ဇီ၀ဓာတ္ေငြ႔ နည္းပညာ အာဖရိက ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္

လူႏွင္႔ တိရိစာၦန္တို႔ရဲ႕ စြန္႔ပစ္ အညစ္အေၾကးေပါင္းစုံမွ ထုတ္လုပ္ၿပီး ေစ်းအသက္သာဆံုးႏွင္႔ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး အနည္းဆံုးျဖစ္တဲ႔ ဇီ၀ဓာတ္ေငြ႔ေလာင္စာမွာ ေတာင္အာဖရိက ေက်းလက္ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အသံုး၀င္လ်က္ ရွိသည္။ 


ဇီ၀ေလာင္စာကို ယခုမွ အာဖရိကတြင္ စတင္အသံုးျပဳေနေသာ္လည္း၊ မၾကာခင္ အာဖရိက တတိုက္လံုးရွိ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္မရရွိတဲ႔ ဆင္းရဲသားမ်ားရွိရာ ေဒသအားလံုးတြင္ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳၾကေတာ႔မွာ ျဖစ္သည္။ 
Powered by Bullraider.com