၀.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ယူေနေသာ ရခုိင္တြင္ တကၠသိုလ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္မည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ သံတြဲ၊ ရမ္းၿဗဲ၊ မာန္ေအာင္၊ အမ္း၊ ေတာင္ကုတ္ႏွင့္ ဂြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စစ္ေတြ တကၠသိုလ္သို႔ သြားေရာက္ ပညာသင္ယူ ရန္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ တကၠသိုလ္  ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ေက်ာင္းတက္ႏိုင္မည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ပိုမ်ားလာမည္ ျဖစ္ရာ တည္ေထာင္ရန္ စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာျမေအးက လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ေျပာဆိုခဲ့သည္။

စစ္ေေတြတကၠသိုလ္ ရူပေဗဒဌာန ကထိကတဦးမွ သတင္းေတာ့ ၾကားတယ္၊ စီမံကိန္းဆိုတာ ၾကာမွာေပါ့၊ သြားလာရ ခက္ခဲတယ္ဆိုတာ ကိုက စဥ္းစားစရာအခ်က္ေတြျဖစ္တယ္၊ ေတာင္ကုတ္နဲ႔ စစ္ေတြ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကိုေတာင္ ေကာင္းေအာင္မလုပ္ႏိုင္ဘဲ တကၠသိုလ္တခု ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွာေဆာက္တာ စဥ္းစားစရာေတြျဖစ္ပါတယ္၊ တကၠသိုလ္ေတြကေတာ့ မႈိလိုေပါက္ေနတာပဲ အရည္အေသြး ရွိမရွိေတာ့ ျပည္သူေတြ သိပါတယ္ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရး ၄ သန္းေက်ာ္ရွိကာ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ေနသူ ၁၄၉၂၁ ဦး ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီး၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ လူတစ္ေထာင္လ်င္ အဆင့္ျမင့္ ပညာ ၄ ဦးသာ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တြက္ၾကည့္ပါက ၀.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အဆင့္ျမင့္ပညာကို သင္ၾကား ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာဟု ဆိုေသာ္လည္း တႏွစ္လွ်င္ တစ္ပတ္သာ သင္ယူရေသာ အေ၀းသင္ ပညာေရးကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေကာက္ယူေသာ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ မူလတန္းပညာကို ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အလယ္တန္းပညာကို ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိသာ တက္ေရာက္ ႏိုင္ၾကသည္။

စစ္ေတြ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ တြဲဖက္ပါေမာကၡတဦးမွ တကၠသိုလ္ တခုတိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္တာ ေကာင္းတယ္ ဆိုေပမယ့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသားေတြ ေလ့လာမယ့္ ရည္ညြန္းစာအုပ္ မရွိဘူး၊ ဆရာေတြ ေလ့လာဖို႔ စာအုပ္ေတြ မရွိဘူး၊ ႏိုင္ငံတကာမွာ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္ေနတဲ့ နည္းပညာေတြကို ေလ့လာဖို႔ အင္တာနက္မရွိဘူး၊ အင္တာနက္ ရွိရင္ေတာင္ မီးမရွိေတာ့ ဘယ္လိုသုံးမလဲ၊ အဲဒီေတာ့ဗ်ာ တကၠသိုလ္ဆိုတာ အေဆာက္အဦးရွိရင္ ၿပီးတာမွ မဟုတ္တာ၊ က်ေနာ့္ အျမင္ကေတာ့ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေက်ာင္းထပ္ဖြင့္စရာ မလိုဘူး၊ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ပညာေတြကို သင္ယူႏိုင္တဲ့ ကေလးအေရအတြက္ မ်ားလာေအာင္ လုပ္ေပးသင့္တယ္ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။

လက္ရွိရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ တကၠသိုလ္မ်ားမွာ () ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ ( စစ္ေတြ)() အစိုးရ နည္းပညာေကာလိပ္ ( သံတြဲ)() ေက်ာက္ျဖဴ ပညာေရးေကာလိပ္ ၊ () စစ္ေတြတကၠသိုလ္၊ () နည္းပညာတကၠသိုလ္ (စစ္ေတြ) တို႔ျဖစ္သည္။ 

ေစာျပည့္ညိဳ

Powered by Bullraider.com