ဒီေရေတာဥယ်ာဥ္တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္ ၿမိတ္တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေနာ္ေဝအေျခစုိက္ Worldview Interna-tional Foundation တုိ႔ MoU ေရးထုိးမည္

https://wvltv.files.wordpress.com/2015/06/mangrove-tree-roots-river-img_0747.jpg

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ဒီေရေတာဥယ်ာဥ္တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၿမိတ္တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေနာ္ ေဝအေျခစုိက္ Worldview International Foundation တုိ႔ ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္တြင္ MoU ေရးထုိးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါဒီေရေတာဥယ်ာဥ္ကုိ ၿမိတ္တကၠသုိလ္အနီးရွိ ေရႊဘဲေက်းရြာတြင္ရွိေသာ ဒီေရေတာဧကရွစ္ရာ ေက်ာ္အား ဥယ်ာဥ္တစ္ခုအျဖစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္တကၠသုိလ္ အဏၰဝါေဗဒဌာနမွ ပါေမာကၡဌာနမွဴး ေဒၚနန္းျမဟန္က “ဒီလ ၂၆ ရက္မွာ MoU ေရးထုိးသြားမွာပါ။ ၿမိတ္တကၠသုိလ္မွာပဲ ေရးထုိးသြားမွာပါ။ MoU ေရးထုိးၿပီးမွ စီမံကိန္းကအေကာင္အ ထည္ေဖာ္လုိ႔ရမွာဆုိေတာ့ အခု MoU ေရးထုိးဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္တာပါ” ဟု ေျပာသည္။

MoU ေရးထုိးၿပီးပါက စီမံကိန္းကုိ ငါးႏွစ္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းဥယ်ာဥ္တြင္ ျပတုိက္ မ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္း မ်ားကုိတစ္ေနရာတည္းတြင္ ေလ့လာႏုိင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚနန္းျမဟန္က “ဒီေရေတာဥယ်ာဥ္က သဘာဝခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရင္း သုေတသနလုပ္ငန္းေတြလဲ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ရယ္အျပင္ ျပည္သူေတြလဲလာၿပီး အပန္းေျဖလုိ႔ရေအာင္ တည္ေထာင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

Democracy Today Daily

ဇူလုိင္လ (၂၅) ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com