တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အြန္လိုင္းပညာေရးတိုးတက္ျမင့္မား

https://i.ytimg.com/vi/ttxp7Z3Q8ms/maxresdefault.jpg

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးကာလ အြန္လိုင္းပညာေရးအေျခအေနကို China Online Education Group အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ သင္ၾကားသူ၊ သင္ယူသူ၊ အက်ိဳးအျမတ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအားလံုး ယမန္ႏွစ္ကထက္ ပိုမိုျမင့္မားလ်က္ရွိေၾကာင္း PR Newswire သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ အြန္လိုင္းပညာေရးအေပၚ သံုးစြဲလာသည့္ ေငြပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၅ သန္းပမာဏရွိ လာၿပီး၊ အြန္လိုင္းပညာေရးအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ဝင္ေငြစုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၁၈ သန္းေက်ာ္ရရွိလာခဲ့ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ K-12 အတန္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၅၈ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ပညာရွာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာၾကေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

51Talk အြန္လိုင္းပညာေရးအဖြဲ႔ကို ထူေထာင္သူ မစၥတာ ဂ်က္ေဟာင္းက

“၂၀၁၆ ခုႏွစ္အကုန္ ေနာက္ဆံုးဝင္ေငြဟာ သိသိသာသာကို တိုးတက္လာပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ တိုးတက္လာတာလည္း ေတြ႔ရတယ္။ ဒီႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသား ၄၀၀၀၀ ေလာက္ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ လာေရာက္ေလ့လာၾကတာေတြ႔ရတယ္။ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ထက္ဝက္တိုးလာတာပါ။ ေနာက္ဆိုရင္ ေဈးကြက္က ပိုၿပီး ခိုင္မာလာဖို႔ပဲရွိပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အထက္တန္းအဆင့္ K-12 အတန္းမွ လူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ တက္ေရာက္သင္ယူရျခင္းအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈပိုမ်ားလာၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ စာေမးပြဲသင္႐ိုးမ်ားျဖစ္သည့္ TOEFL အဆင့္ စာေမးပြဲမ်ားကိုလည္း Primary ႏွင့္ Junior အဆင့္မ်ားတြင္ပါ ဝင္ေရာက္ေလ့လာ သင္ယူသူ မ်ားျပားလာခဲ့ေၾကာင္း ဂ်က္ေဟာင္းကဆိုသည္။

ယခုအခါ တ႐ုတ္လူငယ္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာကို အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားအား ပိုမို စိတ္ဝင္စားလာၾကေသာေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္မွစတင္ၿပီး အြန္လိုင္း အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကိုလည္း တိုးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု သိရသည္။

Powered by Bullraider.com