ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးမ်ားျခင္းေၾကာင့္ အထီးက်န္ေစဟုဆို

http://s.marketwatch.com/public/resources/MWimages/MW-CE349_sad_st_MG_20140520131516.jpg

Facebook နွင့္ Twitter ဆိုသည့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ အမ်ားဆံုးသံုးကာ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနျခင္းမ်ား သည္ အထီးက်န္ျခင္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္တည္းေနထိုင္ရျခင္းအေပၚ ပိုၿပီးစိတ္ထက္သန္လာေစေၾကာင္း ပစၥဘတ္ တကၠသိုလ္၊ နည္းပညာႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာန၊ မီဒီယာသုေတသန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးကေျပာၾကားသည္။

ေခတ္သစ္နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္သာ လူေတြက စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားျပားလာ ျခင္းသည္ လူမႈေရးအားနည္းခ်က္မ်ားျဖစ္လာၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အေလးမထားလိုသည့္စိတ္မ်ားကိုပါ ပိုၿပီး တြန္းအားေပးရာေရာက္ေၾကာင္း သုေတသီ ဘရိန္း ပ႐ိုင္းမက္ကဆိုသည္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားက လူမႈေရးအထီးက်န္မႈမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းေစၿပီး၊ ေၾကာက္ရြံ႕အားငယ္စိတ္ႏွင့္၊ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားကိုပါပိုမိုျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက American Journal of Preventative Medicine တြင္ အခ်က္အလက္ခိုင္မာစြာျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ထုတ္ထားသည္။

Powered by Bullraider.com