၁၀ စကၠန္႔အတြင္း အားျပန္ျပည့္ႏိုင္သည့္ ဘက္ထရီ တ႐ုတ္တီထြင္

http://images.thecarconnection.com/med/2014-chevrolet-spark-ev-prototype-sausalito-ca-nov-2012_100409382_m.jpg

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဇီက်င္းျပည္နယ္၊ နင္းဘိုၿမိဳ႕မွ ပညာရွင္မ်ားသည္ ကမၻာ့ပထမဆုံး ၁၀ စကၠန္႔အတြင္း အားျပန္ျပည့္ေစႏိုင္သည့္ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ကား ဘက္ထရီကို တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

လၽွပ္စစ္ကားမ်ားေခတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အားသြင္းခ်ိန္ပမာဏသည္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ရာ ခရီးသည္တင္ဘတ္စ္ကား ႀကီးမ်ားအတြက္ ဘက္ထရီကို တစ္ႀကိမ္အားသြင္းလၽွင္ ၁၀ စကၠန္႔သာၾကာမည္ဆိုျခင္းက အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

လာမည့္သုံးႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ လၽွပ္စစ္ဘတ္စ္ကားမ်ားကို အစားထိုးသုံးစြဲသြားမည္ျဖစ္ရာ ယခုတီထြင္ထားေသာ ဘက္ထရီမ်ားသည္ အႀကိမ္တစ္သန္းအားျပန္သြင္းႏိုင္ၿပီး၊ ၁၀ ႏွစ္သုံးႏိုင္မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com