မိုးႏွင့္အတူ အၿငိဳးႏွင့္ရြာေသာ မီးခိုးဗံုးမ်ား

ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ေစာေစာ ႏိုင္ငံရပ္ျခား သတင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လက္ပန္ေတာင္းေၾကးနီေတာင္၌ သပိတ္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို လက္နက္ကိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက မ်က္ရည္ယိုဗံုး၊ နံပါတ္တုတ္မ်ားသံုးကာ ၿဖိဳခြင္းလိုက္ေၾကာင္း ၾကားသိလိုက္ရသည္။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတက္လာသည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္ကာလအတြင္း ပထမဦးဆံုး လက္စြမ္းျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 လက္ပန္းေတာင္း ေၾကးနီေတာင္အေရးကို ႐ုပ္သံသတင္းတြင္ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဝလြင္ ကိုယ္တိုင္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ၾကားလိုက္ရပါသည္။ ရွင္းလင္းခ်က္အတိုင္းဆိုလွ်င္ မည္သည့္ ျပႆနာမွ် မရွိဆိုသည့္ သေဘာသက္ ေရာက္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ နားလည္မိသည္က

ထိုစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာ မပ်က္လိုေၾကာင္း

တပ္မေတာ္သားစစ္သည္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား ခံစားပိုင္ခြင့္အက်ဳိးအတြက္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္မိသည္။

အမွန္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ စစ္သားအက်ဳိးႏွင့္ အရပ္သားအက်ဳိးတို႔ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ အရပ္သား (ျပည္သူ) မ်ား၏အက်ဳိးကိုၾကည့္မလား၊ တပ္မေတာ္သားတို႔၏ အက်ဳိးကိုၾကည့္ၿပီး စီမံကိန္းကို ခြင့္ျပဳမလား ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ပန္းေတာင္းႏွင့္ေၾကးနီေတာင္တို႔တြင္ ဆႏၵျပေနသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းေၾကာင္း ၾကားရသည့္ အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။ ဒီမိုကေရစီအေရး တစ္ဖက္ကေႂကြးေၾကာ္ေနၿပီး စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းကို ဆက္လက္က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္ျခင္းကို လက္ခံႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။

ထို႔ျပင္ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ထိုျပႆနာျဖစ္ေနသည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာမည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မလာမီ ႀကိဳတင္ရွင္းလင္းႏွိမ္နင္းလိုက္ျခင္းကလည္း စဥ္းစားစရာျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပံုကို ေစာင့္ၾကည့္သင့္သည္ဟုထင္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မလာမီ ဤသို႔အေရးယူေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းက

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္လား

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုင္တြယ္မႈေၾကာင့္ ျပႆနာအားလံုး ေျပလည္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာ ေၾကာင့္လား

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္ သပိတ္ေမွာက္ေနေသာ အဖြဲ႔မ်ား ျပန္သြားၾကၿပီး အေျခအေနက ေအးခ်မ္းသြားလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေနအထား ပိုမိုျမင့္တက္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာ ေၾကာင့္လားဟု စဥ္းစားစရာျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ယခုျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ သေဘာတူညီၿပီး လုပ္ေဆာင္ ထားခ်က္တစ္ခုမွ် မဟုတ္ပါ။ စစ္တပ္အုပ္စိုးစဥ္ကာလ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ သေဘာတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသာျဖစ္ပါ သည္။ ျမစ္ဆံုကိစၥတြင္ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္က သူ႔သမၼတသက္တမ္းကာလ အတြင္း ဤစီမံခ်က္ကို ဆက္မလုပ္ပါဟု ေရွာင္လႊဲခဲ့ပါသည္။ ေနာက္အစိုးရ ေနာက္သမၼတလက္ထက္သို႔ လမ္းေၾကာင္းလႊဲခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္လက္ရွိ လက္ပန္းေတာင္းေၾကးနီေတာင္ကိစၥကိုလည္း ယခုမွျပည္သူေတြက သိၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ေခတ္ အဆက္ဆက္ မည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျပည္သူေတြသိေသာ္လည္း ယခုလိုမေဖာ္ထုတ္၀ံ့ သျဖင့္ ၿငိမ္ခံခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ၀န္ႀကီး၏ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူကို တင္ျပျခင္း၊ ေျဖရွင္းျခင္းထက္ စိန္ေခၚျခင္း အသြင္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေနာက္ထပ္ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးကလည္း တ႐ုတ္မ်ားေက်းဇူးရွိသည္ဆိုသည့္ စကားကို ေျပာသြားေၾကာင္းၾကားသိရသျဖင့္ စိတ္မခ်မ္းသာျဖစ္မိသည္။ အမွန္ေတာ့ “ဆန္ေပးလို႔ ေဆးရ” သည့္ ဆိုသည့္အတိုင္း အသြားအျပန္ေတြအမ်ားႀကီးရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္သာ ေပးသူကလည္းေပး၊ ယူသူကလည္းယူ သေဘာတူၾကည္ျဖဴေနခ်ိန္တြင္ အသံမၾကားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ အေပးအယူမ်ား မည္မွ် ရွိေသးေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာ မသိႏိုင္ေသးပါ။ လက္ပန္းေတာင္းေၾကနီေတာင္ကိစၥမ်ားတြင္လည္း ယခင္က တည္းက ပြင့္လင္းၿပီး ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ ဤမွ် ျပႆနာႀကီးမည္ဟု မထင္ပါ။ အစုိးရအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ကို အကာအကြယ္ေပးၿပီး၊ ျပည္သူကို ဖိႏွိပ္ေရးအသြင္ေရာက္သြားဆိုလွ်င္ အစိုးရအေပၚတြင္သာမက တ႐ုတ္အေပၚတြင္ပါ ျပည္သူတို႔ နာၾကည္းမုန္းတီးသြားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။


Powered by Bullraider.com