စာေမးပြဲတိုက္ပြဲ

http://images.indianexpress.com/2016/02/entrance-exam759.jpg?w=600

စာေမးပြဲဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ အသိဉာဏ္ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုအတြင္း ပိုင္းျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆရာသင္ၾကားထားသည္ကို မည္မွ်ေသာ အတိုင္း အတာအထိ သိရွိနားလည္ထားေၾကာင္းကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကရသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

စာေမးပြဲတြင္ ရလဒ္ေကာင္းလွ်င္ ဆရာသာမက မိဘမ်ားပါ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကေတာ့သည္။ ေက်ာင္းသားက အမွတ္ ေကာင္းေကာင္းရလွ်င္ ဆရာအသင္အျပေကာင္းလို႔ဆိုသည့္ မွတ္ခ်က္ႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေမးပြဲဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသားကို စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ဆရာ၏ အသက္ေမြးမႈကိုပါ စစ္ေဆးေနျခင္းလည္း ျဖစ္ေနသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ စာေမးပြဲဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသားကို စစ္ေဆးျခင္းမဟုတ္၊ ဆရာကို စစ္ေဆးသလိုလည္း ျဖစ္ေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမွတ္ေကာင္းေအာင္၊ ဂုဏ္ထူးထြက္ေအာင္၊ မက်ေအာင္သင္နိုင္ေသာ ဆရာမ်ားကိုသာ မိဘေတြက သေဘာက်တတ္ေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းဆိုသည့္ေနရာတြင္ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရသည္။ စာေမးပြဲ ဆိုသည္မွာ သူတို႔အတြက္ အျခားတစ္ဆင့္ကိုတက္မည့္ ပိတ္ထားေသာ တံခါးႀကီးတစ္ခ်ပ္ျဖစ္ေနသည္။ ထိုတံခါးကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ကို ကူးႏိုင္ရန္ သူတို႔အခ်ိန္ေတြကို အကုန္ခံေနၾကရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲေအာင္ရန္ဆိုသည့္ ျဖစ္စဥ္အတြင္း ဆရာမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားကလည္း အခ်ိန္အား၊ လူအား၊ ေငြအား မ်ားစိုက္ထုတ္ကာ ျဖည့္ဆည္းေပးေနၾကရသည္။

စာေမးပြဲစနစ္တြင္ မေကာင္းက်ိဳးေတြလည္း မ်ားစြာရွိေနသည္။ သင္႐ိုးျပ႒ာန္းခ်က္ကိုသာ အေျချပဳထားသည့္ သင္ၾကားေရးစနစ္တြင္ ေက်ာင္းသား၏ အသိဉာဏ္ကို ကန္႔သတ္ထားသလိုျဖစ္ေနတတ္သည္။ ျပ႒ာန္းခ်က္စာ အုပ္ကလြဲၿပီး အျခားသင္ၾကားရန္၊ ေလ့လာရန္မလိုသျဖင့္ စာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာကလြဲ၍လည္း အျခား မည္သည့္ ဗဟုသုတမွ သိစရာမလိုသည့္ သေဘာကို သက္ေရာက္ေနသည္။ ေက်ာင္းသားက ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားသည္ကို နားမလည္လွ်င္ က်ဴရွင္ကလြဲၿပီး အျခားအားကိုးစရာမရွိ ျဖစ္ေနၾကရသည္။

ေက်ာင္းသားသည္ စာကို အာဂံုေဆာင္ အလြတ္က်က္႐ံုကလြဲၿပီး အျခားနည္းလမ္းမရွိ။ ဦးေႏွာက္ကို ထြင္ရန္ လည္းမလို၊ ျပင္ရန္လည္းမလို၊ ေဖာက္ထြက္ရန္လည္းမလို။ စာေတြကို ထိုးထည့္ထားသည့္ ဦးေႏွာက္ျဖင့္သာ တစ္စခ်င္းျပန္ဆြဲထုတ္ၿပီး ခ်ေရးျပေနၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ထဲ ဖိမသိပ္ႏိုင္လွ်င္၊ တစ္စစီ ျပန္ဆြဲမ ထုတ္ႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။ ဦးေႏွာက္ကို မည္သို႔အသံုးခ်ရမွန္းမသိ၊ စာက်က္ျခင္းကလြဲၿပီး ဘာမွ မသိသူမ်ားမွာ စာေမးပြဲသည္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ နတ္ဆိုးႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

စာေမးပြဲဆိုသည္မွာ သူ႔တန္ဖိုးသူျမႇင့္ၿပီး သူ႔ကို မေၾကာက္ ေၾကာက္ေအာင္ ေခ်ာက္ထားသည့္ ကိစၥႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားက နားလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမလည္သည္ျဖစ္ေစ ဆရာေတြက သတ္မွတ္ထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မၿပီးၿပီးေအာင္၊ မကုန္ကုန္ေအာင္ တာဝန္ေက် သင္ေနၾကရသည္။ ေက်ာင္းသားေတြမွာ ႀကိမ္တို႔ၿပီး အေမာင္းခံေနရေသာ ႏြားမ်ားလိုျဖစ္ေနၿပီး ေဘးထြက္လွ်င္ ႀကိမ္စာမိမည္ကိုလည္း ေၾကာက္ေနၾက ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ဴရွင္သင္ တတ္ႏိုးႏိုး၊ က်ဴရွင္တက္ ေအာင္ႏိုးႏိုးျဖင့္ က်ဴရွင္ဆိုသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးက လည္း စာေမးပြဲဆိုသည္ကို အမွီျပဳကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားလာရျပန္သည္။

စာေမးပြဲေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားေလာကထဲတြင္သာမက မိဘမ်ားတြင္ပါ အၿပိဳင္အဆိုင္ေတြ ျဖစ္လာရသည္။ ဘာမွန္းမသိ အျမင့္ကို ေရာက္ခ်င္ၾကသည္။ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယခ်ိတ္ခ်င္သည္။ စနစ္ေျပာင္းသည့္အခါ တြင္လည္း A,B,C ျဖစ္ခ်င္ၾကျပန္သည္။ စာေမးပြဲေျဖရသည့္စနစ္ေၾကာင့္ ေအာင္စာရင္းကို ေစာင့္ရသည္။ ေအာင္ျပန္ေသာ္လည္း ဂုဏ္ထူးမည္မွ် ေမွ်ာ္လင့္ၾကရျပန္သည္။ ဂုဏ္ထူးမ်ားမွ ဂုဏ္ရွိသည္ျဖစ္ကုန္ျပန္သည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ စာေမးပြဲဆိုသည္မွာ အေသအရွင္တိုက္ပြဲတစ္ခုကို ဝင္တိုက္ခိုင္းသလိုျဖစ္ေနသည္။ မေအာင္လွ်င္က်၊ မေသလွ်င္ရွင္တိုက္ပြဲျဖစ္ေနသည္။

စာေမးပြဲက ဖိသတ္ထားသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ အပိုခ်ိန္မရွိ၊ ကစားခ်ိန္မရွိ၊ အားခ်ိန္မရွိေလာက္ေအာင္ ဖိညႇစ္ထားျခင္း ခံေနၾကရသည္။ စာေမးပြဲက်လွ်င္ စိတ္ဓာတ္ေတြက်၊ ခံႏိုင္လွ်င္ခံ၊ မခံႏိုင္လွ်င္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသမႈေတြလည္း ျဖစ္လာသည္။ လူမေသေသာ္လည္း စိတ္ေသေနေသာ ေက်ာင္းသားေတြလည္း အမ်ားႀကီးျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စိတ္ေရာဂါကုဆရာမ်ား၊ အႀကံေပးမ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံမ်ားထားကာ ကေလးမ်ားကို စစ္ေဆးသင့္သည္။

စာေမးပြဲ ေမးခြန္းေပါက္ျခင္း၊ ခိုးခ်ျခင္း၊ မိုက္ခ႐ိုကူးျခင္းမ်ားအျပင္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး မသမာေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုျခင္းမ်ား လုပ္ၾကျပန္သည္။ စာေမးပြဲေအာင္မည္ ဂုဏ္ထူး ထြက္မည္ဆိုလွ်င္ ဘာေပးရေပးရေတြ ျဖစ္လာသည္။ စာေမးပြဲႏွင့္ ႏႊယ္ေနေသာ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူကိစၥေတြ ဝင္လာသည္။ စာေမးပြဲက မသမာမႈေတြကို ျဖစ္ေပၚေစျပန္သည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ စာေမးပြဲစနစ္က ကိုယ္သင္ခ်င္တာမသင္ရ၊ မသင္ခ်င္တာ သင္ရေအာင္ ဦးေဆာင္ေန သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းက ဘာသာစံုဂုဏ္ထူးေလာက္ရမွ အျမင့္ဆံုးတကၠသိုလ္တက္ရသည္။ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းစာေမးပြဲဆိုသည္မွာ ေမာင္တိုင္းမေက်ာ္၊ မယ္တိုင္းမတက္ႏိုင္သည့္ ေတာင္ႀကီးတစ္ေတာင္ ျဖစ္ေနသည္။ ဂုဏ္ထူးစံုမထြက္ ေဆးေက်ာင္းမွ မတက္ရလွ်င္ တန္ဖိုးမဲ့သလိုျဖစ္ေနသည့္ ပညာေရးစနစ္သည္ ေနာက္ဆံုးတြင္လည္း စာေမးပြဲစနစ္ႏွင့္ပင္ ဘဝေတြကို ျဖတ္ခ် ျဖဳတ္ခ်ပစ္သည္။

ပညာေရးဆိုသည္မွာ ဘဝဆိုသည့္ တိုက္ပြဲကိုဝင္ရန္ အေလ့အက်င့္ေကာင္း သင္တန္းေကာင္းမ်ားေပးလိုက္ႏိုင္ သည့္ေနရာျဖစ္သင့္သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ထဲဝင္ခိုင္းၿပီး လက္နက္ေပးကာ တိုက္ပြဲလႊတ္လိုက္ၾကသည္။ ပါးစပ္ကလည္း သေဘာတရားေတြ ရြတ္ခိုင္းသြားသည္။ တိုက္ပြဲကို လက္ေတြ႔ႏွင့္ မတိုက္ခိုင္း။ သေဘာတရားႏွင့္ တိုက္ခိုင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးေရွ႕တန္းတြင္ အတုန္းအ႐ုန္း တဖုန္းဖုန္း တဒိုင္းဒိုင္း က်ဆံုးေနၾကရရွာသည္။

Powered by Bullraider.com