ဒီဇင္ဘာတြင္ အဝတ္အစား လိုက္ေဝမည့္ လူငယ္မ်ား

https://now.uiowa.edu/sites/now.uiowa.edu/files/91g_dsc4253.jpg

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အိုင္အိုးဝါးျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္မွ လူငယ္မ်ားသည္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ တြင္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ေဆာင္းရာသီ လူငယ္ အဝတ္အစား ေပးလွဴပြဲကို က်င္းပၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း The Gazette သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

လူငယ္လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ United Action for Youth အဖြဲ႔သည္ အဝတ္အစားမ်ား လွဴဒါန္းျခင္းကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ကတည္းက စတင္မည္ျဖစ္ေသာfလည္း ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး အတိုင္းအတာ အေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔ကို လူငယ္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအသြင္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္ လူငယ္မ်ားသည္ နံနက္ ၄ နာရီခြဲမွ ည ၉ နာရီတိုင္၊ အိုင္အိုဝါရိပ္သာလမ္း အမွတ္ ၃၅၅ အေဆာက္အအံုေရွ႕တြင္ စုေဝးၿပီး လႈပ္ရွားမႈကိုေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူငယ္တိုင္း ပါဝင္ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္။

ထိုေန႔တြင္ အဝတ္အစား လွဴဒါန္းလိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ အိမ္ေရွ႔မ်ားတြင္ ပံုထား႐ံုသာျဖစ္ၿပီး၊ လူငယ္မ်ားက တစ္လမ္းဝင္ တစ္လမ္းထြက္၊ တစ္အိမ္တက္ဆင္း လိုက္လံသိမ္းယူၿပီး မရွိဆင္းရဲသား၊ လမ္းေဘးေန ျပည္သူမ်ားထံ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ေပးေဝငွသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္က United Action for Youth လူငယ္အဖြဲ႔သည္ ၿမိဳ႕ဧရိယာ ၂၆၂ ေနရာအတြင္း အဝတ္အထည္ေပါင္း ၁၅၀၀ ကို လိုက္လံေပးေဝလွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း The Gazette တြင္ ေရးသားထားသည္။

Powered by Bullraider.com