လူငယ္တစ္ဦး၏ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈအရည္အေသြး

http://superhypeblog.com/wp-content/uploads/2013/01/zucker_2336766b.jpg

ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ား သူနွင့္ ကင္းနိုင္ၾကသည္မဟုတ္။ သူကိုယ္တိုင္ကလည္း လူငယ္တစ္ဦး၊ တစ္နည္း ဆိုရလွ်င္ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး လူငယ္တစ္ဦး။ သူဆိုသည္က Facebook ၏ အရွင္သခင္ေလး မာ့ခ္ ဇပ္ကာဘတ္ ျဖစ္သည္။ သူ႔ Facebook ကို သံုးစြဲေနသူေပါင္း သန္းေထာင္ေက်ာ္ရွိေနသည္။ ဤမွ် ေအာင္ျမင္ေအာင္ စိတ္ကူးေကာင္းခဲ့ေသာ ဇပ္ကာဘာတစ္ေယာက္ သူ၏ လုပ္ငန္းကို မည္သို႔ ဦးစီး ဦးေဆာင္ နိုင္ခဲ့သျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သနည္း။ ျပန္လည္ ေလ့လာသံုးသပ္ရန္လိုသည္။

သူသည္ သာမန္ေက်ာင္းသားေလးတစ္ဦးဘဝက Facebook ဆိုသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ ထူေထာင္ၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူ၏ေအာင္ျမင္မႈမွာ အနာဂတ္ကို ႀကိဳျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံမႈမ်ား ေကာင္းလြန္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ သူအဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ လူငယ္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ရသနည္း။

တစ္ခုဆိုတစ္ခု အလုပ္ကိုစြဲၿမဲစြာ အာ႐ံုစူးစိုက္လုပ္သည္

မာ့ခ္ ဇပ္ကာဘတ္ Facebook ကို စတင္ထူေထာင္စဥ္က သူ႔ Website ကို ေအာင္ျမင္ရမည္ဆိုသည့္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရလဒ္က ကုမၸဏီေထာင္နိုင္ခဲ့သည္အထိ ႀကီးက်ယ္သြားခဲ့ရ သည္။ Facebook ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုလံုးကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ သူကိုယ္တိုင္ ဦးစီးပဲ့ကိုင္ထားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေတြ႔ၾကရမည္သာျဖစ္သည္။

ယခင္ စတင္စဥ္က Facemash ဆုိသည့္ အမည္ႏွင့္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း Facebook ဆုိသည့္ အမည္ကို ေျပာင္းေပးျခင္းမွာလည္း သူ႔စိတ္ကူးသာျဖစ္သည္။ သူကိုယ္တိုင္ Facebook ဆိုသည့္ Website ႀကီးကို ထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သူ႔ထက္အတန္းႀကီးေသာ စီနီယာသမားႀကီး သံုးဦးႏွင့္ အမႈရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ သူတို႔က ဇပ္ကာဘတ္ကို အိုင္ဒီယာခိုးသည္ဟု စြပ္စြဲၿပီး တရားစြဲျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ဓာတ္မက်၊ ေနာက္မဆုတ္ စိတ္ကူးသစ္မ်ားႏွင့္ Facebook ကို ျဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။

Facebook သည္ ဆန္းသစ္သည့္ လူတိုင္းစိတ္ဝင္စားနိုင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ Website တစ္ခုျဖစ္လာရသည္။ ကမၻာေက်ာ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ Microsoft သည္ပင္ Facebook ၏ ရွယ္ယာ ၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဝယ္ယူထားခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ဝယ္ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုး အားျဖင့္တြက္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံဖိုးခန္႔ျဖစ္သည္။

Facebook ေအာင္ျမင္မႈေတြက မနားတမ္းျဖစ္လာသည့္အခါ ယခင္က ႐ႈတ္ခ်ေျပာဆိုသူမ်ားပင္ သူ႔ကိုကပ္ခ်င္ ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳးစားလာၾကရသည္။ သူ႔ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို စာရင္းခ်ဳပ္လိုက္သည့္ အခါတြင္ လည္း သူသည္ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး ဒုတိယေနရာေလာက္ကိုလိုက္ေနသည္။

သူထူေထာင္ထားေသာ Facebook ကို လူတိုင္းမကင္းႏိုင္၊ လူငယ္တိုင္းမကင္းႏိုင္။ သူ႔ဗ်ဴဟာက ရွင္းသည္။ တစ္သက္လံုး Facebook ကိုသာေတြးၿပီး Facebook တစ္ခုတည္းကိုသာ အာ႐ံုထားလုပ္ေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာလုပ္လုပ္ တစ္ခုတည္းကို စြဲၿမဲစြာ အာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ေစရန္ သူက နည္းေပး လမ္းျပ ျပဳခဲ့သည္။

သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏စကား သူနားေထာင္သည္

အလုပ္ရွင္ေကာင္းတို႔မည္သည္ သူ႔လမ္းစဥ္ႏွင့္ သူသြားတတ္သည္၊ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္သည့္ အလုပ္ရွင္မ်ား သည္ ကိုယ့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏စကားကို နားေထာင္တတ္သည္ဆိုေသာစကားရွိပါသည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေလာက္က ဇပ္ကာဘတ္သည္ Facebook အတြက္ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရ ဖူးသည္။ သူ႔ဝန္ထမ္းေတြအတြက္လည္း အနာဂတ္အာမခံခ်က္ေတြ မေပးႏိုင္။ သူကိုယ္တိုင္ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ မည္ကို သံသယျဖစ္ခဲ့ရသည္။

သူ႔ကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ အေပါင္းအသင္း စီနီယာႀကီးေတြက ေျပာသည္။ CEO တာဝန္ယူထားေသာ္လည္း CEO ပံုစံမေပါက္။ သူကိုယ္တိုင္ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ ေနလြန္းေသာေၾကာင့္ လူမေလးစား။ တည္တည္ခန္႔ခန္႔ ေနထိုင္ၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း အႀကံေပးၾကသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ႔ကို အႀကံေပးသည့္အတိုင္း တည္ခန္႔စြာ ေနထိုင္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခင္မင္စြာ ေနထိုင္ ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ စည္းႏွင့္ေဘာင္ႏွင့္ ျပတ္သားသည္။ သူ႔ကို ဝန္ထမ္းေတြကလည္း သေဘာက်လာသည္။ ပြင့္လင္းစြာေပါင္းသင္းၿပီး တည္ၾကည္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံတတ္ျခင္းမွာ သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား အလို အတိုင္းျဖစ္သည္။

ကိုယ့္ထုတ္ကုန္အေပၚ ကိုယ္ယံုၾကည္သည္

Facebook ၏ သက္တမ္း ေလးလသာသာရွိသည့္ကာလတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးသည္ ဇပ္ကာဘတ္က ေဒၚလာ ၁၀ သန္းျဖင့္ သူ႔ Website ကိုဝယ္ရန္ လာေရာက္ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ကမ္းလွမ္းသည့္ေဈးမွာ အလြန္ မက္ေမာစရာေကာင္းလွသည္။ သို႔ေသာ္ ဇပ္ကာဘတ္က သူကိုယ္တိုင္ေမြးထုတ္ခဲ့သည့္ သားသမီး တစ္ဦးကို ေရာင္းစားလိုစိတ္ရွိသူမဟုတ္ေပ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Google, Viacom, News Corp တို႔ကလည္း ကမ္းလွမ္းလာၾကသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ Yahoo က ထပ္ဝင္လာသည္။ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ ဇပ္ကာဘတ္ကို ကမ္းလွမ္းသည္မွာ သန္း ဂဏန္း မဟုတ္ေတာ့။ ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းသည္အထိ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဇပ္ကာဘတ္ကလည္း မတ္တပ္ရပ္ႏိုင္စျပဳလာသည့္ Facebook ေလးကို မေရာင္း၊ သံုးစြဲသူ တိုးပြားလာၿပီး ေအာင္ျမင္လာမႈကို လက္ပိုက္ၾကည့္ကာ အရသာခံေနသည္။

၂၀၀၇ ခုနွစ္တြင္ Microsoft က ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံေပးမည္ဟု တံခါးလာေခါက္ျပန္သည္။ ဇပ္ကာဘတ္က ထိုေငြပမာဏေၾကာင့္လည္း ဒူးမေထာက္ခဲ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ဇပ္ကာဘတ္က သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေပၚ သူယံုၾကည္သည္။ သူ႔ေမြးဖြားခဲ့သည့္ Facebook အေပၚ တန္ဖိုးထားသည္။ သူက ဇြဲမေလွ်ာ့ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္သည္ကို ဆက္လုပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုစဥ္က ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံဆိုသည္မွာ ယခု ဇပ္ကာဘတ္အေနျဖင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားအေပၚ လွဴဒါန္းသေလာက္ပင္မရွိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ကုမၸဏီလမ္းေၾကာင္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာ ခ်ျပထားသည္

ဇပ္ကာဘတ္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ျဖဳတ္ပစ္သည္ဆိုျခင္းထက္ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္တတ္သည္။ သူက လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ေပးအပ္စဥ္ကတည္းက လူမွန္ ေနရာမွန္ကို ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးတတ္ျခင္းေၾကာင့္ သူအလုပ္ျဖဳတ္ရသည္ဆိုသူက ခပ္ရွားရွားျဖစ္သည္။

သူက လုပ္ငန္းအတြက္ ေနရာေပးၿပီး ခန္႔အပ္လိုက္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ Facebook ၏ ဦးတည္ခ်က္၊ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ လမ္းေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။ သူ႔ယုတၱိေဗဒနည္းက ႐ိုးစင္း လွသည္။ မိမိထံတြင္ ႀကီးမားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတစ္ခု ရွိေနၿပီဆိုလွ်င္ အဖြဲ႔ကိုဦးေဆာင္ေနသူ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ဘာလုပ္ေတာ့မည့္ဆိုေသာ မိမိအျမင္ကို ပြင့္လင္းစြာ ခ်ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းကို သြားလိုေၾကာင့္ ပြင့္လင္းစြာေျပာျပထားမွ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ သူေတြကလည္း မည္သို႔ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ႏိုင္ၿပီး၊ မည္သို႔လိုက္ပါရမည္ကို ခြဲျခားဆံုးျဖတ္ နိုင္စြမ္းရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဤနည္းျဖင့္ မိမိတို႔ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ထုတ္ကုန္၏ သေဘာတရားကိုလည္း ဝန္ထမ္းတိုင္းကသိသည္။ ငါတို႔ လုပ္ငန္းရွင္က ဘာျဖစ္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ ဤလုပ္ငန္းကို လုပ္ေနေၾကာင္းလည္း ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္သည္။ ဇပ္ကာဘတ္သည္ သူ႔အေတြးအျမင္ကို သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာသာ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာထားသည္ မဟုတ္။ သူ႔ ရွယ္ယာရွင္မ်ားကိုလည္း ေျပာျပထားၿပီးျဖစ္သည္။

ကိုယ္လမ္းေၾကာင္းကိုသာဦးတည္ေလွ်ာက္သည္

အဲလ္ဘတ္ အိုင္စတိုင္းလို အိုင္က်ဴမျမင့္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ဦးေဆာင္ေနသူ တစ္ဦး အေနျဖင့္ စိတ္ဓာတ္က်စရာ မလိုေပ။ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ အိုင္စတိုင္းလို အိုင္က်ဴမ်ိဳးရွိရန္ မလိုပါ။ ကိုယ့္ အလုပ္အထာကို ကိုယ္ေကာင္းစြာ နားလည္ၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တတ္ရန္သာ လိုပါသည္။ ဇပ္ကာဘတ္ ေအာင္ျမင္ လာရျခင္းမွာ သူ႔အလုပ္ကိုသူ ေကာင္းစြာနားလည္ၿပီး ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းကို ကိုယ့္စိတ္ကူးရည္မွန္းထားသည့္ အတိုင္း ေလွ်ာက္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

Instagram ဆိုသည့္ မိုဘိုင္းလ္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းကို Facebook က ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေပးၿပီး ဝယ္ခဲ့သည္။ သူသည္ Facebook ကို အလြယ္တကူေရာင္းခဲ့သူမဟုတ္သလို၊ သူမ်ားတီထြင္ထားေသာ Instagram ကိုလည္း ပညာသားပါပါျဖင့္ စဥ္းစားေတြးဆၿပီး အကြက္ခ်ကာ ဝယ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

မူလက Instagram ကေတာင္းဆိုသည့္ ေဈးႏႈန္းမွာ သူေပးဝယ္ခဲ့ရသည့္ေဈးထက္ ထက္ဝက္ခန္႔ျမင့္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဇပ္ကာဘတ္သည္ ေသြးေအးစရာရွိလွ်င္ အရမ္းေသြးေအးသည္။ အေလာတႀကီးမဝယ္။ Instagram သည္ သူ႔ကို မေရာင္းလွ်င္ မျဖစ္သည့္ အေနအထားကို သူက Facebook ေပၚတြင္ လုပ္ျပထားသည္။ ေနာက္ဆံုး သူ Instagram ကိုရလိုက္သည္။ ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ကိုယ္ေလွ်ာက္ေနေသာ္လည္း အျခား သူေပါင္းေစခ်င္သည္ကို ပူးေပါင္းလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအား ခ်ီးက်ဴးရမည္သာျဖစ္သည္။

စီးပြားဖက္အေပၚတန္ဖိုးထားသည္

ေအာင္ျမင္သည့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ အဖြဲ႔အစည္းေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ထူေထာင္ၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ၾကေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ဇပ္ကာဘတ္ကလည္း ထိုသေဘာတရားကို ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ထားသည္။ စီးပြားေရးေလာကတြင္ Mark Zuckerberg-Sheryl Sandberg ဆိုသည့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္လိုက္နိုင္ျခင္းမွာ သက္ေသျဖစ္သည္။

Sheryl Sandberg သည္ Google က ထြက္လာၿပီးေနာက္ Facebook နွင့္ ပူးေပါင္းလိုက္သည္။ သူတို႔ ႏွစ္ဦး ပူးေပါင္းလိုက္မွ Facebook သည္ သိသိသာသာ တစ္ဟုန္ထိုး တက္လာခဲ့သည္။

ဇပ္ကာဘတ္က သူသည္ စီးပြားေရးသမားမဟုတ္။ သူသည္ လုပ္ငန္းကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ဆိုသည္မွာလည္း ေနရာတိုင္းတြင္ မတတ္ႏိုင္ဟု ပြင့္လင္းစြာ ဝန္ခံထားသည္။ သူက အေတြးသမား၊ တီထြင္သူ၊ စိတ္ကူး ေကာင္းသူ တစ္ဦးသာျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း Facebook ကို ေအာင္ျမင္စြာ အုတ္ျမစ္ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအုတ္ျမစ္ေပၚတြင္ ဆက္လက္ၿပီး တည္ေဆာက္သြားရန္မွာ လုပ္ငန္းကို ေကာင္းစြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ကိုင္တြယ္သြားနိုင္သူလိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဇပ္ကာဘတ္က Sheryl Sandberg ကို အားကိုးလိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ သူကိုယ္တိုင္ Sheryl Sandberg အေပၚ ယံုၾကည္တန္ဖိုးထားသလို အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ျပန္ရ ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ သက္ေသျဖစ္သည္။

(Ref : Leadership Lessons from Mark Zuckerberg, Nisha Samson)


 

Powered by Bullraider.com