ျမန္မာစာေပ ျမန္မာစကားေျပ ပညာရွင္

ျမန္မာစာေပ ျမန္မာစကားေျပ ပညာရွင္သည္ ျမန္မာစာပါေမာကၡ ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီးကုိ ဆုိလုိေပ သည္။ ျမန္မာစာဌာနပါေမာကၡမ်ားတြင္ ျမန္မာစကားေျပ သင္ၾကားေရးကုိ ဦးစားေပးလမ္းညႊန္ခဲ့ေသာ စာေပပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ေပသည္။

ဆရာဦးေမာင္ေမာင္ႀကီး ပါဝင္ေရးသားခဲ့ေသာ စာနယ္ဇင္း စာစုစာရင္း ၁၅ မ်ဳိးခန္႔ရွိခဲ့သည္။ ဆရာႀကီး သည္ စကားေျပသမားဟူ၍ပင္ ေမာ္ကြန္းတင္ခ်င္ပါသည္။ ဆရာႀကီးေရးသားထားခဲ့ေသာ စာစုစာရင္း တြင္ ခ်စ္ရည္တူ (သဇင္ပန္းဘဲြ႕) ကဗ်ာတစ္ပုဒ္သာ ေတြ႕ရေၾကာင္းကုိ "ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ျမန္မာစာ ဌာန ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္စာေစာင္" တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆရာႀကီးသည္ စကားေျပသမား ပီသလွပါသည္။ ဆရာႀကီးေနာက္ဆုံး စာေပလက္ရာမြန္သည္ပင္ "ျမန္မာစကားေျပသမုိင္း" ျဖစ္ေနပါ သည္။

ဆရာႀကီးသည္ ျမန္မာစာေပ စကားေျပအက်ဳိးျပဳ စာအုပ္မ်ားစြာ ေရးသားျပဳစုထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ဆရာႀကီး ျပဳစုခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားအနက္ စာမ်က္႐ႈ (၁၉၆၄)၊ အသုံးခ်ျမန္မာစာ (၁၉၇၀)၊ ေယာင္တတ္ မွားတတ္ေသာ စာလုံးေပါင္းမ်ား (၁၉၇၀) စသည့္ စာအုပ္မ်ားသည္ ျမန္မာစာေပ ျမန္မာစကားေျပ စာေပျမင့္မားေရးကုိ ေရွ႕တန္းမွ ေရွး႐ႈအက်ဳိးျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာစာေပ ျမန္မာစကားေျပပညာရွင္ဟူ၍ ပင္ ေမာ္ကြန္းတင္ခ်င္ပါသည္။

စာေပအသင္အျပေကာင္းေသာဆရာႀကီး

"တကၠသုိလ္ေမာင္ေမာင္ႀကီးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္" ေဆာင္းပါးတြင္ ဆရာမင္းယုေဝက ဤသုိ႔ ေရးျပထား သည္။

"ဆရာက ဖီလဒင္ေဟာ ေရးသမွ် စာအုပ္အားလုံးကုိ ဖတ္ဖူးေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ဖီလဒင္ေဟာ၏ စိတ္ေစတနာႏွင့္ အျမင္က်ယ္မႈတုိ႔ကုိ ေလးစားႏွစ္သက္သည္ႏွင့္အမွ် ဖီလဒင္ေဟာ၏ စကားေျပေရး ဟန္ကုိ ႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊ သူ႔စကားေျပေရးရာတြင္ ဖီလဒင္ေဟာ၏ ေရးဟန္ကုိ အတုယူ လုိက္နာခဲ့ ေၾကာင္းေျပာျပေလသည္။"

ဆရာမင္းယုေဝက ဆက္လက္၍-

"ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆရာဦးေမာင္ေမာင္ႀကီး၏ စကားေျပအေရးအသားကုိ ႏွစ္သက္၏။ ဆရာသည္ စကားေျပကုိ ႐ုိး႐ုိးႏွင့္ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေရးသူျဖစ္၏" ဟူ၍ ခ်ီးက်ဴးစကား ေရးသားထားသည္။ မွန္ပါသည္။ ဆရာဦးေမာင္ေမာင္ႀကီးသည္ စာသင္ရာတြင္ ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္း သင္ျပႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ ကဗ်ာ ကုိ သင္ရာတြင္ပင္ ကဗ်ာ့ဟန္ကုိ စကားေျပ႐ုိး႐ုိးျဖင့္သာ ရွင္းျပေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာစာ ဂုဏ္ထူးတန္း တြင္ ဆရာႀကီးက ေနမိဘုံခန္းပ်ဳိ႕ကုိ သင္ၾကားေပးသည္။ ဗဟုသုတျပည့္ဝေအာင္ စြမ္းေဆာင္သင္ ၾကားေပးသည္။ ဆရာႀကီးသည္ ကဗ်ာကုိ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္ထက္ စကားေျပသက္သက္ကုိသာ သင္ျပသည္။ ေနမိဘုံခန္းကုိ ေျမႇာက္လြန္းသည္ဟု ဆုိစမွတ္ ျပဳထားေသာ္လည္း ဆရာႀကီး သင္ျပ ေသာအခါ သိလြယ္၊ မွတ္လြယ္၊ အံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္စရာမ်ား အမွတ္တရ မွတ္သားနားလည္ေစခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစာေပ အသင္အျပေကာင္းေသာ ဆရာႀကီးဟူ၍ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳထုိက္ပါသည္။

ကမာၻ႔သမုိင္းက်မ္းမ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္ႏုိင္နင္း ႏွံ႔စပ္သူ

ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီးသည္ ျမန္မာစာပါေမာကၡ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကမာၻ႔သမုိင္းကုိပါ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္လြန္းသူ ဟု အမႊမ္းတင္လုိပါသည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔သမုိင္း အေျချပပထမပုိင္းကုိ ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။ ထုိစာအုပ္၏ ျမန္မာစကားေျပ အေရးအသားသည္ စံထားစံျပဳဖြယ္ရာ အေရးအသားျဖစ္ေၾကာင္း စာေပ ပညာရွင္မ်ားက ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳ ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

ဆရာမင္းယုေဝက "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စံထားႏွစ္သက္ေသာ အေရးအသားမ်ဳိးျဖစ္သည္" ဟု စံျပဳေဖာ္ျပ ေရသားခဲ့သည္။

ကမာၻ႔သမုိင္းအေျချပ ပထမပုိင္းစာအုပ္တြင္…

"ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေနထုိင္ေသာ ကမာၻႀကီးသည္ ႏွစ္ေပါင္းမေရမတြက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ၾကာျမင့္ေသာ အခ်ိန္ အခါမွ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ထုိကမာၻ၌ ကမာၻေျမျပင္ႀကီးသည္ ေက်ာက္စုိင္၊ ေက်ာက္ခဲမ်ားသာ ျဖစ္၏။ သစ္ပင္၊ ျမက္ပင္မ်ား မေပါက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေျပာင္ေခ်ာ၍ေနေလသည္။ ေနလည္း အလြန္ပူ ျပင္း၏။ မုိးလည္း သည္းထန္စြာ ရြာသြန္း၏။ ေလလည္း ျပင္းထန္စြာတုိက္ခတ္၏။ အသက္ရွိေသာ အရာဟူ၍ တစ္စုံတစ္ရာမွ် မေနႏုိင္ၾကေသးေခ်။ ေျမျပင္ႀကီးႏွင့္ ေရျပင္ႀကီးသာ တည္ထြန္းခဲ့ေလ သည္" ဟု အစခ်ီလ်က္ ေရးသားထားသည္မွာ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ စံထားေလာက္ ေပသည္ဟူ၍ သုံးသပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔အတူ ဦးတင္ဧ (ရွမ္းျပည္) ျမန္မာစာပါေမာကၡ ဦးတင္ဧကလည္း ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

ကမာၻ႔သမုိင္းကုိ ျမန္မာနားႏွင့္ မ႐ုိင္းေအာင္၊ ရွင္းေအာင္၊ စြမ္းေဆာင္ ေရးျပႏုိင္ပါသည္။ ကမာၻ႔သမုိင္း က်မ္းမ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္ႏုိင္နင္းႏွံ႔စပ္သူဟူ၍ ေဖာ္ျပလုိပါသည္။

စာေပကေလာင္မ်ားစြာ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့သူ

ထုိ႔ျပင္ ဆရာႀကီးသည္ ျမန္မာစာပရိသတ္ကုိ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ထုအတြက္ စာေပသုတမ်ဳိးဆက္အေမြကုိ ဖန္တီးေပးစြမ္းႏုိင္သူ စာေပပညာရွင္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ႐ႈမဝမဂၢဇင္း တြင္ အခန္းဆက္ ဆက္တုိက္ေရးသားခဲ့သည့္ တိဗက္ပုံျပင္မ်ားသည္ ထင္ရွားသိသာပါသည္။ ျမန္မာ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္တုိ႔ စစ္မွန္ေသာ စြန္႔စားလုိစိတ္ ထက္သန္ေစလုိပါသည္။ သူရသတိၱ ရွိေစလုိပါ သည္။ "တမူး" သူရဲေကာင္းအေၾကာင္းကုိ တခမ္းတနား ေရးသားတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ဆရာႀကီးသည္ သမုိင္းဝတၳဳေရးဆရာ ဟာ႐ုိးလင့္၏ "ဂ်င္ဂ်စ္ခန္" ဝတၳဳကုိ ဘာသာျပန္ဆုိခဲ့သည္။ ဘာသာျပန္ဝတၳဳတုိ အပုဒ္ ၂ဝ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည္။ လုံးခ်င္းဝတၳဳမ်ားမွာ ပင္ကုိယ္ေရး ၁၅ အုပ္ ႏွင့္ ဘာသာျပန္ေျခာက္အုပ္ ေရးသားႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာႀကီးသည္ စာေပသုတ၊ ရသစြယ္စုံ ေရးႏုိင္ စြမ္းရွိသည္။ ျမန္မာစာေပေလာကတြင္ စာေပကေလာင္ခဲြမ်ားစြာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပခဲ့သည္။

၁။       ေက်ာ္စြာ

၂။       ေက်ာက္ခဲ၊ ေမာင္၊

၃။       ႀကီးျမင့္

၄။       ခ်စ္စရာ

၅။       ပညာဗလ

၆။       ပြင့္လင္း

၇။       ဘုိးထင္ေပၚ

၈။       ေမာင္ေမာင္ႀကီး (တကၠသုိလ္)

၉။       ေမာင္ေမာင္ႀကီး (ဦး)

၁၀။     ေမာင္ေမာင္ႀကီး (ဦး) (ကထိက)

၁၁။     ေမာင္ေမာင္ႀကီး (ဦး) (ပါေမာကၡ)

၁၂။     သူရ (ရန္ကုန္သား)

ျမန္မာစာေပ ျမန္မာစကားေျပပညာရွင္၏ ဘဝျဖစ္စဥ္

ျမန္မာစာေပ ျမန္မာစကားေျပပညာရွင္၏ ဘဝျဖစ္စဥ္မွာ ဤသုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ပါေမာကၡ ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီးကုိ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္အဖဦးစံညြန္႔ႏွင့္ အမိေဒၚခင္ေမ တုိ႔မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေနာက္ပုိင္း ၁၃ လမ္း ေနအိမ္တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ဆရာႀကီး၏ ငယ္နာမည္မွာ ေမာင္ေက်ာ္ညြန္႔ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေထြးစိန္သည္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ၿပီး သားသုံးေယာက္၊ သမီးငယ္တစ္ ေယာက္ ထြန္းကားခဲ့ပါသည္။

ဆရာႀကီးသည္ ရန္ကုန္ဟုိက္စကူးေက်ာင္း၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ "ရန္ကုန္ဟုိက္စ ကူးႏွစ္ပတ္လည္မဂၢဇင္း၌ ဟုိက္စကူးေက်ာင္းဘဲြ႕ပုိက္စုံရတုကုိ အမည္ရင္းျဖင့္ ေရးသား၍ စာေပနယ္ ထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

၁၉၃၁ ခုႏွစ္ ဆယ္တန္းစာေမးပဲြကုိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ သည္။ ဆရာႀကီးသည္ ျမန္မာစာေပ၌ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ဥပစာတန္း စာေမးပဲြ တြင္ ျမန္မာစာဂုဏ္ထူးမွတ္ရရွိ၍ "သာဒုိးေအာင္" ဆုကုိ ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစာ ဂုဏ္ထူးတန္းကုိ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဝိဇၨာဘဲြ႕ကုိ ရရွိခဲ့သည္။

၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစာဌာနတြင္ နည္းျပအျဖစ္ စတင္ခန္႔ထားျခင္း ခံရသည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ လက္ေထာက္ကထိကရာထူး၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ကထိကရာထူးကုိ ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ျမန္မာစာဌာနတြင္ ဌာနမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစာပါေမာကၡ တာဝန္ယူခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစာပါေမာကၡရာထူးမွ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာစာအဖဲြ႕တြင္ အဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။ ျမန္မာစာဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္ မဟာဝိဇၨာက်မ္းေပါင္းမ်ားစြာကုိလည္း ႀကီးၾကပ္ လမ္းညႊန္ေပးခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ ပညာဆည္းပူးေလ့လာရင္း စာေပေရးသားမႈကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ "တကၠသုိလ္ႏွစ္ပတ္လည္ မဂၢဇင္း" မ်ား၌ "ခ်ာတိတ္" ဟူေသာ ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။

ဂႏၱေလာကမဂၢဇင္းတြင္လည္း "မင္းမဟာ"၊ "သူရ"၊ "ႀကီးျမင့္" ဟူေသာ ကေလာင္အမည္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား၊ ဝတၳဳမ်ားကုိ ေရးသားခဲ့ရာ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ "ေဆးမင္ေၾကာင္စုပ္ထုိး" ဟူေသာ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ျဖင့္ ဒုတိယဆုရရွိခဲ့သည္။

၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ "ကမာၻ႔သမုိင္းအေျချပ ပထမပုိင္း" ကုိျပဳစုေရးသားခဲ့သည္။ ထုိစာအုပ္ထဲမွ အေရး အသားမ်ားသည္ စံထားေလာက္ေသာ စကားေျပအေရးအသားမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား၏ ခ်ီးမြမ္း ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

တကၠသုိလ္ေက်ာ္စြာ၊ ပညာဗလ၊ ေမာင္ေက်ာက္ခဲ၊ ခ်စ္စရာ၊ တကၠသုိလ္ ေမာင္ေမာင္ႀကီး၊ ကထိက ေမာင္ေမာင္ႀကီးစေသာ ကေလာင္အမည္မ်ားျဖင့္ ေငြတာရီ၊ ႐ႈမဝ၊ ျမဝတီ၊ စႏၵာ စသည့္ မဂၢဇင္းမ်ား တြင္ စာေပဆုိင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘဝအေတြ႕အႀကံဳဆုိင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ပုံျပင္မ်ား၊ ဝတၳဳမ်ားကုိ အခြင့္သင္လွ်င္ သင့္သလုိ ေရးသားခဲ့သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစာပါေမာကၡအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ ရင္း ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ျမန္မာစာေပဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ား၊ ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ေရးသားခဲ့သည္။

တကၠသုိလ္ျမန္မာစာအတြက္ "တ႐ုတ္သံေရာက္ေမာ္ကြန္း"၊ "မဟာရာမ ဝတၳဳ" စသည္ စာအုပ္မ်ားကုိ တည္းျဖတ္ခဲ့သည္။ ပါေမာကၡဦးခ်မ္းျမႏွင့္ တဲြဖက္၍ "ကဗ်ာလက္ေရြးစဥ္" စာအုပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္စီစဥ္ခဲ့ သည္။

ဆရာႀကီးျပဳစုခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားသည္ ျမန္မာစာေပ ျမင့္မားေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ဆရာႀကီး လုံးခ်င္းစာအုပ္ ၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေဆာင္းပါး ၃၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေရးသားခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ "ျမန္မာစကားေျပသမုိင္း" စာအုပ္သည္ ဆရာႀကီး၏ ေနာက္ဆုံးလက္ရာ ျဖစ္ သည္။

ဆရာႀကီးသည္ ဤ "ျမန္မာစကားေျပသမုိင္း" စာအုပ္ကုိ အခန္းႏွစ္ခန္းခဲြၿပီး ျပဳစုထားပါသည္။ အခန္း (၁) မွာ ေခတ္ဦးစကားေျပ (၁၀၃၈-၁၂၈၇) ျဖစ္ၿပီး အခန္း (၂) မွာ အလယ္ေခတ္ ျမန္မာစကားေျပ (၁၃၆၄-၁၇၂၂) ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာႀကီး အခန္းခဲြပုံႏွင့္ ဆရာ႔အေရးအသားကုိ ေထာက္႐ႈေသာ္ ဆရာ သည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္  စကားေျပအထိ ေရးသားျပဳစုရန္ ရည္သန္ထားေၾကာင္း သိသာပါသည္။

ဆရာသည္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစာ ဝိဇၨာဂုဏ္ထူးဘဲြ႕ကုိရရွိၿပီး ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစာမဟာဝိဇၨာ ဘဲြ႕ကုိ ရရွိပါသည္။ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္အထိ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ျမန္မာစာဌာန၌ နည္းျပ ဆရာေလး၊ နည္းျပဆရာႀကီး၊ လက္ေထာက္ကထိက၊ ကထိက၊ ျမန္မာစာ ပါေမာကၡအျဖစ္ တာဝန္အ သီးသီးထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သက္ေစ့ပင္စင္ ယူၿပီးေနာက္တြင္လည္း ဆရာသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျမန္မာစာအဖဲြ႕တြင္ အဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ အျခားစာေပပညာရွင္မ်ားအတူ စာေပတာဝန္မ်ားကုိ ကြယ္လြန္သည္အထိ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္သြားပါသည္။ ျမန္မာစာသမုိင္းတြင္ ျမန္မာစာေပတာဝန္ ကုိ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာစာေပ ျမန္မာစကားေျပပညာရွင္ဟု ေမာ္ကြန္းတင္ ဂုဏ္ျပဳ ထုိက္ေပသည္။

ျမန္မာစာ ျမန္မာမႈကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ား

Powered by Bullraider.com