ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး ႏွစ္ခုရွိ္ေနဟု MSI ဆုိ

အေမရိကန္ပညာေရးျဖင့္ ဘဲြ႕ဒီဂရီယူလုိေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္ ေက်ာင္းခဲြ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ Webster University တြင္ ပညာသင္ဆု အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၄၀၀၀ ခံစားခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ အာရွတုိက္သား မ်ားပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ခံစားခြင့္အခြင့္အေရး ႏွစ္ခုရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) ႏုိင္ငံျခားပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

အဆုိပါ ပညာသင္ဆုႏွစ္ခုကုိ ခံစားလုိေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၏ ေမလႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္မ်ားအတြက္ အခုအခ်ိန္မွစတင္၍ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျပည့္စုံသည့္ပညာေရးဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တကြအျခားလူမႈေရး အက်ဳိးျပဳလႈပ္ရွားမႈအသင္း အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား၊ ေထာက္ခံစာမ်ား ရွိပါက ပူးတဲြ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း MSI မွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“Webster University ဟာအေမရိကန္ႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြထဲကမွ ထိပ္တန္းအ ဆင့္အေကာင္းဆုံး ေက်ာင္း အျဖစ္ပါဝင္ၿပီး၊ Distinctive အျဖစ္ US New eJU World Report တုိ႔ကေန တရားဝင္စာရင္းေပးသြင္း သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသုိလ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္နဲ႔ ခ်ိတ္ ဆက္ထားၿပီး International campus ကုိးေက်ာင္းရွိတဲ့အျပင္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ဘဲြ႕ ရရွိၿပီးယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေက်ာင္းသားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္က ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု MSI မွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚစုစုလႈိင္ကေျပာသည္။

Webster University (Thailand Campus) ၏ေက်ာင္းလခမွာ ဘဲြ႕ဒီဂရီတန္း ေလးႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၀၀၀ ဝန္းက်င္ (ပညာသင္ဆုခံစားခြင့္မပါ) ျဖစ္ၿပီး၊ ဘဲြ႕လြန္သင္တန္းကာလ ၁၅ လမွ ၂၀ လအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၆၀၀၀ မွ ၂၃၀၀၀) ဝန္းက်င္ (ပညာသင္ဆုခံစားခြင့္ မပါ) ျဖစ္ေၾကာင္း MSI မွသိရသည္။ ပညာသင္ဆု ခံစားခြင့္ရရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာေငြက်ပ္သိန္း ၂၄၀ ေက်ာ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း တကၠသုိလ္ျဖစ္သည့္ Webster University မွ အေမရိကန္ဘဲြ႕ကုိ ရရွိႏုိင္မည့္အခြင့္ အေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ပညာေရးကုိ စိတ္ဝင္စားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ယင္းအခြင့္အေရးသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အထူးဂ႐ုျပဳသင့္ေၾကာင္း MSI မွမန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ေဒၚစုစု လႈိင္က ဆုိသည္။ Webster University Thailand Compus (WUTC) သည္ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ Cha-Am/Hua-Hin ၿမိဳ႕တြင္ရွိၿပီး WUTC တြင္ အေမရိကန္ ဒီဂရီဘဲြ႕ကုိတုိက္႐ုိက္ သင္ယူရႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တကၠသုိလ္သည္ အေမရိကန္ ပညာေရးနယ္ပယ္၌ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ ေက်ာ္ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ တကၠသုိလ္တစ္ခုအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာမွ ယေန႔အထိအသိအမွတ္ ျပဳထားသည့္အျပင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ Missouri ျပည္နယ္ St.Louis ၿမိဳ႕၌ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

Democracy Today Daily အတဲြ(၁)၊ အမွတ္(၃၈)၊ ဧၿပီ(၇) ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com