စတိဗ္ ေဂ်ာ့၏ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အေတြးအျမင္

http://allaboutstevejobs.com/bio/timeline/scaled/36.jpg

Apple ကုမၸဏီႀကီးအား ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ကြယ္လြန္သြားရွာၿပီျဖစ္သည့္ စတိဗ္ ေဂ်ာ့ (Steve Jobs) ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ားကို လူငယ္မ်ား အတုယူစရာ ေဖာ္ျပပါသည္။

ပညာအေရးမပါဟုမဆိုလို

“ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းပညာကို ၿပီးဆံုးေအာင္ မသင္ခဲ့ရလို႔ ပညာေရးဟာ အေရးမပါဘူးလို႔ မဆိုလိုဘူး။ ပညာကို အေျခခံၿပီး ဉာဏ္နဲ႔ ခ်ဲ႔ထြင္ရမွာေတြရွိတယ္”

စတိဗ္ေဂ်ာ့က ဘဝဆိုသည္မွာ ဖန္တီးေနရမည္။ ဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ အေတြ႔အႀကံဳလိုသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ယင္း အေတြ႔အႀကံဳဆိုသည္မွာ ပညာတြင္ အေျခခံသည္။ ေဂ်ာ့သည့္ ေကာလိပ္တက္ေနစဥ္ အိႏၵိယကို သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ထြက္သြားသည္။

သူသည္ အိႏၵိယတြင္ ေရာက္ေနစဥ္ အိႏၵိယသမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာမ်ားကို ေလ့လာသည္။ ေက်ာင္းတြင္ ေလ့လာရျခင္းထက္ လက္ေတြ႔ ေလ့လာခဲ့ရမႈမ်ားကို သူအလြန္သေဘာက်သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လည္း သူက ေက်ာင္းသင္ပညာထက္ ျပင္ပအပိုဘာသာရပ္မ်ားကို ထပ္ဆင့္ေလ့လာျခင္းသည္ ပိုေကာင္း သည္ဟု ခံယူထားသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးထက္ ျပင္ပပညာေရးကို သူကပိုၿပီး ႏွစ္သက္ သေဘာက်သြားသည္ဟု ဆိုရမည္။ ထိုသို႔ ျပင္ပတြင္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရျခင္းမ်ားက သူကုမၸဏီ ေထာင္ၿပီး အလုပ္မ်ားလုပ္သည့္အခါ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းထဲတြင္ သင္ယူလွ်င္ ေပးသေလာက္သာရမည္။ ေက်ာင္းကသိခဲ့သည့္ အသိကို အျပင္တြင္ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ျခင္းက သူ႔ဘဝအတြက္ တန္ဖိုး မျဖတ္ႏိုင္သည့္ ပညာမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။

စြန္႔စားမွသာ ေအာင္ျမင္မည္

“ဒီလန္၊ ပီကာဆိုနဲ႔ နယူတန္ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြဟာ အမ်ားႀကီး စြန္႔စားလုပ္ကိုင္ခဲ့ရတယ္။ ခင္ဗ်ား ႀကီးက်ယ္ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ခ်င္ရင္ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမယ္”

စတိဗ္ ေဂ်ာ့သည္ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အခါမွ ေနာက္မတြန္႔သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူတစ္ခုခုကို လုိခ်င္ၿပီဆိုလွ်င္ သူမရမက ေမးသည္။ မသိ သိေအာင္လုပ္တတ္သည္။ သူ႔ထက္ငယ္သူ ထံကလည္း တပည့္ခံရန္ ဝန္မေလးသူျဖစ္သည္။

ေဂ်ာ့ ၁၂ ႏွစ္သား အရြယ္တြင္ သူက HP ကုမၸဏီထံ ဖုန္းဆက္သည္။ HP ကုမၸဏီကို ထူေထာင္သူ ဘီလ္ ဟူးလက္ထံ သူက တိုက္႐ိုက္ဖုန္းဆက္ၿပီး ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းေလးတစ္ခုကို အပိုမရႏိုင္ဘူးလားဟု လွမ္းေမးျခင္းျဖစ္သည္။ ဟူးလက္က စတိဗ္ ေဂ်ာ့ကို အပိုပစၥည္းေလး ေရာင္းလိုက္႐ံုမက ထူးဆန္းစြာ စပ္စု ေမးျမန္းတတ္သည့္ လူငယ္ေလးကို အလုပ္တစ္ခါတည္း ခန္႔လိုက္ေတာ့သည္။

“ခင္ဗ်ားမွာ ဖ်က္ဆီးၿပီးေတာ့ မီး႐ႈိ႔ပစ္ခ်င္တဲ့စိတ္ရွိရင္ လုပ္သာလုပ္လိုက္။ စိတ္ရွိၿပီး ေၾကာက္ေနရင္ အလုပ္မျဖစ္ဘူး” ဟု သူကဆိုသည္။ သူ႔စိတ္ဓာတ္ကရွင္းသည္

“လူေတြက ဖုန္းေလးေကာက္ကိုင္ၿပီး ေျပာရမွာကိုေတာင္ ဝန္ေလးတယ္။ ေမးဖို႔ဆိုရင္ အေဝးႀကီး။ ဒီလို လူမ်ိဳးေတြဟာ သူတို႔အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ဘူး” ဟုသူကဆိုသည္။

“ေလာကမွာ အခက္အခဲေတြ၊ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ မႀကံဳခဲ့ရတဲ့ ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ၊ စီအီးအိုဆိုသူ ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ စကားေျပာေလ့မရွိဘူး။ သူတို႔ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ မႀကံဳခဲ့ဘူးရင္ သူတို႔ ရလဒ္ေတြလည္း ေကာင္းလာမွာ မဟုတ္ဘူး” ဆိုသည့္ သူ၏စကားမွာ စဥ္းစားဆင္ျခင္စရာျဖစ္သည္။

လူေတြဘာကို လိုခ်င္ၾကသလဲ

“လူေတြ မျမင္ရေသးေပမယ့္ ဘာေတြကို လိုခ်င္ေနၾကသလဲဆိုတာ သိဖို႔လိုတယ္”

စတိဗ္ ေဂ်ာ့သည္ ခန္႔မွန္းခ်က္ကို သိပ္မႀကိဳက္။လက္ေတြ႔ လုပ္ျပႏိုင္မွႀကိဳက္သည္။ သူကိုယ္တိုင္ မသံုးခ်င္သည့္ ပစၥည္းကို သူမထြင္။ သူကိုယ္တိုင္ လိုခ်င္သည့္ပစၥည္းကိုသာ သူတီထြင္သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔က Laptop ႏွင့္ Smartphone ၿပီးလွ်င္ Tablet လမ္းေၾကာင္းကို လိုက္ၾကသည္။ Apple ကုမၸဏီ အေနျဖင့္လည္း iPad ဆိုသည့္ တက္ဘလက္ကို တီထြင္လိုက္ေသးသည္။ သန္းခ်ီၿပီး သံုးစြဲသူမ်ား ရွိခဲ့သည္မွာမွန္သည္။ မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ကို သူကလမ္းေၾကာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။ Apple ကုမၸဏီအေနျဖင့္ iPhone ဆိုသည့္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္သာ အျခားၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ေက်ာ္လႊား ႏိုင္မည္ကို သူကသတ္မွတ္ၿပီးသားျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ မရွိ မျဖစ္အေရးပါလာမည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ေသာ Apple Store ကို ႀကိဳတင္ထူေထာင္ထားသည္။ သူ႔အျမင္ကရွင္းသည္။

“က်ဳပ္တို႔ ၿပိဳင္ဘက္ေတြထက္သာတဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲစတိုးဆိုင္ႀကီးတစ္ဆိုင္ကို ဘာေၾကာင့္ မထူေထာင္နိုင္မွာလဲ” ဟုဆိုကာ အြန္လိုင္းက အလြယ္တကူ ဝယ္ယူအသံုးခ်ႏိုင္သည့္ Apple Store ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ သူ႔ဝါဒက ရွင္းသည္။

“ခင္ဗ်ားတို႔ အေကာင္းဆံုး မလုပ္နဲ႔။ သူမ်ားနဲ႔ မတူေအာင္ အကြဲျပားဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္”

ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကလူ

“ခင္ဗ်ား ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိေနတာေတြဟာ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ဘာမွ ကြဲျပားျခားနားျခင္းမရွိတဲ့ သူလို ကိုယ္လို လူေတြ။ ခင္ဗ်ားထက္ ပိုၿပီးေတာ့ မေကာင္းႏိုင္ဘူး။ ခင္ဗ်ား ေျပာင္းလဲလိုက္လို႔ရတယ္။ သူတို႔ကို လႊမ္းမိုးလိုက္လို႔ရတယ္။ လူေတြ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ခင္ဗ်ားကိုယ္ပိုင္အေတြးနဲ႔ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္တယ္”

ထိုစကားကို စတိဗ္ ေဂ်ာ့က ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု၌ ေျပာသြားျခင္းျဖစ္သည္။ သူက ဘဝမွာ လူျဖစ္လာၿပီး ဘာတစ္ခုမွ ေျပာင္းလဲမေပးနိုင္လွ်င္ အကန္႔အသတ္ ေဘာင္ထဲေရာက္ေနရသည့္ ဘဝျဖစ္ေန မည္။ ဘဝဆိုသည္မွာ ေတြးျမင္ယူဆထားသည္ထက္ အမ်ားႀကီး က်ယ္ဝန္းသည္။ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေနေသာ သူမ်ားကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္၊ မယွဥ္ႏိုင္ဟု ထင္ေသာေၾကာင့္ မဝံ့မရဲျဖင့္ ဘာတစ္ခုမွ မလုပ္ ရဲလွ်င္ ေသေနသည့္ ဘဝသာျဖစ္မည္။ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေနသူမ်ားသည္ သူလို ကိုယ္လိုသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ သူေျပာသည္ကလည္းရွင္းသည္

“ဘဝနဲ႔ ေရစံု ေမ်ာလိုက္မေနနဲ႔။ ဘဝကို တည္ေဆာက္ၿပီး တစ္ခုခုျဖစ္ေအာင္လုပ္ၾကည့္လိုက္”

အိပ္မက္လာရင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကည့္

“လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ စဥ္းစားေနတာထက္ ေကာက္လုပ္လိုက္”

စတိဗ္ ေဂ်ာ့သည္ အိပ္မက္ကို အႀကီးႀကီး မက္တတ္သူျဖစ္သည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက သူသည္ ပါစင္နယ္ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို တီထြင္ၿပီး ေဈးကြက္ေရာက္ေအာင္ ပို႔ႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူ႔အယူအဆမွာ “ကြန္ပ်ဴတာကို လူတိုင္းလက္ထဲထည့္ႏိုင္ရမည္” ျဖစ္သည္။

သူက Xerox ကုမၸဏီသည္ ကြန္ပ်ဴတာေလာကကို စိုးမိုးသြားႏိုင္ျခင္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ ဂရပ္ဖစ္အ႐ုပ္ေလး မ်ားကို ေမာက္စ္သံုးၿပီး အလြယ္အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ တီထြင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Xerox က်ဆံုးခဲ့ရျခင္းမွာ သူတို႔က တီထြင္ထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို အမ်ားသူငါ လက္ထဲကို ေပါေပါမ်ားမ်ားေရာက္ေအာင္ မဖန္တီး လိုျခင္းျဖစ္သည္။ စတိဗ္ ေဂ်ာ့က ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သည္။ အားလံုးလက္ထဲ ကြန္ပ်ဴတာေတြပို႔ၿပီး ေဈးကြက္ႀကီးကို အႀကီးႀကီးျဖစ္ေအာင္ လုပ္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

လူ႔ခြစာကို အထင္မေသးႏွင့္

“ေျပာရရင္ ႐ူးတယ္ထင္မယ္။ လူ႔ခြစာေတြဆိုတာရွိတယ္။ သူတို႔ဟာ သူပုန္ေတြပဲ။ ျပႆနာလည္း ရွာတယ္။ အဝိုင္းနဲ႔ ေလးေထာင့္လို ဘယ္ေနရာမွာမွ အံဝင္ခြင္က် မျဖစ္ႏိုင္တဲ့သူေတြ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔မွာ မတူ ကြဲျပားတဲ့ အျမင္ အေတြးေတြ ရွိတတ္တယ္။ သူတို႔က လူ႔ေဘာင္ႀကီးကို ေရွ႕ေရာက္ေအာင္ တြန္းခဲ့တဲ့ အေထာက္အထား ေတြရွိတယ္။ လူအမ်ားက သူတို႔ကို အ႐ူးေတြလို႔ ျမင္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပါရမီရွင္ႀကီးေတြလို႔ ျမင္ဖို႔ လိုတယ္”

Macintosh ဆုိသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ေခတ္ေကာင္းေနခ်ိန္တြင္ ေဂ်ာ့ေျပာခဲ့သည့္ စကားတစ္ခြန္းျဖစ္သည္။ သူက သူ႔လုပ္ငန္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသူမ်ားတြင္ ဂီတပညာရွင္၊ ကဗ်ာဆရာ၊ ပန္းခ်ီဆရာ၊ သတၱေဗဒ ပညာရွင္၊ သမိုင္းပညာရွင္ေတြလည္း ပါေနသည္။ သူ႔အယူအဆမွာ လူတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

သူလိုခ်င္သည့္သူမ်ားသည္ team တစ္ခုအေနျဖင့္ ပါဝင္လာၿပီး လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ သူခန္႔ထားသည့္ လူတိုင္းမွာ တီထြင္ဖန္တီးလိုသည့္ (creative mind) ရွိသူမ်ားျဖစ္ေနသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လုပ္ေဆာင္ဖန္တီးလိုစိတ္မ်ားကို အဖြဲ႔အသင္းတစ္ခုထဲတြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းစည္းေပးလိုက္ၿပီး ရလဒ္တစ္ခုကို ရေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ စတိဗ္ ေဂ်ာ့၏နည္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ သူ႔နည္းကို လူတိုင္းလိုက္နာ က်င့္သံုးေနၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ သူ႔နည္းက သူမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေအာင္ ေတြးရန္မဟုတ္။ ကြဲျပားစြာ ေတြးတတ္သူမ်ားကို ငွားရမ္းေခၚထားလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ သည္။ ပါရမီရွင္ဆိုသူမ်ားသည္ သူမ်ားႏွင့္မတူ ကြဲျပားေအာင္ ေတြးေခၚတတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္က ထိုင္ၿပီး မလုပ္နိုင္လွ်င္ လုပ္ႏိုင္သူမ်ားကို ေနရာေပးၿပီး ေတြးခိုင္းလိုက္ျခင္းက ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ရလာေစေၾကာင္း စတိဗ္ ေဂ်ာ့က သက္ေသျပသြားခဲ့သည္။

ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္၊ လိုအပ္ခ်က္ကိုနားေထာင္

“ျပႆနာေပၚလာရင္ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရွိရမယ္။ မွားေနရင္ မွန္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိရမယ္”

စတိဗ္ ေဂ်ာ့က သူတီထြင္လိုက္သမွ်ေသာ ပစၥည္းတိုင္းသည္ လူသားတို႔ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာျဖင့္ ျပႆနာ မ်ားကို ရွင္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆထားသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ သူက iTune Music Store ကို ဖြင့္လွစ္ လိုက္သည္။ သူက သီခ်င္းနားေထာင္လိုသူမ်ား ယင္းအြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ အလြယ္တကူ ရယူနားဆင္နိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

သူက ယင္းအြန္လိုင္း Store ကို ထူေထာင္ရျခင္းမွာ လူေတြထံမွ အသံမ်ိဳးစံုကို နားေထာင္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္အရ ထူေထာင္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း အြန္လိုင္းတြင္ သီခ်င္းမ်ားကို အခမဲ့လည္း ရႏိုင္သည္၊ ဝယ္ၿပီးေတာ့ လည္း နားေထာင္ႏိုင္သည္။ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္လွ်င္ ၉၉ ဆင့္ခန္႔သာေပးရသည္။ မိမိတို႔ ေဖာက္သည္မ်ားထံမွ အသံကို နားေထာင္ၿပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းသည္ သူ႔လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။

ခံစားခ်က္ႏွင့္ မဆံုးျဖတ္ပါႏွင့္

“အလုပ္ကို ခံစားခ်က္နဲ႔ မဆံုးျဖတ္နဲ႔။ အလုပ္ကို အလုပ္နဲ႔ပဲ သက္ေသျပ”

စတိဗ္ ေဂ်ာ့က ခံစားခ်က္သည္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ရန္သူျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားသူျဖစ္သည္။ သူက စတန္းဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ပြဲကို တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“မင္းတို႔ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ အလုပ္ကို ကိုယ္ရွာၿပီး လုပ္ၾကေတာ့မယ္။ မင္းတို႔ လုပ္မယ့္ အလုပ္က မင္းတို႔ ဘဝျဖစ္ ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့အလုပ္ဆိုရင္ မင္းတို႔ ဆက္လုပ္မယ္။ မႀကိဳက္ရင္ ေျပာင္းမယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုသိထားရမွာက အလုပ္ကို နွလံုးသား ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ မရွာနဲ႔”

အေကာင္းဆံုးလုပ္

“ဘဝမွာ မင္းတို႔ တစ္ခုမေကာင္း တစ္ခုေျပာင္း အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ခဲ့တာ ရွိေကာင္းရွိမယ္။ ဘယ္မွာပဲ လုပ္လုပ္၊ ဘာပဲလုပ္လုပ္၊ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္”

စတိဗ္ ေဂ်ာ့ကိုယ္တိုင္ Apple တြင္ ၿမဲခဲ့သူမဟုတ္။ သူလည္း Apple က ထြက္ၿပီး Pixar ဆိုသည့္ ႐ုပ္ရွင္ ကုမၸဏီကိုဝယ္ကာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသးသည္။ သူက အထူးျပဳလုပ္ခ်က္ animation ဇာတ္ကားတိုေလး မ်ားကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္ျဖင့္ ဖန္တီးျပသည့္ Tin Toy ဆိုသည့္ ဇာတ္လမ္းတိုေလးသည္ ပထမဆံုး အကယ္ဒမီဆုကို ဆြတ္ခူးနိုင္ခဲ့သည္။

Tin Toy ေနာက္ကြယ္တြင္ Toy Story ဇာတ္ကားေတြကို ေအာင္ျမင္စြာ ထုတ္ႏိုင္သည္။ ကာတြန္း႐ုပ္ရွင္ ေလာကကို သူတစ္ေခတ္ေျပာင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းမွ Apple ကို သူျပန္ေရာက္လာသည္။ သူသည္ မည္သည့္ ေနရာေရာက္သည္ျဖစ္ေစ သူလုပ္ေဆာင္ခဲ့သမွ် လုပ္ငန္းတိုင္းကို အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အေအာင္ျမင္ဆံုး လုပ္တတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သူျဖစ္ခဲ့ရသည္။

(Ref : What Steve Jobs Teach Us about Leadership, Forbes)

Powered by Bullraider.com