ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အႏၱရာယ္ကင္းစြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားထုတ္

http://www.chiangraitimes.com/wp-content/uploads/2014/09/017667654_30300.jpg

ထိုင္းနိုင္ငံ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားႏွင့္လူမႈဝန္ႀကီးဌာနသည္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားကို ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေဘးမွ လြတ္ကင္းေစေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားသိရွိႏိုင္ေစရန္ လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေဝေပးခဲ့ေၾကာင္း Bangkok Post သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူမ်ားကို ပညာေပးႏိုင္ရန္ ဘတ္ေငြ ၅၃ သန္း အကုန္အက်ခံကာ ပညာေပးစာအုပ္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားကို အသိေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေဘးမွ ကင္းေဝးေစမည္ဟု ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳၿပီး စီးပြားေရလုပ္သည္ျဖစ္ေစ ေၾကာ္ျငာသည္ျဖစ္ေစ ဥပေဒကို မခ်ိဳးေဖာက္မိေစရန္ အျပင္၊ မိမိတို႔ကို အသံုးခ်ခံမ်ားမျဖစ္သြားေစရန္ပါ လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ ပညာေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဆုမ္ဆက္ ခိုဆူဝမ္ကေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com