ဗီယက္နမ္ အိုင္တီဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ လူသားရင္းျမစ္မ်ား ရွားပါးဟုဆို

http://img.cdn2.vietnamnet.vn/Images/english/2015/01/12/09/20150112095346-1.jpg

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ Hoa Lac Hi-Tech Park နည္းပညာဇံုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ F-Ville ေဆာ့ဖ္ဝဲရြာဖြင့္လွစ္ပြဲတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗူဒတ္ဒမ္က မိမိတို႔ႏိုင္ငံကို အိုင္တီျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ ရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း လူသားရင္းျမစ္မ်ား ရွားပါးေနေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္ကို Vietnam Net သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ အိုင္စီတီလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ပညာရွင္ေပါင္း တစ္သန္းခန္႔ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း လာေရာက္ဆက္သြယ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကသူေပါင္း သံုးသိန္းခန္႔သာရွိသျဖင့္ အရည္ အေသြးျမင့္မားေသာ ပညာေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပူးေပါင္းျဖည့္ဆည္းကူညီမႈမ်ား လိုအပ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ တစ္ေန႔တည္းမွာပင္ FPT တကၠသိုလ္သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအား နည္းပညာ သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ စတုတၳစက္မႈေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရးဟုေခၚသည့္ နည္းပညာတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကေစလိုေၾကာင္း အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္စြမ္းအားစုမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ အိုင္စီတီဘက္တြင္ အဖြံ႔ၿဖိဳးအတိုးတက္ ဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း E-government အဆင့္တြင္ အဆင့္ ၈၀ မွ ၉၀ ၾကားသာ ရွိေသးေၾကာင္း ယင္းကဆိုသည္။

ကမၻာ့အိုင္စီတီဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းႀကီးသည္ ေဒၚလာ ၉၄၃ ဘီလီယံခန္႔ရွိေသာ္လည္း မိမိတို႔ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံခန္႔သာ ေဈးကြက္ကို ဝင္ယူေနေသးသျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေသး ေၾကာင္းလည္း သတိေပးခဲ့သည္။

အစိုးရသည္ အိုင္စီတီျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ႀကံေဆာင္ေနေသာ္လည္း ေနာက္က်ေနျခင္းမွာ လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား နည္းပါးေနေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္ပညာေရးသည္ ကုမၸဏီမ်ားလိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္ မျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ေသး ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးတြင္ 3G ေလာက္ျဖင့္ မေက်နပ္ေနသင့္ေၾကာင္း၊ 4G အဆင့္ကို အျမန္ဆံုးခုန္တက္ကာ 2G ကို လံုးဝမသံုးသင့္ေတာ့ေၾကာင္း၊ စတုတၳစက္မႈေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးအတြက္ စင္ကာပူႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရန္လိုေၾကာင္းလည္း ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကဆိုသည္။

Hoa Lac Hi-Tech Park ကို ကမၻာ့ေဆာ့ဖ္ဝဲဗဟိုဌာနႀကီးအျဖစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ယင္းကဆိုသည္။

Powered by Bullraider.com