တပ္မွဴးေမာင္ရန္ႏုိင္ႏွင့္ ေမာင္ပုိးျဖဴ မယားလုမႈႀကီး ေျဖရွင္းပုံ

ခုံေတာ္ေမာင္က်ဘမ္း

ဤမွစ၍ ေရွ႕ေန ေမာင္က်ဘမ္းသည္ သမာဓိခုံေတာ္ျဖစ္လာ၍ ခုံေတာ္ေမာင္က်ဘမ္းမွ ခုံေတာ္မင္း ကုိက်ဘမ္း ဟူ၍ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ေမာင္က်ဘမ္း ခုံ႐ုံးသုိ႔ ေရာက္လာေသာအမႈမ်ားမွာကား အျခား အျခားေသာ ခုံ၊ အစီအရင္၊ ၿမိဳ႕ဝန္စသည္တုိ႔ ႐ုံးမ်ား၌ စစ္ေဆး၍ မၿပီးျပတ္မႈမ်ား၊ စစ္ေဆးရန္အတြက္ ခက္ခဲေသာအမႈမ်ားသာ ျဖစ္ေလရာ၊ ယခုေရာက္ရွိလာေသာ အမႈမွာလည္း သာမန္ ႐ုံးတုိ႔တြင္ စစ္ေဆး၍ အမႈမွန္မေရာက္ႏုိင္ ေလာက္ေအာင္ပင္ ခက္ခဲေသာ အမႈတစ္မႈပင္ ျဖစ္ေပသည္။

အမႈမွာ အင္းဝျပည့္ရွင္ ဒုတိယဘုရင္မင္းေခါင္၏အမႈထမ္း စစ္သည္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ တပ္မွဴးေမာင္ရန္ ႏုိင္ႏွင့္ ေမာင္ပုိးျဖဴတုိ႔ မယားလုေသာ အမႈျဖစ္ေလသည္။

ဤအမႈမွာ ဓမၼသတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆုိပါက မည္သည့္ နည္းႏွင့္မွ် အမွန္ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာ မရွိေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ပထမလင္ႀကီး တပ္မွဴး ေမာင္ရန္ႏိုင္သည္ ဘုရင့္ အမိန္႔ျဖင့္ ဟံသာဝတီ ဘက္သုိ႔လုိက္ပါကာ အမႈထမ္းရသည္။ တုိက္ပဲြတြင္ က်သည္ဟူ၍ အတူပါတပ္သားမ်ားက ေျပာၾက သည္။ က်န္ရစ္သူ မယား မေဖာ့အူမွာ ႏွစ္ႏွစ္တာအထိ ေစာင့္ေသာ္လည္း မေပၚလာ၍ ေနာက္အိမ္ ေထာင္ ျပဳလုိက္ရသည္။ ထုိအခါမွ တပ္သားက ျပန္လာကာ မယားကုိေတာင္းရာ၊ လင္သစ္ကလည္း မေပးႏုိင္ေသာ အမႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

မွတ္သားထုိက္ေသာ စီရင္ခ်က္

သုိ႔ေသာ္ ေမာင္က်ဘမ္းသည္ ပရိယာယ္ ေဝဝုစ္ ႂကြယ္ဝစြာျဖင့္ အမႈမွန္သုိ႔ ေရာက္ေစရန္ စီမံလုိက္ပုံ၊ စီရင္လုိက္ပုံမွာ အလြန္တရာပင္ သိထားထုိက္႐ုံမွ်မက ယခုေခတ္ကဲ့သုိ႔ လင္ကြာ မယားကြာ မ်ားေသာ အခါအထိပင္ အသုံးဝင္ႏုိင္ေလာက္ေသာ နည္းပင္ျဖစ္ေပသည္။

သကၠရာဇ္ ၈၅၃ ခုႏွစ္တြင္ အင္းဝျပည္တြင္ ဒုတိယမင္းေခါင္ စုိးစံေနခုိက္တြင္ ဟံသာဝတီျပည့္ရွင္ ဓမၼေစတီမင္း နတ္ရြာစံ၍ သားေတာ္ ဗညားရံ မင္းျပဳေနသည္ဟု ဘုရင္မင္းေခါင္ၾကားသိေသာအခါတြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕စား မင္းႀကီးညိဳကုိ ဆင္၊ ျမင္း ဗုိလ္ပါ အလုံးအရင္းႏွင့္ ခ်ီတက္ စုံစမ္းေစေလသည္။

ယင္းသုိ႔ေစလႊတ္ရာတြင္ ပုဂံၿမိဳ႕နယ္ တူရင္းတုိင္ ရြာမွလည္း ပါဝင္ရရာ၊ မေဖာ့အူ၏ခင္ပြန္း ေမာင္ရန္ႏုိင္သည္ ထုိရြာမွ လုိက္ပါေသာတပ္သားမ်ားကုိ ကြပ္ကဲရေသာ တပ္မွဴးကေလးအျဖစ္ လုိက္ပါသြားေလသည္။

ေက်ာက္ဖ်ာၿမိဳ႕စား သုိတုိင္ဘြားသည္ လမ္းခရီးမွ ဆီးႀကိဳတုိက္ခုိက္ရာ၊ ေနဝင္ဖ်ဳိးဖ်အခ်ိန္တြင္ တုိက္ပဲြ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္၍ တပ္မွဴးကေလး ေမာင္ရန္ႏုိင္သည္ ရန္သူလွံခ်က္ထိခုိက္ကာ ျမင္းေပၚမွက်သြား ေလသည္။ အတူပါတပ္သား တူရင္းတုိင္ရြာသားတုိ႔ကလည္း ကယ္တင္ရန္ လုံးပမ္းၾကေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္၍ လက္ေလွ်ာ့လုိက္ၾကေလသည္။

ထုိတုိက္ပဲြတြင္ တပ္မွဴးကေလး ေမာင္ရန္ႏုိင္ တုိက္ပဲြမွာက်ရစ္ေသာ္လည္း မင္းႀကီးညိဳမွာ သုိတုိင္ဘြား ၏ဦးေခါင္းႏွင့္တကြ ေအာင္ပဲြရသျဖင့္ တပ္ေခါက္၍ ျပန္သြားေလသည္။

စစ္ပဲြၿပီး၍ တပ္သားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ဆုိင္ရာ ရြာမ်ားသုိ႔ ေရာက္ေသာ္လည္း လက္ခ်ဳိး၍ေမွ်ာ္ေနရရွာ ေသာ မေဖာ့အူ၏ ခ်စ္လင္ ေမာင္ရန္ႏုိင္ကား ပါ၍မလာေခ်။

"တုိက္ပဲြတြင္ ရန္သူ႔လက္ခ်က္ျဖင့္ ျမင္းေပၚမွ လိမ့္က်ခဲ့ၿပီ"

ဟူေသာ သတင္းကုိသာရရွိ၍ ပရိေဒဝမီးကုိသာ ရင္ဝယ္ပုိက္လ်က္ ေနရွာေတာ့သည္။

မေဖာ့အူမွာ အျခား စစ္သည္မ်ား ျပန္လာပါလ်က္ႏွင့္ မိမိ၏လင္သည္ပါမလာသည္ကုိ မယုံရခက္ ယုံရခက္ ျဖစ္၍ေနေသာေၾကာင့္ တစ္ေန႔ေသာ္ ေရာက္လာႏုိး၊ တစ္ရက္ေသာ္ ေရာက္လာႏုိးျဖင့္ ေမွ်ာ္လ်က္သာ ေနခဲ့ေလသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ေန႔ေတြ လေတြေျပာင္း၊ လခ်င္းေပါင္းစပ္၍ ႏွစ္ေတြ ျဖစ္လာသည့္တုိင္ေအာင္ပင္ ေမာင္ရန္ႏုိင္၏ သတင္းစကားကုိ မၾကားရေတာ့ေသာ မေဖာ့အူမွာ ေမွ်ာ္အားေလ်ာ့၍ လာခဲ့ေလသည္။

သုိ႔ေၾကာင့္ ေသၿပီဟူေသာ သတင္းစကားကုိ အမွန္ယူအတည္ျပဳကာ ေကာင္းရာသုဂတိ လားေစရန္ ရည္သန္လ်က္ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားလ်က္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းကပ္ သပိတ္သြပ္ အမွ်ေဝလုိက္ရေတာ့သည္။

မေဖာ့အူမွာ လင္ကုိလြမ္းေသာေၾကာင့္ အစားပ်က္ အအိပ္ပ်က္ ကုိယ္ေရကေလး အနည္းငယ္စစ္သြား သည္မွတစ္ပါး အလွအပတက္၍ လာသလုိပင္ ထင္မွတ္ေနသူမ်ားမွာ ေတာ္ေတာ္ေပါခဲ့ေလသည္။

ဤသည့္အထဲမွာ စဲြစဲြၿမဲၿမဲ အရွိဆုံးသူမွာကား ေမာင္ပုိးျဖဴပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေမာင္ပုိးျဖဴမွာလည္း နာမည္ႏွင့္လုိက္ေအာင္ ျဖဴျဖဴႏြဲ႕ႏြဲ႕ကေလးျဖစ္၍ ၾကည့္၍ ယဥ္သူျဖစ္ရာ မေဖာ့အူမွာလည္း ေမာင္ပုိးျဖဴအေပၚ စိတ္ဝင္စားခဲ့ေလသည္။

ေမာင္ပုိးျဖဴႏွင့္ ေမာင္ရန္ႏုိင္တုိ႔မွာလည္း ငယ္သူငယ္ခ်င္း ေက်ာင္းေနဘက္မ်ားျဖစ္ၾက၍ တစ္မ်ဳိးအား ျဖင့္လည္း ငယ္သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ၏ မယားအား ေစာင့္ေရွာက္သည့္ သေဘာျဖင့္ သြားလာဝင္ထြက္ ကာ ေစာင့္ေရွာက္ေနျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ရြာမွလူမ်ားက ေမာင္ပုိးျဖဴသည္ တကယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္႐ႈျခင္းေလာ၊ ေစာင္မၾကည့္႐ႈျခင္းေလာဟု ရယ္စရာသေဘာ ေျပာရာမွအစ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ သမုတ္ၾကေလေတာ့ သည္။

လင္သစ္ႏွင့္ မေဖာ့အူ

မေဖာ့အူမွာ လင့္အေပၚတြင္ သစၥာရွိစြာျဖင့္ ေစာင့္စားခဲ့သည္မွာ ၂ ႏွစ္ပင္ၾကာ၍ လင္ေသေသာအခါ အားကုိးရာ အားကုိးေၾကာင္း လင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ယူရဦးမည့္အရြယ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္ပုိးျဖဴ၏ ေမတၱာေရစက္ကုိ လက္ခံလုိက္ၿပီး လူႀကီးစုံရာတုိ႔ျဖင့္ တင့္ေတာင္းတင့္တယ္ မဂၤလာေဆာင္ကာ အတူတကြ ေနထုိင္လုိက္ၾကေလေတာ့သည္။

ေလာက၌ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ ပုိ၍ ေတြ႕ၾကံဳတတ္ေလရာ၊ ေမာင္ပုိးျဖဴႏွင့္ ေပါင္းသင္း၍ သုံးလအၾကာတြင္ ေသပါၿပီဟု ဧကန္ဧက ယူဆရေသာ ေမာင္ရန္ႏုိင္သည္ ဘြားခနဲ ေပၚလာေတာ့သည္။

ေမာင္ရန္ႏုိင္မွာ မိမိအား ေစာင့္စားေနေသာ မေဖာ့အူတစ္ေယာက္ကုိ ေတြ႕ရမည့္အစား ေမာင္ပုိးျဖဴႏွင့္ ညားေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ကာ တူရင္းတုိင္ရြာ အႀကီးအကဲမ်ားထံ တုိင္ၾကား ရာ၊ ႏွစ္ဘက္စစ္ခ်က္မ်ားကုိၾကည့္ၿပီးလွ်င္ ဆုံးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲေနသျဖင့္ ပုဂံျပည္ရွိ ခုံေတာ္ ေမာင္က်ဘမ္း႐ုံးသုိ႔ လုိက္၍ ပုိ႔လုိက္ေလသည္။

ေမာင္က်ဘမ္းက အမႈသြားအမႈလာကုိ ၾကားနာၿပီးေနာက္ လုိခ်င္သည္မ်ားကုိ ထပ္၍ ေမးေလသည္။

"ေမာင္ရန္ႏုိင္ဟာ ရန္သူ႔လက္နက္ထိတယ္ဆုိတာ ဟုတ္ပါက ရေသာဒဏ္ရာကုိ ျပႏုိင္ပါသလား"

ေမာင္ရန္ႏုိင္က "ျပႏုိင္ပါသည္" ဟုဆုိကာ ဒဏ္ရာကုိ အက်ႌလွန္၍ျပသည္။

"ဒီဒဏ္ရာရရွိတဲ့ေနာက္ ဘယ္ေလာက္ၾကာမွ ေပ်ာက္ပါသလဲ"

"ဇလဲေတာင္ဘုန္းႀကီး ကုသေပးလုိ႔ တစ္ႏွစ္ေလာက္မွာ ေပ်ာက္ပါတယ္"

"ေပ်ာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘာေၾကာင့္အိမ္ကုိ ျပန္မလာသလဲ"

"ေနာက္တစ္ခါ တပ္ထဲလုိက္ဖုိ႔ ဆင့္ေခၚမွာ ေၾကာက္လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္"

"ဒီၾကားထဲမွာ မယားမေဖာ့အူဆီ သတင္းစကားမွာၾကားသလား၊ စာနဲ႔ေကာေရးေသးသလား၊ စားဖုိ႔ ေသာက္ဖုိ႔ စားနပ္ရိကၡာ အသျပာ ေငြေၾကးမ်ား ပုိ႔ေသးသလား"

"မမွာၾကားပါ၊ မေပးပုိ႔ခဲ့ပါ"

"အခုျပန္လာတာ မေဖာ့အူ လင္သစ္ယူေၾကာင္းၾကားလုိ႔လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘာေၾကာင့္ ျပန္လာတာလဲ"

"မယားကုိလြမ္းလုိ႔ ျပန္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္"

"ေမာင္ရန္ႏုိင္နဲ႔ ေပါင္းသင္း ေနစဥ္က မေဖာ့အူဟာ အခုယူတဲ့ ေမာင္ပုိးျဖဴနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ တျခားေယာက်္ား နဲ႔ျ့ဖစ္ျဖစ္ ေလာ္လည္မႈရွိတယ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္သလား"

"ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးနဲ႔ ေပါင္းသင္းေနစဥ္က ေလာ္လည္မႈကင္းပါတယ္"

ဤသုိ႔ ေမာင္ရန္ႏုိင္အား ေမးျမန္းၿပီးေနာက္ လင္သစ္ေမာင္ပိုးျဖဴကုိ ေခၚယူေမးျမန္းေသာအခါတြင္ လည္း ေမာင္ပုိးျဖဴက "မိမိမွာ သူငယ္ခ်င္း ေသဆုံးၿပီဟု ယုံၾကည္သျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာမွ ယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊ ခုိးယူေပါင္းသင္းျခင္း မဟုတ္ပါ၊ ယခုလည္း ဆက္၍ပင္ ေပါင္းသြားပါမည္" ဟု ထြက္ဆုိ ေလ၏။

တစ္ဖန္ မေဖာ့အူအား ေခၚယူကာ စစ္ေဆးေမးျမန္းေသာအခါတြင္ "လင္ေဟာင္းႏွင့္လင္သစ္ မည္သူ႔ ကုိမွ်ပုိ၍မခ်စ္ပါ အတူတူ အညီအမွ်ပင္ ခ်စ္ပါသည္' ဟု ေျပာဆုိအစစ္ခံေလရာ၊ ေမာင္က်ဘမ္းမွာ အစဥ္းစားရခက္၍ ေနေလေတာ့သည္။

သုိ႔ေၾကာင့္ ယခု ဤအမႈကုိ မဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေသး၊ ခုႏွစ္ရက္စဥ္းစားမည္၊ ယခု လူႀကီးမ်ားေရွ႕တြင္ မေဖာ့အူကုိ ထားခဲ့ပါ။ ေနာက္ ခုႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ တရားစီရင္မႈ နာခံဖုိ႔လာခဲ့ၾကပါ" ဟုဆုိကာ မေဖာ့အူအား ေခၚထားကာ လင္ေဟာင္းေရာ လင္သစ္ပါ ျပန္လႊတ္လုိက္ေလေတာ့သည္။

မေဖာ့အူ ေသရွာၿပီ

ခုံေတာ္ ေမာင္က်ဘမ္း ခ်ိန္းဆုိလုိက္ေသာရက္ မတုိင္မီ တစ္ရက္အလုိတြင္ ေမာင္က်ဘမ္းအိမ္ေရွ႕၌ ကနားဖ်င္းထုိးကာ ကန္႔လန္႔ကာမ်ားကာလ်က္ ကြမ္း၊ ေဆး၊ လက္ဖက္ စသည္မ်ား ေကၽြးေမြးဧည့္ခံ လ်က္ရွိေလသည္။

သၿဂႋဳဟ္ ျငင္းသူျငင္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လူလတ္ပုိင္းသမားသည္ သစ္ပင္ရိတ္တြင္ သုံးပုံဖဲ ကစားေန၍ လည္းေကာင္း ေမာင္က်ဘမ္းသည္လည္း ခုံ႐ုံးပိတ္လ်က္ မ်က္ႏွာမသာမယာႏွင့္ ျဖစ္ေနသကဲ့သုိ႔ အိမ္သားမ်ားလည္း စိတ္လက္ မၾကည္မသာေသာ အမူအရာမ်ားျဖင့္ ရွိသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ အိမ္တြင္းတစ္ေနရာတြင္လည္း ေခါင္းေသတၱာကုိ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အသုဘ အိမ္ဟု သိသာ၍ ေနေလသည္။

ေနာက္တစ္ရက္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါတြင္လည္း ယမန္ေန႔ကအတုိင္းပင္ ကနားဖ်င္း၌ စည္ကား၍ ေနေလသည္။ ရက္ခ်ိန္းေစ့၍ အမႈဆုိင္ရန္ ပထမလင္ ေမာင္ရန္ႏုိင္သည္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယလင္ ေမာင္ပုိးျဖဴသည္လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ေရာက္ရွိလာၾကရာ၊ ခုံေတာ္မင္းအိမ္၌ ထူးျခား ေစပုံကုိ စိတ္ေမာ၍ ေနၾကေလသည္။ ခုံေတာ္မင္းကလည္း အိမ္ေရွ႕ခေလာက္ဆဲြတြင္ ခ်ထားေသာ ေခါင္း၏ေခါင္းရင္းတြင္ ထုိင္ရင္းေခါင္းေပၚတြင္ လက္တစ္ဖက္တင္ကာ ေမာင္ရန္ႏုိင္ႏွင့္ ေမာင္ပုိးျဖဴတုိ႔ ကုိ ေခၚယူလုိက္ေလသည္။ မ်က္ႏွာမွာလည္း ယခင္ကထက္ပုိ၍ ညိဳးငယ္ေသာအသြင္ ရွိေလသည္။

"ကဲ …. အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့ ျမင္ၾကတဲ့အတုိင္းပဲ ေမာင္ရင္တုိ႔ ျပန္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ၃ ရက္ေျမာက္ ညကစၿပီး မေဖာ့အူဟာ အျပင္းအထန္ဖ်ားတာပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ ေဟာဒီသမားေတာ္ႀကီး ကုသပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေဖာ့အူရဲ႕ေရာဂါဟာ မသက္သာပဲ ေနာက္တစ္ရက္ညမွာ ေသဆုံးသြားတာပါပဲ၊ ေမာင္ရင္တုိ႔ ႏွစ္ဦးဆီကုိလဲ လူလႊတ္လုိက္ပါတယ္၊ လမ္းမွာပဲ လဲြေရာ့သလား မေျပာတတ္" ဟု ဝမ္းနည္းစြာ ေျပာဆုိလုိက္ေလသည္။

ေမာင္ပုိးျဖဴေရာ ေမာင္ရန္ႏုိင္ပါ ႏွစ္ေယာက္စလုံးမွာ မ်က္ႏွာကေလးမ်ား ညိဳးငယ္စြာျဖင့္သာ နား ေထာင္၍ ေနၾကေလသည္။ ဘာမွျပန္မေျပာဘဲ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္ၾကည့္ၿပီး ျပန္၍ ငုံ႔ေနၾကေလသည္။ ထုိအခါ ေမာင္က်ဘမ္းကဆက္၍ ေျပာျပန္ေလသည္။

"အဲဒီလုိ မေဖာ့အူက ႐ုတ္တရက္ အျပင္း ဖ်ားေတာ့ဆရာနဲ႔ ကုရလုိ႔ ေဆးဖုိးဝါးခ ကန္ေတာ့လုိ႔ ကုန္က် တာရယ္…… ေသဆုံးျပန္ေတာ့ လာလာသမွ်ဧည့္ပရိတ္သတ္တုိ႔ကုိ ကြမ္း၊ ေဆး၊ လက္ဖက္ေတြနဲ႔ ဧည့္ခံရတာေတြ ….၊ ေခါင္းအတြက္ ဝယ္ရတဲ့ ပ်ဥ္ပုတ္ဖုိး လက္ခေတြအတြက္ ကုန္က်တဲ့ေငြေတြကုိ အခုေတာ့ က်ဳပ္က စုိက္ထုတ္ထားပါတယ္။

ဒီေတာ့ မေဖာ့အူရဲ႕ အေလာင္းကုိယူလုိတဲ့လူက အဲဒီေငြေတြကုိ ေပးၿပီး ဖုတ္ၾကည္း သၿဂႋဳဟ္မႈ ျပဳၾကပါ" ဟု ေျပာဆုိလုိက္ေလရာ၊ ေမာင္ရန္ႏုိင္ႏွင့္ ေမာင္ပုိးျဖဴတုိ႔မွာ ေတြးေတာစဥ္းစား၍ ေနၾကေလ သည္။

တကယ့္ေမတၱာ

ထုိအခါ တပ္မွဴးကေလးေဟာင္း ေမာင္ရန္ႏုိင္က ေျပာဆုိသည္မွာ "အခုေသဆုံးတဲ့ မေဖာ့အူဟာ ပထမ ကၽြန္ေတာ့္မယားျဖစ္ခဲ့တာမွန္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ မင္းေရး မင္းခြင္ မင္းတုိင္းက်၍ စစ္မႈထမ္းဘဝနဲ႔ ဟံသာဝတီဘက္ စစ္ထြက္ခဲ့ရတဲ့အခါ ဒဏ္ရာရရွိလုိ႔ ပုန္းလွ်ဳိးကုသေနရတဲ့အခုိက္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အား မေစာင့္ဘဲ တစ္ေယာက္လင္ ထားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိလင္သစ္ယူရင္ လင္ေဟာင္းကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသင့္ပါလ်က္နဲ႔ မေပးတဲ့အျပင္ တရားခုခံ ေျပာဆုိ ျပန္ပါတယ္၊ အခုတစ္ခါ ေသဆုံးမွ သၿဂႋဳဟ္စရိတ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္က ခံရမည္ဆုိလွ်င္ (ရွင္စဥ္က မေပါင္း ရ၊ ေသေတာ့မွ ကုိယ့္မသာ) ဆုိတာလုိ လူတကာက ကဲ့ရဲ႕ၾကမွာ ရွက္စရာေကာင္းတာမုိ႔ သၿဂႋဳဟ္စရိတ္ လဲအကုန္မခံႏုိင္ပါ" ဟု ေျပာၾကားလုိက္ေလသည္။

ထုိအခါ ေမာင္က်ဘမ္းက 'ေမာင္ရန္ႏုိင္ရဲ႕ သေဘာထားကုိေတာ့ ရပါၿပီ၊ ေမာင္ပုိးျဖဴရဲ႕ သေဘာထား ကုိ သိပါရေစဦး' ဟုဆုိ၍ ေမာင္ပုိးျဖဴက ၎၏ သေဘာထားကုိ ေျပာျပလုိက္ေလသည္။

"ကၽြန္ေတာ္ေမာင္ပုိးျဖဴမွာ မေဖာ့အူအား ရပ္ရြာအတူေနအျဖစ္ ေမာင္ႏွမလုိ ခင္မင္ခဲ့ရာမွ သူငယ္ခ်င္း ေမာင္ရန္ႏုိင္နဲ႔ အေၾကာင္းသင့္ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီေနာက္ ေမာင္ရန္ႏုိင္ ေသဆုံးေၾကာင္း အခုိင္အမာၾကား သိရတဲ့အခါမွာ ေစာင့္ေရွာက္အပ္တဲ့ ဝတၱရားလဲရွိ၊ ေမတၱာလဲရွိလုိ႔ လူႀကီးစုံရာနဲ႔ မဂၤလာေဆာင္ၿပီး ယူကာေပါင္းသင္းရင္း ေရာဂါ ျဖစ္ပြား ေသဆုံးခဲ့ရတာမုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္မယားကုိ ကၽြန္ေတာ္ပဲ သၿဂႋဳဟ္လုိပါ တယ္"

ဟု ေျပာၾကား လုိက္ေလေတာ့ရာ၊ ၾကားၾကားသမွ်ေသာ သူတုိ႔က သာဓု ေခၚၾကေလေတာ့သည္။

ထုိအခါ ေမာင္က်ဘမ္းက "ဒီလုိဆုိရင္ မေဖာ့အူကုိ ေမာင္ပုိးျဖဴ ပုိင္သင့္သည္" ဟု ေျပာဆုိကာ လက္ခုတ္တီးလုိက္ရာ၊ သနပ္ခါး ပန္းမန္မ်ားႏွင့္ ဖီးလိမ္း ဝတ္စားထားေသာ မေဖာ့အူသည္ အခန္း တြင္းမွ ထြက္၍ ေမာင္ပုိးျဖဴကုိအားရ ေက်နပ္စြာ ၾကည့္ျပံဳးရင္းလာရာ၊ ေမာင္က်ဘမ္းက ေမာင္ပုိးျဖဴႏွင့္ ယွဥ္တဲြထုိင္ေစ၏။ ေမာင္ရန္ႏုိင္မွာ တအံ့တၾသၾကည့္ရင္းမွ မိမိအမွားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိရခုိက္ မေဖာ့အူမွာ ေမာင္ပုိးျဖဴအနီး ေရာက္ေလသည္ႏွင့္ မ်က္ႏွာညိဳးငယ္စြာႏွင့္ထ၍ ျပန္သြားေလေတာ့ သတည္း။

Powered by Bullraider.com