ငါးႏွစ္အတြင္း ပံုႏွိပ္စာအုပ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ ႏိုင္

အီးဘြတ္ ဖတ္သူမ်ားႏွင္႔ ကြန္ျပဴတာ အခ်ပ္ျပားငယ္မ်ား အသံုးျပဳသူ မ်ားလာေသာေၾကာင္႔ ပံုႏွိပ္စာအုပ္မ်ား ေမွ်ာ္ လင္႔ထားတာထက္ ေစာစြာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း နည္းပညာ ဂရုတစ္ဦးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

'ကေလးတစ္ေယာက္ လက္ပ္ေတာ႔ တစ္လံုး' အစီအစဥ္ တည္ေထာင္သူလည္း ျဖစ္၊ Reliable Sources စာအုပ္ ေရးသူလည္း ျဖစ္သည့္ Nicholas Negrophonte က စီအင္အင္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ရုပ္၀တၳဳဆိုင္ရာ ပံုႏွိပ္စာအုပ္မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္မယ္႔ ေန႔ရက္ေတြကို လက္ခ်ဳိးေရတြက္လို႔ရျပီဟု ဆိုသည္။

“ငါးႏွစ္အတြင္း ျဖစ္လိမ္႔မယ္။ စကၠဴလို ရုပ္၀တၳဳ ၾကားခံ ပစၥည္းေတြက လူအားလံုးအတြက္ ျဖန္႔ေ၀ဖို႔ မလံုေလာက္ဘူး။ အာဖရိကကို ခင္ဗ်ားသြားရင္ လူတစ္သန္းေလာက္ စာအုပ္လိုခ်င္ၾကမယ္။ ခင္ဗ်ား ပို႔ေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု Negrophonte က ေျပာသည္။

သူဦးေဆာင္ေနတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းက ေက်းရြာမ်ားကို လက္ပ္ေတာ႔မ်ား ေရာက္ရွိေရး ၾကိဳးပမ္းေနသည္။ “လက္ပ္ေတာ႔ တစ္လံုးမွာ စာအုပ္ ၁၀၀ ေလာက္ ပါ၀င္ႏိုင္တယ္။ အာဖရိက ေက်းရြာတစ္ရြာကို လက္ေတာ႔ပ္ အလံုး ၁၀၀ က်ေနာ္ ပို႔ေပးလိုက္လို႔ စာအုပ္ ၁၀၀၀၀ ရသြားျပီေပါ႔” ဟု ရွင္းျပသည္။

အီးဘြတ္မ်ား အလားအလာႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး သူ႔အျမင္တြင္ ဖြံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အသံုးျပဳမွႈက ဖြံ႔ျဖိဳးျပီး ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုျမန္ဆန္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။ “အဓိကကေတာ႔ ဆဲလ္ဖုန္းေတြ ျပန္႔ႏွံလာမွႈေၾကာင္႔ပဲ။ ဆဲလ္ဖုန္းေတြက ကေမၻာဒီးယားတို႔ ယူဂန္ဒါတို႔မွာ ပိုျပီး ေပၚျပဴလာ ျဖစ္လာေနပါတယ္။ ဆဲလ္ဖုန္းေတြ အေရအတြက္ မ်ားျပားလာမွႈက အီးဘြတ္ေတြ ျမန္ျမန္ တိုးပြားလာဖို႔ျဖစ္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

Negrophonte မွာ ကမၻာအႏွံ႔ရွိ ေက်ာင္းသားကေလးငယ္တိုင္း အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္ေရး One Laptop per Child ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထူေထာင္သူ ျဖစ္သည္။ ယခု ကေလးငယ္သံုး လက္ပ္ေတာ႔မ်ား တစ္လံုးလွ်င္ ၁၉၉ ေဒၚလာျဖင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသို႔ www.laptop.org/en/ မွ တဆင္႔ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိသည္။

သတင္း CNN

Powered by Bullraider.com