ပညာေရး အေတြးအေခၚ

အေခ်ာင္စိတ္၊ ပညာေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရး

http://irtsociety.files.wordpress.com/2014/02/waving_children_small_dsc_0432.jpg

စာေရးသူဟာ ပညာေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ႔ ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွအခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားတစ္ပိုင္း ဆရာတစ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားသက္ (၂၅) ႏွစ္၊ ဆရာလုပ္သက္ (၉)ႏွစ္ ရိွခဲ႔ပါၿပီ။ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ကေတာ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ သံုးႀကိမ္ (၁၉၉၀၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂)ကို ႀကံဳဆံုခဲ႔ဘူးပါတယ္။ စာေရးသူရဲ႕ အသက္အရြယ္ အေတြ႕အႀကံဳအရ ေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲေျဖဆိုရာမွာ လက္လြတ္စပယ္ ေျဖဆိုတတ္တာကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ႔ဖူးသလို ေက်ာင္းသားမ်ား အတန္းေခါင္းေဆာင္ ေရြးခ်ယ္မႈမွအစ ႏိုင္ငံသားမ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္မႈအထိ ေပါ႔ေပါ႔တန္တန္ သေဘာထားၾကတာ ေတြ႕ႀကံဳခဲ႔ရဖူးပါတယ္။ ဒီအေတြ႕အႀကံဳေတြကို အေျချပဳလို႔ စာေမးပြဲနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ (သို႔) ပညာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံ႔အေရး ဆက္စပ္မႈကို ေက်ာင္းဆရာ အေတြးနဲ႔ ေတြးမိပါတယ္။

အေမး အေျဖ ပံုစံေတြ

လက္ရိွ အေျခခံပညာနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ပညာ စာေမးပြဲ ေမးခြန္းမ်ားမွာ ဓမၼဓိ႒ာန္ (Objective type) ေမးခြန္းမ်ား ပါ၀င္လွ်က္ရိွပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားတြင္ မွန္/မွား (TRUE/FALSE) ေမးခြန္းမ်ား၊ ဓမၼဓိ႒ာန္ (Multiple Choice) ေမးခြန္းမ်ားနဲ႔ List A နဲ႔ List B မွ သက္ဆိုင္ရာ အေျဖမွန္မ်ားကို ယွဥ္တြဲေပးျခင္း (Matching) စတဲ႔ ေမးခြန္းမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ ေမးခြန္းမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ပါက ေမးခြန္း တစ္ပုဒ္အတြက္ အမွတ္ (၁မွတ္) ရရိွၾကပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား ေျဖၾကားပံု၊ ခံယူထားတဲ႔ စိတ္ထား စသည္တို႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အယူအဆမ်ားကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ၎ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရာမွာ အေသအခ်ာ နားလည္ သိရိွသူ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေကာင္းစြာ ေျဖဆိုႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဃနဏ မသိတဲ႔ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရာမွာေတာ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ရတဲ႔အခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မခံပဲ မ်က္မွန္း ရမ္းဆကာ ေျဖဆိုေလ႔ ရိွပါတယ္။
ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဃနဏ မသိတဲ႔ TRUE/FALSE (သို႔) Multiple Choice (သို႔) Matching ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရာမွာ ႀကံဳရာ တစ္ခုခုကို မ်က္မွန္း ရမ္းဆကာ (နံၾကားေထာက္) ေျဖတတ္ၾကပါတယ္။ လက္ရိွ အမွတ္ေပး စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ မွန္ရင္ အမွတ္ျပည့္ ရရိွမွာ ျဖစ္ေပမယ္႔ မွားရင္လည္း အမွတ္ေလွ်ာ႔ မခံရပါ။ သို႔ျဖစ္တဲ႔ အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ မွန္ရင္ အေခ်ာင္ရမွာမို႔ မိမိတို႔ လံုး၀ မသိနားမလည္တဲ႔ ေမးခြန္းမ်ားကို လက္လြတ္စပယ္ ေျဖဆိုေလ႔ရိွပါတယ္။

အေခ်ာင္စိတ္ဓာတ္အစ

ဆရာအခ်ိဳ႕ကလည္း ဒီလိုေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရာမွာ တပည့္မ်ားကို “ကြက္လပ္တို႔ Multiple Choice တို႔ကို ဒီအတိုင္းေတာ႔ မထားခဲ႔နဲ႔။ ထင္တာ တစ္ခုခုေတာ႔ ရမ္းသန္းသာ ေျဖခဲ႔။ TRUE/FALSE မွာလည္း TRUE ဒါမွမဟုတ္ FALSE တစ္ခုခုကို ထင္တာသာ ေျဖခဲ႔။ ကံေကာင္းရင္ အမွတ္ရလိမ္႔မယ္” လို႔ သင္ၾကား ၫႊန္ၾကားေလ႔ ရိွၾကပါတယ္။
ဒီလို ေျဖဆိုတတ္ၾကတဲ႔ ဓေလ႔ဟာ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႔ အေရးတႀကီး ပတ္သက္ေနသလို တိုင္းျပည္ အနာဂတ္နဲ႔ပါ တိုက္ရိုက္ အခ်ိဳးက်ေနမယ္လို႔ က်ေနာ္ ျမင္မိပါတယ္။ ခုလို မ်က္မွန္းရမ္းဆ ေျဖဆိုေနၾကျခင္းဟာ အင္မတန္ မွားယြင္းတဲ႔ အက်င့္စ႐ိုက္ကို မသိလိုက္မသိဖာသာ စြဲသြားေစပါတယ္။ ရရင္ အေခ်ာင္ယူလိုက္မယ္ဆိုတဲ႔ စိတ္ကို မသိမသာ သြတ္သြင္းေပးေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေခ်ာင္စိတ္ဓာတ္ကို စာေမးပြဲစနစ္က အားေပးေနလွ်က္ရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “အေခ်ာင္စိတ္ဓာတ္အစ စားေမးပြဲက”လို႔ ေျပာရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

တာ၀န္ယူမႈ

ဒီေနရာမွာ ကိုယ္ယံုၾကည္ရာ ကိုယ္ေရြးတာ ဘာေျပာစရာရိွသလဲလို႔ ေစာဒက တက္ႏိုင္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ ပညာရပ္တစ္ခုခုကို နားလည္မႈ စစ္ေဆးျခင္းဟာ အေလာင္းအစားတစ္ခုလို ကံဆိုးကံေကာင္း စမ္းသပ္ရမယ့္ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလို ေပါ႕ေပါ႕ဆဆနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ေျဖဆိုျခင္းဟာ ေက်ာင္းသားရဲ႕ တာ၀န္ယူတတ္တဲ႔ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ တာ၀န္သိတတ္တဲ႔ စိတ္ဓာတ္ကို ပ်က္ျပားေစပါတယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။
ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက SAT (Scholastic Assessment Test) ေမးခြန္းပံုစံကို ဥပမာ ေပးလိုပါတယ္။ ဓမၼဓိ႒ာန္ေမးခြန္း (Multiple Choice Question, MCQ) မ်ား ေျဖဆိုရာမွာ Negative Marking ဆိုတဲ႔ မွားသူကို အမွတ္ ျပန္ႏႈတ္တဲ႔ စနစ္ကို က်င့္သံုးပါတယ္။ တစ္ပုဒ္ အေျဖမွန္ရင္ (၁)မွတ္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ မွားရင္ေတာ႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ (၃)ခုေပးထားတဲ႔ ေမးခြန္းအတြက္ အမွတ္၀က္၊ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ (၄)ခုေပးထားပါက (၁/၃)မွတ္၊ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ (၅)ခု ေပးထားပါက (၁/၄) မွတ္ ျပန္ေလွ်ာ႔ပါတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိလို႔ မေျဖဘဲ လႊတ္ထားခဲ႔တဲ႔ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ကေတာ႔ အမွတ္ တိုးျခင္း၊ ေလ်ာ႔ျခင္း မရိွပါဘူး။ အေျဖကို မွန္မွန္ကန္ကန္ တတ္သိနားလည္ ထားသူအတြက္ ထိုက္တန္တဲ႔ အမွတ္ခ်ီးျမွင့္မႈ ျဖစ္သလို ေသခ်ာဂဏ မသိပဲ ရမ္းဆေျဖဆို(guesswork) မိပါက မိမိအမွားကို တာ၀န္ယူေစျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဃနဏ မသိပါဘဲ မ်က္မွန္းရမ္းဆေျဖဆိုခြင့္ (ရမ္းတုတ္ခြင့္)ကို ခြင့္ျပဳမထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ (၁)မွတ္ ထပ္ယူမလား (သို႔) အမွတ္ ျပန္ အေလွ်ာ႔ခံမလား (သို႔) မသိတာကို ရိုးသားစြာျဖင့္ ေျဖဆိုမႈ မျပဳပဲ ထားမလား ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားရပါမယ္။ ေက်ာင္းသားဟာ မိမိ ေရြးခ်ယ္မႈ အတြက္ ကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ယူေစျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တာ၀န္သိမႈ (responsibility) နဲ႔ တာ၀န္ခံမႈ (accountability) တို႔ကို ေက်ာင္းစာေမးပြဲကေန စတင္ ေလ႔က်င့္ ေပးလိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။

စာေရးသူတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရိွ သံုးစြဲေနတဲ႔ အမွတ္ေပးပံု အရဆိုရင္ ေက်ာင္းသားဟာ အေျဖမမွန္လည္း အမွတ္ေလွ်ာ႔ မခံရတာေၾကာင့္ မွားလည္း ျပႆနာမရိွ။ မေျဖ႔ဘဲ ထားတာနဲ႔စာရင္ အခြင့္အေရး ပိုေကာင္းတယ္။ မွားရင္ အရင္း၊ မွန္ရင္ အျမတ္ပဲ၊ အေခ်ာင္ရတာပဲလို႔ ခံယူေနၾကပါတယ္။ ကိုယ္မသိေသာ အေျဖမွန္ကို မသိလဲ ရမ္းတုတ္ခြင့္ ရေနပါတယ္။ ဒါဟာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေခ်ာင္စိတ္ မသိမသာ ၀င္သြားေစတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားတဲ႕ ေလာက

ေက်ာင္းသား/သူမ်ားဟာ တခ်ိန္မွာ အျခားျခားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ႀကံဳလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ စာေမးပြဲ ေျဖစဥ္ကလို ေပါ႔ေပါ႔တန္တန္ ေရြးခ်ယ္ၾကပါက ဘ၀မွာ အခက္အခဲမ်ာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရပါလိမ္႔မယ္။ မ်က္မွန္းရမ္းဆ ေရြးခ်ယ္မႈေတြေၾကာင့္ ကာယကံရွင္ တစ္ေယာက္အတြက္သာမက လူ႔ပတ္၀န္က်င္၊ လူ႕အသိုင္း အ၀ိုင္းကိုပါ ရိုက္ခတ္လာႏိုင္တာေတြ ရိွလာပါမယ္။
အေျခခံပညာသင္ယူ တတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ဘ၀မွာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ဥပမာအျဖစ္ တင္ျပရရင္
(၁) တကၠသိုလ္သင္ ဘာသာရပ္
(၂) အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း (တစ္နည္း) အလုပ္အကိုင္
(၃) မိမိလက္၀ယ္ရိွ ေငြေၾကးနဲ႔ ၀ယ္ယူသံုးစြဲမည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ
(၃) ခ်စ္သူရည္းစားမွ အိမ္ေထာင္ဖက္အထိ စသျဖင့္ ရိွပါမယ္။ ဒါေတြသာမက အျခားျခားေသာ ဘ၀ဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား အမ်ားအျပား က်န္ရိွပါဦးမယ္။

အမတ္ေရြးမွားရင္ျဖင့္

ဒါ႔အျပင္ လူဆိုသည္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ေနတတ္သူမဟုတ္၊ အုပ္စုဖြဲ႕ ေနထိုင္တတ္သည့္ သတၱ၀ါ ျဖစ္ရာ မိမိေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၊ ႏိုင္ငံ စသျဖင့္ အုပ္စုအရြယ္အစား အဆင့္ဆင့္ ရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိ ေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္မႈမွ အစ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အလယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အဆံုး အားလံုးကို ႏိုင္ငံအတြင္း မီွတင္းေနထိုင္သူ ျပည္သူအမ်ားက ေရြးခ်ယ္ေပးၾကရပါမယ္။ ဒီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေနတဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ ဒုသမၼတမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႕ တိုက္ရိုက္ အခ်ိဳးက်လွ်က္ ရိွေနျပန္ပါတယ္။
ဒီလို ေရြးခ်ယ္တင္ေႁမႇႇာက္ၾကရာမွာ အေရြးခ်ယ္ခံမယ္႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ ပါတီအသီးအသီးက ျဖစ္ေစ (သို႔) တသီးပုဂၢလ ျဖစ္ေစ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳရာမွာ အေရြးခ်ယ္ခံသူမ်ားဟာ
• မည္သည့္ စာရိတၱရိွသူ လူစားမ်ိဳး ျဖစ္သည္၊
• မည္သည့္ အလုပ္အကိုင္ကို လုပ္ကိုင္သည္၊
• မည္သည့္ သမိုင္းေၾကာင္း ရိွခဲ႔သူ ျဖစ္သည္၊
• မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆကို ကိုင္စြဲထားသူ ျဖစ္သည္၊
• အေရြးခ်ယ္ခံရပါက ျပည္သူကို မည္သို႔ အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည္ စသည္တို႔ကို အေျခခံကာ စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကိစၥမွာ စဥ္းစားမႈ မွန္မွ ေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္ပါမယ္။ တစ္ဦးခ်င္း ေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္မွသာ ရပ္ရြာမွ အစ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈထိ အက်ိဳးရိွႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္မႈ မမွန္ကန္ခဲ႔ပါက ရပ္ရြာ ေဒသမွ အစ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အထိ ႀကီးမားေသာ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါတယ္။

ပညာေရး စနစ္ ျပင္ဖို႔လို

စာေရးသူတို႔ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားဟာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အရ ေရြးေကာက္ပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖတ္သန္းၾကရမွာ မလြဲဧကန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ရာမွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက MCQ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖသလို နံၾကားေထာက္၊ မ်က္မွန္း ရမ္းဆကာ ေရြးခ်ယ္လိုက္မွျဖင့္ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အေရး မေတြး၀ံ႔စရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရြးမွားလွ်င္ မိမိတို႔ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားပင္ အက်ိဳးနည္းရမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သတိခ်ပ္ ၾကရပါမယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားအရြယ္မွစကာ တာ၀န္သိတတ္တဲ႔စိတ္ တာ၀န္ခံတတ္တဲ႔စိတ္ကိုအေျခခံတဲ႔ ေရြးခ်ယ္မႈအတတ္ကို စနစ္တက် ေလ႔က်င့္ ေပးၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးအတြက္ ပညာေရးစနစ္ကို ေခတ္နဲ႔အညီ ျပဳျပင္ၾကရပါမယ္။ ဒါမွသာ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၎တို႔မွတဆင့္ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးျပဳ ဥပေဒမ်ားကို ျပဳစု ျပ႒ာန္းႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို ေရြးခ်ယ္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ဒုသမၼတမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကို ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ကာ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရေကာင္းမွ တိုင္းျပည္ေကာင္းႏိုင္ပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရိွ စာေမး၊ စာစစ္ပံုစံမွအစ အျခားျခားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္တဲ႔ အရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲကာ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဒီမိုကေရစီပညာေရးစနစ္ကို စနစ္တက် တည္ေဆာက္၍ အမ်ားျပည္သူ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္ၾကရမွာ မလြဲဧကန္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

7 Day Daily

No.380, May 16, 2014

Powered by Bullraider.com