ဦးေႏွာက္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ ကြန္ပ်ဴတာတီထြင္

https://thetechjournal.com/wp-content/uploads/2012/02/Disable-People-Can-Use-EyeCAN-Mouse-600x414.png

မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ရည္စူးကာ ဦးေႏွာက္ျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာ စာလံုးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး စာတန္းေပၚ ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းစနစ္တစ္မ်ဳိးကို ဂ်နီဗာတကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စတန္းဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္တစ္ဦးတို႔ ပူးေပါင္းတီထြင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Tech Crunch သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္ကိုယ္လံုး ေလျဖတ္ၿပီး မလႈပ္ရွားႏိုင္ စကားလည္း မေျပာႏိုင္သူမ်ားအတြက္ ရည္စူးၿပီး Microelectrode စနစ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္တို႔ေပါင္းစပ္ကာ ေမာ္နီတာေပၚမွ Cursor ကို စိတ္ႏွင့္ လိုသလို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းကို ပညာရွင္မ်ားက လက္ေတြ႔ျပသႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ယခင္က လွ်ပ္ငုတ္မ်ားပါသည့္ ဦးေဆာင္းျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စနစ္ကို ပညာရွင္မ်ားက ေဆးျပား အရြယ္အစားခန္႔ကို ေျပာင္းလဲၿပီး မသန္္စြမ္းသူအားတပ္ဆင္ေပးကာ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ ျခင္းကို ျပသႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စတန္းဖို႔ဒ္မွ ပါေမာကၡ ခရစ္ရွနာ ရွီႏြိဳင္းကေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com