လူသားက မိမိတို႔အေပၚ မည္သို႔ဆက္ဆံမည္ကို ေခြးမ်ားကႀကိဳတင္သိ

https://i1.wp.com/weloveanimals.me/wp-content/uploads/2016/10/20-dog-owner-reminders-8.jpg?resize=640%2C480&ssl=1

ေခြးမ်ားသည္ မိမိတို႔ သခင္ သို႔မဟုတ္ အျခားလူစိမ္းမ်ားက မည္သို႔ ျပဳမူဆက္ဆံေတာ့မည္ကို ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္း သိႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ တံု႔ျပန္တတ္ေၾကာင္း Neuroscience and Biobehavioral Reviews သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကေနဒါႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ ေရးသားထားသည့္ စာတမ္းထဲတြင္ ကြန္တိန္နာထဲ၌ ေခြးတစ္ေကာင္ထည့္ထားၿပီး အျပင္တြင္ လူႏွစ္ေယာက္ရပ္ေနေၾကာင္း၊ တစ္ဦးက ေခြးကို ရန္မူမည့္သူျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးက ရန္မူမည့္သူမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ကြန္တိန္နာကို ဖြင့္ေပးလိုက္ရာ ေခြးက မိမိကို ရန္မမူမည့္သူထံသို႔သာ သြားၿပီး ေရာေႏွာကၽြမ္းဝင္မႈလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံပညာရွင္မ်ားက ေခြးမ်ားသာမက ကာပူခ်င္ ေမ်ာက္မ်ိဳးမ်ားသည္လည္း ေခြးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ မိမိတို႔အေပၚ ရန္မူမည့္သူႏွင့္ ခ်စ္ခင္တတ္သူမ်ားကို ခြဲျခားသိႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း New Scientist တြင္ေရးသားထားသည္။

Powered by Bullraider.com