ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၇ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ပညာ သင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမည္

http://4.bp.blogspot.com/-i6goyhyTtUo/UYFpu_FLWlI/AAAAAAAAA1Q/Bq_y6joriDo/s1600/NA76.jpg

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိၿမိဳ႕နယ္ ၂၇ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ပညာ သင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စီမံခ်က္ၿမိဳ႕နယ္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီ၊ မႏၲေလး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၇၇၉၈ ဦးကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ၂၇ ၿမိဳ႕နယ္အထိ တုိးခ်ဲ႕ကာဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ေက်ာင္းတက္ရန္အခက္အခဲရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကုိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ အထိ ေလးႏွစ္အတြင္းစီမံခ်က္ဝင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ၁၈၈၁၉၈ ဦးအထိ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးႏုိင္ရန္ ခန္႔မွန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးကေတာ့ ႏွစ္အလုိက္အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ရရွိမွာပါ” ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မိဘမဲ့၊ ဖခင္မရွိဘဲ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး မိခင္ႏွင့္အတူေနထုိင္သူမ်ား၊ မိဘႏွစ္ပါးရွိၿပီး ဆင္းရဲသူေက်ာင္းေနရန္ခက္ခဲသူ၊ ေက်ာင္းထြက္ႏုိင္ေျခရွိသူ၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ကာလရွည္၊ ႏွစ္စဥ္ေထာက္ပံ့ ေၾကးခံစားေနရသည့္ ကေလးမ်ဳိးမ်ားမျဖစ္ေစရဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ေက်ာင္းအလုိက္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြက စိစစ္ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ေရြးမွာ ပါ။ မွန္မွန္ကန္ကန္ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔အတြက္ သူတို႔ကုိသင္တန္းေတြလဲ ေပးထားပါတယ္။ ေထာက္ပ့ံေၾကးရ မယ့္ေက်ာင္းသားေတြကုိ ဇြန္လကေန ၾသဂုတ္လအထိ သုံးလစာကုိ ၾသဂုတ္လထဲမွေပးမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပဲခူးတုိင္းပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ စတုတၳတန္းေက်ာင္းသား တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ ၅၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္း၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလွ်င္ ၈၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသား တစ္ဦးလွ်င္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္း တုိ႔အား ၁၀ လစာေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Democracy Today Daily

ဇူလုိင္လ (၂၅) ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com