ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္းမျပဳရန္ အေမရိကန္ပညာေရးဝန္ႀကီး တိုက္တြန္း

http://dailysignal.com/wp-content/uploads/sfphotos836734-edit.png

အေမရိကန္ပညာေရးဝန္ႀကီး ဂၽြန္ ဘီ ကင္း ဂ်ဴနီယာသည္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ မိမိတို႔ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ခႏၶာကို ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားအား တားျမစ္ေပးပါရန္ စာမ်ား ေပးပို႔ေၾကာင္း AP သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ယေန႔အထိ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းအား ခြင့္ျပဳထားသည့္ ျပည္နယ္ ၂၂ ခုရွိေနၿပီး ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းသည္ ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈတစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ပညာေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးကတိုက္တြန္းထားသည္။

႐ိုက္ႏွက္ဒဏ္ေပးျခင္းကို လက္ခံေနၾကသည့္ ျပည္နယ္မ်ားက စည္ကမ္းလိုက္နာရန္အတြက္ ႐ိုက္ႏွက္ဒဏ္ေပး ျခင္းကလြဲၿပီး အျခားနည္းလမ္းမရွိေၾကာင္း လက္ခံက်င့္သံုးလ်က္ရွိၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းေတြမွာ ယံုၾကည္မႈေတြနဲ႔ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ဘဝေတြကို တည္ေဆာက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔ေဘာင္ အသုိင္းအဝိုင္းေတြထဲမွာ ကေလးေတြကို လံုၿခံဳမႈအျပည့္ ေပးရမယ္။ သူတို႔ကို ေက်ာင္းေတြက ေၾကာက္ေအာင္ေျခာက္ေနရင္၊ အျပစ္ေတြေပးေနရင္ သူတို႔အတြက္ ဘဝေတြဟာ လံုၿခံဳမႈ လည္း မရွိႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ အားကိုးယံုၾကည္ခ်င္စိတ္ေတြလည္း ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ကင္းက သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

႐ိုက္ႏွက္ျခင္းခံေနရေသာ ကေလးမ်ားသည္ ရန္လိုစိတ္၊ အာခံလိုစိတ္မ်ား ေပၚလာတတ္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ပညာေရးအစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ကေလးမ်ား၏ စိတ္က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း၊ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္းစသည့္ ေဝဒနာ မ်ားကို ခံစားရရွိႏိုင္ျခင္းေၾကာင္း ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားအေပၚ အေရးယူစဥ္းစားရန္လိုေၾကာင္း ယင္းက ဆိုသည္။

ကေလးမ်ား၏ ကိုယ္ခႏၶာမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းျခင္း၊ ျပႆနာမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း အားနည္းလာျခင္းမ်ားအျပင္ နႈတ္မႈစြမ္းရည္မ်ားလည္း နိမ့္က်လာေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းက ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ေစ႐ံုမက ပညာေလ့လာသင္ယူႏိုင္စြမ္းမ်ားကိုပါ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ေပၚလစီေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းထက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ် ေၾကာင္းက်ိဳးျပေဝဖန္ေပးနိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးဥပေဒစင္တာမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဖာတီမာ ေဂါ့စ္ ဂေရ႕စ္ကေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္နယ္ ၂၈ ခုတြင္ ၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းကို ဥပေဒအရ ခြင့္မျပဳေၾကာင္း အမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

မစၥစၥပီႏွင့္ အယ္လ္ဘားမားျပည္နယ္မ်ားတြင္ တားျမစ္ခ်က္ဥပေဒမ်ား မထုတ္ျပန္ရေသးသျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ ဆံုးမျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မၾကာခဏ ျပႆနာမ်ားတက္ခဲ့ၾကရသည္။

“ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းထက္ အေကာင္းျမင္မႈထြန္းကားေသာ ေက်ာင္းဝန္းက်င္တစ္ခု တည္ေဆာက္ၾကပါ။ ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျပႆနာေျဖရွင္းနည္း တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ ႐ိုက္ႏွက္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားသည္ ပိုၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေစႏိုင္သျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ၾကေစလိုပါ” ဟုဝန္ႀကီးကို ေက်ာင္းမ်ားကို ေပးပို႔သည့္ စာမ်ားတြင္ ေရးသားထားေၾကာင္း AP သတင္းတြင္ ေရးသားထား သည္။

Powered by Bullraider.com