Open Universities Australia ပညာေတာ္သင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

မိမိ၏ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္၊ ဇာတိၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ မိသားစုတို႔ကို မခြဲမခြါဘဲ အရည္အေသြးျမင့္ ၾသစေၾတးလ်ား တကၠသိုလ္မ်ား၏ ဘဲြ႔ဒီဂရီ သင္တန္းတို႔ကို ဆက္လက္ ဆည္းပူးႏုိင္ရန္ ပညာေတာ္သင္ဆုမ်ားကို Open Universities Australia OUA မွ ထပ္မံ ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

OUA ပညာေတာ္သင္ဆု တာ၀န္ခံ Ms. S’ra Albion-Lawson မွ ပညာေတာ္သင္ဆု ေနာက္ခံကိုရွင္းျပခဲ့သည္။ “ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ၊ အထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္ပညာေရးအတြက္ အခက္အခဲရွိေနတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသေတြ၊ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြက လူငယ္ေတြအတြက္ ပညာေတာ္သင္ဆု ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ျပည္တြင္းကိုလည္း ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။”

ကမၻာ့အဆင့္မီ တကၠသုိလ္ႀကီး ၇ ခုႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ OUA ၏ ဘြဲ႔ႀကိဳႏွင့္ ဘြဲ႔လြန္ သင္တန္းမ်ားစြာတို႔ကို ၾသစေၾတးလ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္း သံုးေသာင္းေက်ာ္ ႏွစ္စဥ္ ေလ့လာလ်က္ရွိသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ OUA တကၠသိုလ္မ်ားဟာ ၾသစေၾတးလ်ားရဲ႕ အထင္ကရ တကၠသိုလ္မ်ားနဲ႔ စုဖြဲ႔ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ အရည္အေသြးျပည့္ ဘြဲ႔သင္တန္းပညာေရး ဆက္လက္ဆည္းပူးႏုိင္ၾကဖို႔ပါ။ ပညာေရးဆိုတာ နံရံေလးဘက္ စာသင္ခန္းေတြနဲ႔ ေလာက္တင္ ေဘာင္ခတ္ထားတဲ့ေခတ္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကလည္း အားလံုး သိထားၾကတဲ့အရာပါ။ အရင္ေခတ္ေတြတုန္းကလို တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွာ လူကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားမွ အဆင့္ျမင့္ပညာ ရမည့္ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီထက္ကို ပိုက်ယ္ျပန္႔လာေနတယ္။ ပိုလို႔ေတာင္ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အခြင့္အလမ္းေတြ မ်ားျပားလာေနတယ္။ OUA ရဲ႕ ဘြဲ႔သင္တန္းမ်ားဟာ ေနာက္ဆံုးေပၚ online communication system ေတြကို အသံုးခ်ၿပီး စာသင္ခန္းေတြ၊ သင္ခန္းစာေတြကို ဖြဲ႔စည္းထားတယ္။ အဲဒီမွာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြက ပါေမာကၡေတြ၊ ကထိကေတြနဲ႔ က်ဴတာမ်ားက တစ္ဦးခ်င္အလိုက္၊ အုပ္စုငယ္အလိုက္ တိုိက္ရိုက္ေဆြးေႏြး သင္ၾကားေပးတယ္။ မိမိရဲ႕ လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ မိသားစု၊ ဇာတိရပ္ရြာကို မစြန္႔ခြါဘဲ ဘြဲ႔ႀကိဳ၊ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္း ေရွ႕ဆက္ပညာေရး အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။” OUA ဘြဲ႔သင္တန္းမ်ား၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံ တစ္ဦး Academic Coordinator ျဖစ္သူ ဆရာဦးသိန္းႏုိင္က အြန္လိုင္းဘြဲ႔သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပထားသည္။

“ရတဲ့ဘြဲ႔အတြက္ အခ်ိန္ကာလရယ္၊ ေလ့လာ ဆည္းပူတဲ့ အေၾကာင္းအရာရယ္၊ ဘာသာရပ္ ေတြရယ္၊ စစ္ေဆးတဲ့ပံုစံေတြက ေက်ာင္းသြား တက္တဲ့သူေတြနဲ႔ တစ္ပံုစံတည္း ပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ အခုဆိုရင္ ၾသစေၾတးလ်ား ေက်ာင္းသား အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အြန္လိုင္း တက္ေရာက္ၾကၿပီ။ တန္ဖိုးခ်င္း ထပ္တူညီမွ် လို႔ပါ။ အေတာ္ႀကိဳးစားမွ ျဖစ္တယ္။”

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ Open Universities Australia (OUA) ပညာသင္ဆုအတြက္ ျပည္တြင္းရွိ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား ငါးဦးကုိ ယခုႏွစ္တြင္ စတင္ပညာသင္ဆု ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္လည္း ပညာေတာ္သင္ဆု ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။

Open Universities သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ Curtin University, Griffith University, Macquarie University, Monash University,RMIT University, Swinburne University of Technology ႏွင္ University of South Australia တုိ႔က ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ယင္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ နယ္စပ္ေဒသမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား ၂၅ ဦးကုိ အြန္လုိင္းဘြဲ႔ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္လ်က္ရွိၿပီး ယခုအခါ ျပည္တြင္းရွိ ေက်ာင္းသားငါးဦးကုိ ပညာသင္ဆု တုိးခ်ဲ႕ ေပးအပ္ရန္ ေၾကညာလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ Bachelor of Business (Swinburne), Bachelor of Business (Griffith), Bachelor of Arts (Murdoch), Bachelor of Technology (Computing Studies) (RMIT), Bachelor of Arts (Griffith), Bachelor of Arts (Macquarie), Bachelor of Communication (Griffith), Bachelor of Liberal Studies (Griffith) ႏွင့္ Bachelor of Accounting (University of South Australia) ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ တကၠသိုလ္မ်ားအလုိက္ ပညာသင္ယူ ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္သည္ အြန္လုိင္းအေျချပဳ သင္ယူေလ့လာရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းသာမက ဘြဲ႕လြန္ သင္တန္း post graduates & masters အတြက္လည္း ပညာသင္ဆု ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ Bachelor of Communication (Public Relations/ Journalism) ဘဲြ႔သင္တန္းကို OUA အဖြဲ႔၀င္တကၠသိုလ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Griffith University တြင္ ၄ ႏွစ္ခြဲ ၾကာ ေလ့လာ ဆည္းပူးေအာင္ျမင္ခဲ့သူ ႏုိင္ကေဆာ့မြန္ (မြန္သတင္းဌာန၊ မြန္လူ႔အခြင့့္အေရး အဖြဲ႔ဒါရိုက္တာ) က သူ၏ပညာေတာ္သင္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာျပခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အင္မတန္မွ တန္ဖိုးရွိလွတဲ့ အခြင့္အေရးပါ။ ေက်ာင္းတပို္င္းတစနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ နယ္ေျမမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေတြကို လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ေတာ့ ပညာဆက္သင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးခဲ့တယ္။ အခုလို အရည္အေသြးျမင့္ ႏုိင္ငံတကာတကၠသိုလ္က ဘဲြ႔ကို ရတဲ့အတြက္ အမ်ားႀကီး ဂုဏ္ယူပါတယ္။ အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစားခဲ့ရတယ္။” အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ ႏုိင္ကေဆာ့မြန္မွာ နယ္ေျမဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားကို မြန္ေဒသတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

BA (Sociology) လူမႈသိပၸံအထူးျပဳဘြဲ႔ကို Macquire ႏွင့္ Griffith တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေလ့လာခဲ့သူ ပအို၀့္ေက်ာင္းသား ခြန္ဆန္းေက်ာ္ကလည္း ယခုကဲ့သို႔ ေလ့လာမႈ၊ အားထုတ္ရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပသည္။ “ ၃ လ တခါမွာ ဘာသာရပ္ ၁ ခု (အခ်ိန္ပိုင္း)။ ၂ ခု (အခ်ိန္ျပည့္) သင္ယူ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္က ေလ့လာရမည့္ ဖတ္စာအုပ္ textbooks ေတြ၊ စာတမ္းေတြ၊ စာစဥ္ေတြ ပို႔လာပါတယ္။ CD ေတြလည္းပါတတ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ account နဲ႔ တကၠသိုလ္ ဘာသာရပ္ ၀ဘ္ဆုိက္ blackboard လိုဟာမ်ဳိးမွာ ပံုမွန္ ၀င္ေရာက္ ေလ့လာရပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဘာသာရပ္ ေခါင္းစဥ္ေတြအလိုက္ ဖတ္ရႈရမည့္ စာတမ္းေတြ တင္ထားေပးတယ္။ video clips ေတြ၊ ပါေမာကၡေတြရဲ႕ သင္ခန္းစာ အသံဖိုင္ေတြ တင္ထားေပးတယ္။ အပတ္စဥ္အလုိက္ ေလ့လာရမယ့္ အရာေတြပါ။ ၁ ဘာသာျဖစ္ျဖစ္၊ ၂ ဘာသာျဖစ္ျဖစ္ study period ဟာ ၁၃ ပတ္ (၃ လ) တစ္ႀကိမ္ေပါ႔။ အြန္လိုင္းေပၚမွာ က်ဴတာေတြ၊ အျခားေသာ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခန္း၊ အျမင္ဖလွယ္ခန္းေတြမွာ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးမွ အမွတ္ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၂ ပတ္တစ္ႀကိမ္ေလာက္ ဘာသာရပ္အလိုက္ စာတမ္းေတြ ေရးသားေပးပို႔ရတယ္။ အမွတ္ ၄၀ - ၅၀ ဖိုးကို စာေမးပြဲ written exam  ၃ နာရီကိုလည္း ဘာသာရပ္အလိုက္ ေျဖဆိုရပါတယ္။ OUA က သတ္မွတ္ထားတဲ့ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ iNGOs ရံုးေနရာေတြ မွာ စာေမးပြဲ သြားေျဖရတာပါ။ စုစုေပါင္း ၂၄ ဘာသာ ေလ့လာၿပီးမွ ဘြဲ႔အပ္ႏွင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ စာတမ္းေတြ၊ သုေတသန အေသးစားေတြ စုစုေပါင္းစာတမ္း ၈၀ ေက်ာ္ ေလ့လာ ေရးသား ျပဳစုခဲ့ရပါတယ္။” ခြန္ဆန္းေက်ာ္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလူထု က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ health consultant အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ Postgraduate Diploma in International Health (Public Health) ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းကို Australia အေနာက္ပိုင္းေဒသရွိ Curtin University တြင္ အြန္လိုင္းဆက္လက္ေလ့လာ ေနသူျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ ABAC တကၠသိုလ္တြင္ မဟာပညာေရးဘြဲ႔ကို ပညာေတာ္သင္ဆုျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး Curriculum Project တြင္ နည္းျပ အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနသူ ဆရာမေဒၚမိုးက ပညာေတာ္သင္ဆုႏွင့္ တြဲဖက္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား သတိျပဳသင့္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။

“ပညာေတာ္သင္ဆုဆိုတာဟာ (သင့္ေတာ္ေသာ၊ စာဖတ္၊ စာေရးလိုေသာ) လူအနည္းငယ္ကိုသာ ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္ၾကတာပါ။ ဒါဟာ holiday ကာလ လံုး၀ မဟုတ္ဘူး။  ႀကိဳးစား ရုန္းကန္ရမယ့္ကာလလို႔ နားလည္ထားၾက ေစခ်င္တယ္။ ၀န္ထုတ္အသစ္ကို ထပ္ပိုးႏုိင္မွ ျဖစ္မယ္။ အခြင့္အေရး ရယူထားတဲ့အတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ တာ၀န္လည္းရွိတယ္။ တကယ္ကို ပညာရပ္ တစ္ခုခုမွာ ၀ါသနာပါၿပီး အဆင့္ျမင့္ ေလ့လာႏုိင္စြမ္း အင္မတန္ ျမင့္မားမွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္တာပါ။ ထူးခၽြန္ႏုိင္ပါတယ္။”

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတြင္ accountant တစ္ဦးျဖစ္သူ ေနာ္အဲနာမူးကလည္း သူမ ေလ့လာေနသည့္ University of South Australia တကၠသိုလ္၏ Bachelor of Accounting ဘြဲ႔သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခုလို ရွင္းျပပါသည္။ “အခ်ိန္ ညိႇလို႔ရတယ္။ မိသားစုလည္းရွိ၊ ကေလးငယ္လည္းရွိဆိုေတာ့ အလုပ္တဖက္နဲ႔ အားလပ္ခ်ိန္ေတြ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔ေတြမွာ ပိုၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ေပး လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ စာေတာ့ ႀကိဳးစားရတာေပါ႔။” သူမမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး အခ်ိန္ပိုင္း ေလ့လာေနသူျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ဒုတိယႏွစ္ သင္တန္းမ်ား ၿပီးဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္ပိုင္း ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္ တပတ္လွ်င္ quality study time ၁၅ နာရီခန္႔၊ အခ်ိန္ျပည့္ ေလ့လာမည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ နာရီ ၃၀ ခန္႔ အခ်ိန္ေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ပညာေတာ္သင္ဆု အဦးအစ ကာလတြင္ IELTS ကို advanced level ေရာက္ရွိေစရန္ ၆ လ သင္တန္းႏွင့္ study skills, academic writing, critical thinking သင္တန္းတို႔လည္း ပါရွိေၾကာင္း ယင္းအစီအစဥ္၏ academic coordinator ဆရာဦးသိန္းႏုိင္က ဆိုပါသည္။

OUA ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္အတြက္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ oua.scholarships @gmail.com သုိ႔ လာမည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေနာက္ဆုံးထား၍ ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႔သင္တန္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ  www.open.edu.au တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာႏုိင္သည္။

၂၀၁၃ အတြက္ ေဖါင္ပိတ္ရန္မွာ ၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၃ ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုတ္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ အက္ေဆး ၃ ပုဒ္၊ ေထာက္ခံစာ ၂ ေစာင္ႏွင့္အတူ ျဖည့္စြက္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို OUA selection team  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.142857551574707px; line-height: inherit; font-family: inherit; color: rgb(0, 105, 214);">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ထံသို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပဏာမအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ ခံရသူမ်ားသည္ English Test ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို ဆက္လက္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ပညာေတာ္သင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ရယူရန္ Click -

http://www.maukkha.org/index.php/news-menu/myanmar-educational-news-maukkha/2880-open-universities-australia

Powered by Bullraider.com