သူ႔အျမင္

ရခိုင္မ်ဳိးဆက္တို႔ ပညာတတ္ဖို႔ ပို၍ လိုၿပီ

ရခိုင္အေၾကာင္း ေဆာင္းပါး မေရးျဖစ္တာၾကာပါၿပီ။ ဒီလို ေဆာင္းပါးမ်ိဳးေတြက မုန္႔ေ၀မွာထက္ ဒုတ္ေ၀ခံရဖို႔ ပိုမ်ားတဲ့အတြက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အခုတေလာ ရခိုင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကဆိုၾကတာေတြ မ