း ထြက္ပါလုိ႔ဆုိလုိတာပါ”

“ဒီျပႆနာက ေတာ္ေတာ္ႀကီးတယ္ထင္ပါရဲ႕”

“ဟုတ္ပါတယ္။ ‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာစကားမွာ အေျပာနဲ႔အေရးကြာဟခ်က္က ေတာ္ေတာ္ႀကီးတယ္ ေလ’ ဒီေတာ့ေရးတဲ့အတုိင္း အသံမထြက္ရတာေတြမ်ားသလုိ အသံထြက္တဲ့အတုိင္း မေရးရတာေတြ လည္း အမ်ားႀကီးေပါ့၊ ဥပမာဗ်ာ ‘ရန္ကုန္နဲ႔မႏၲေလး’ လုိ႔ေရးေပမယ့္ အသံထြက္ေတာ့/ယန္ကုန္နဲ႔မန္း တေလး/လုိ႔မထြက္ရဘူး မဟုတ္လား/ ယန္ကုန္နဲ႔မန္းဒေလး လုိ႔ထြက္ရတယ္။ ေရးရင္လည္း အသံ ထြက္သလုိ ယန္ဂုန္နဲ႔ မန္းဒေလး/လုိ႔ မေရးရျပန္ဘူး။ သတ္ပုံစည္းကမ္းအတုိင္း ‘ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး’ လုိ႔ပဲ ေရးရတယ္ မဟုတ္လား။ အဲ့ဒီစည္းကမ္းရွိေနေတာ့ အေျပာစကားေျပနဲ႔ေရးရင္လည္း အသံထြက္ သလုိအထိ ေျပာင္းမေရးရဘူး၊ စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံအတုိင္းေရးရမယ္လုိ႔ နားလည္ႏုိင္တာေပါ့ဗ်ာ”

“ဟုတ္ပါၿပီ”

“နည္းနည္းဆက္ရရင္ ေညာင္ရမ္းေခတ္မွာ အေျပာနဲ႔အေရး ကဲြျပားလာေပမယ့္ အေျပာအသုံးေတြကုိ ျပည္သူမ်ားအေၾကာင္းေရးတဲ့ ကဗ်ာထြန္းကားတာ။ စကားေျပက ကဗ်ာနဲ႔ယွဥ္ရင္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ နည္းေနတယ္။ စကားေျပ မထြန္းကားဘူး။ ေပၚေပါက္တဲ့ စကားေျပေတြကလည္း ဗုဒၶစာေပထဲက အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ထီးထဲနန္းထဲက အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ေဗဒင္နကၡတ္ေဆးက်မ္း၊ ဇာတ္က်မ္း စတဲ့ပညာရပ္ အေၾကာင္းအရာေတြဆုိေတာ့ ေရးတဲ့ေနရာမွာလည္း ေရွးအစဥ္အလာအတုိင္း အေရး စကားေျပနဲ႔ ခံ့ခံ့ညားညားေရးတာ သဘာဝပဲေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီစကားေျပထဲကုိ အေျပာစကားေတြ ဝင္ေလ့ မရွိပါဘူး။ ကဗ်ာမွာက်ေတာ့ ကဗ်ာအေၾကာင္းေရးတဲ့ ေက်းလက္ကဗ်ာေတြ၊ သီခ်င္းေတြမွာ အေျပာ စကားေတြ မ်ားမ်ားဝင္တာ သဘာဝပဲေပါ့။ ျပဇာတ္ထဲက ေျပာစကားကေတာ့ ဇာတ္ေဆာင္ေတြရဲ႕ ပါးစပ္ကတုိက္႐ုိက္ေျပာရတဲ့စကားေတြမုိ႔ ေရးရင္အေျပာသုံးစကားေတြပါလာတာလည္း သဘာဝပဲေပါ့ ဗ်ာ။ ကဲ . . . ေတာ္ေတာ္ေမာသြားၿပီဗ်ာ။ နားၾကဦးစုိ႔”

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ

ဇြန္လ (၈) ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com