ျမန္မာျပည္ ေၾကြးထူလြန္းတယ္၊ ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြ လာမယ္ ၾကာမယ္

အခုတပတ္အေစာပိုင္းမွာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဟယ္လာရီ ကလင္တန္က အေမရိကန္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္အေပၚ ပိတ္ဆို႔ထားမွဳတခ်ဳိ႕ကို လက္မွတ္ထိုးရုပ္သိမ္းလုိက္လုိ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး အဖဲြ႔အစည္းဆီကေန အကူအညီေတြ ျပန္ရႏုိင္တယ္လို႔ ခန္းမွန္းခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။  

စီးပြားေရးအေၾကာင္း အသားေပးေရးတဲ့ ေ၀ါစထရိဂ်ာနယ္ (The Wall Street Journal) ကေတာ့ ဒီကိစၥ ထင္သေလာက္မလြယ္ပါဘူးလုိ႔ မွတ္ခ်က္ ေပးပါတယ္။   

ျမန္မာျပည္ဟာ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔လို ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီကေန ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အကူအညီေတြ ျပန္ရဖုိ႔ လြယ္ဦးမွာမဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္း အခ်က္အလက္တခ်ဳိ႕ကို ေထာက္ျပပါတယ္။   

အရင္ဆံုးက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကိစၥ။ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ေျဖေလ်ွာ့ေပးမွႈဟာ ေနာက္ထပ္ေခ်းေငြနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အကူအညီေတြရဖုိ႔ အေနအထားကို မေရာက္ေသးပါဘူး။  သို႔ေပမယ့္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖံြၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႔ တို႔လို အဖဲြ႔အစည္းေတြဆီကေန နည္းပညာအကူအညီေတာ့ ရႏုိင္ပါတယ္။ အခုလည္း အုိင္အမ္အက္ဖ္က ျမန္မာျပည္က ရွႈပ္ေထြးေပြလီတဲ့ ေငြလဲလွယ္တဲ့စနစ္ကို တမ်ဳိးတည္း ျဖစ္သြားေအာင္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းဖုိ႔ အႀကံဥာဏ္ေတြေပးေနပါတယ္။  

အလံုးအရင္းနဲ႔ ေခ်းေငြကိစၥကေတာ့ရဖုိ႔ကေတာ့ ေငြေၾကး အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေတြ ဘက္က ေနာက္ထပ္သေဘာ တူညီခ်က္ေတြေပးဖို႔ (မီးစိမ္းျပ) လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ျမန္မာအစိုးရဘက္ကလည္း အေၾကြးရွင္ေတြ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ ေျဖရွင္းရမွာေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။  

ျမန္မာျပည္ဟာ ကမၻာဘဏ္၊ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ အပါအ၀င္၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရေတြကို ျပန္ဆပ္ရမယ့္ အေၾကြး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ က်န္ေနပါတယ္၊ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ကို ေပးရမယ့္ အေၾကြးက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၉ သန္းရွိေနျပီး၊ ကမၻာ့ဘဏ္ကိုလည္း သန္းရာေပါင္းမ်ားစြာ ေပးစရာ က်န္ေနပါတယ္။ ဒါေတြကို ျပန္မဆပ္ဘဲ၊ သို႔မဟုတ္  ျပန္ျပီးညွိႏွႈိင္းမွႈေတြ မရွိဘဲ၊ ပမာဏမ်ားတဲ့ ေခ်းေငြေတြ ရဖို႔ကေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူးတဲ့။

ျမန္မာအစိုးရက သက္ဆုိင္ရာ အေၾကြးရွင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနတယ္ဆုိေပမယ့္ အေၾကြး အားလံုးကို ျပန္ဆပ္ဖုိ႔က လက္ေတြ႔မွာ တကယ္တမ္းမလြယ္တဲ့ကိစၥပါ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ေတြ ေရာင္းေနတယ္ဆုိေပမယ့္ ျမန္မာျပည္က ႏုိင္ငံျခားအရန္ေငြက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဘီလီယံပဲ ရွိပါတယ္၊  အကယ္၍ အေၾကြးေတြကို အားလံုးဆပ္ျပီးလို႔ အေနာက္အစိုးရေတြဘက္ကလည္း ေရႊလမ္းေငြလမ္းဖြင့္ေပးလုိက္တယ္ ဆုိရင္ေတာင္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမွဳအတြက္က အခ်ိန္က ၾကန္႔ၾကာမွာေတြ ရွိပါတယ္တဲ့။

ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းေတြဘက္က ပိုၿပီးစဥ္းစားစရာကိစၥ၊ စိတ္မခ်ေသးတဲ့ ကိစၥက ေခ်းေပးလုိက္တဲ့ ေငြေတြကို ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ အက်ဳိးရွိရွိ အသံုးျပဳႏုိင္္မလား၊ ထိန္းသိမ္းႏုိင္မလား၊ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အရင္လိုပဲ သဲထဲေရသြန္သလို ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ ျဖစ္သြားမလား၊ ဒီကိစၥကို ဘယ္သူကမွ အာမခံခ်က္မေပးႏိုင္ပါဘူး။  

ဒီသံသယကို ပိုၿပီး ၾကီးထြားေစႏိုင္တာက ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတြမွာ အကတိလုိက္စားမွဳနဲ႔ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမွႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့အဖြဲ႔ (Transparency International) အဖြဲ႔ရဲ႕ သုေတသနျပဳခ်က္အရ ျမန္မာျပည္ဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမွႈအနည္းဆံုး ၁၈၃ ႏုိင္ငံစာရင္းမွာ ေနာက္ဆံုးနားက အဆင့္ ၁၈၀ မွာ ရွိေနပါတယ္။

ေခ်းေငြကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေအဒီဘီက ေ၀ါစထရိဂ်ာနယ္ကို ေပးပို႔တဲ့ စာမွာ ျမန္မာျပည္ကို ေငြျပန္ေခ်းေပးဖို႔ ကိစၥဟာ ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ရာသီဥတု အေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္၊

ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာလည္း ျမန္မာျပည္က စီးပြားေရး ပြင့္လင္းလာဖို႔၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးလာဖို႔ ျပည္သူေတြရဲ႔ လူေနမွဳအဆင့္အတန္းေတြ တုိးတက္လာဖို႔ လုပ္ေဆာင္စရာေတြ မ်ားစြာရွိေနလင့္ကစား ကမၻာဘဏ္က ေၾကြးသစ္ေခ်းေပးႏိုင္ဖို႔ဆုိရင္ေတာ့ ေၾကြးက်န္ကိစၥ အရင္ရွင္းၿပီးမွပဲ ျဖစ္ႏုိင္မယ္လို႔ ဆုိထားပါတယ္၊

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီးပြားေရးသမားေတြရဲ႔ အလိုအရေတာ့ ေအဒီဘီ၊ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔လို အဖြဲ႔အစည္းေတြ ျပန္၀င္လာရင္ ျမန္မာျပည္က ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ကလိုျဖစ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ကိုလည္း ေခတ္မီေအာင္ ျပဳျပင္ႏုိင္မယ္၊ ျပည္သူေတြရဲ႔ လူေနမွႈအဆင့္အတန္းေတြ တိုးတက္လာမယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္၊ 

လက္ေတြ႔မွာလည္း တုိင္းျပည္ရဲ႕ လမ္း၊ တံတား၊ စက္ရံု၊ ရထားလမ္းတို႔လို အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ ထူေထာင္ဖို႔ ကိစၥမွာ ေဒၚလာ ဘီလီယံနဲ႔ခ်ီျပီးလိုအပ္ေနတယ္လို႔ ေလ့လာသူေတြက ဆုိၾကပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ဂ်ပန္၊ တရုတ္တို႔ အကူအညီ တခ်ဳိ႕ေပးေနတယ္ဆုိေပမယ့္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္ကို ေထမိဖို႔ကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းေတြက မရွိမျဖစ္လို႔ ေလ့လာသူေတြက ဆုိၾကပါေၾကာင္း။

အစိုးရ၏ တရား၀င္အေၾကြးစာရင္း

 ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္မတုိင္ခင္

ႏိုင္ငံႏႇင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း

ေအဒီဘီေခ်းေငြ

၃၅၆.၉၃၅

အိုင္ဒီေအေခ်းေငြ

၈၀၀.၅၉၀

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမႇေခ်းေငြ

၅၃.၀၃၉

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမႇေခ်းေငြ

၅၈၄.၇၂၈

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမႇေခ်းေငြ

၆၃၈၈.၃၂၀

ကေနဒါႏိုင္ငံမႇေခ်းေငြ

၈.၀၅၆

ဖင္လန္ႏိုင္ငံမႇေခ်းေငြ

၄.၈၁၂

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမႇေခ်းေငြ

၈၄.၀၀၆

အီတလီႏိုင္ငံမႇေခ်းေငြ

၆.၀၉၀

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမႇေခ်းေငြ

၉.၇၅၆

ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမႇေခ်းေငြ

၃၇.၁၂၆

ၾသစၾတီးယားႏိုင္ငံမႇေခ်းေငြ

၃၇.၀၂၇

အဂၤလန္ႏိုင္ငံမႇေခ်းေငြ

၃၆.၅၅၂

စုစုေပါင္း

၈၄၀၈.၃၄၈

 

၁၉၈၈ ခုႏႇစ္ေနာက္ပိုင္း

ႏိုင္ငံႏႇင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း

အိုပက္ေခ်းေငြ

၂၂.၆၄၈

အိႏၵိယႏိုင္ငံမႇေခ်းေငြ

၁၁၀.၃၈၉

ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံမႇေခ်းေငြ

၅၀.၂၇၇

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမႇေခ်းေငြ

၆၈.၅၃၆

ထိုင္းႏိုင္ငံမႇေခ်းေငြ

၆၃.၄၂၀

မေလးရႇားႏိုင္ငံမႇေခ်းေငြ

၁၅၀.၀၀၀

ဆာဗီးယားႏိုင္ငံမႇေခ်းေငြ

၁၇ .၉၃၆

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမႇေခ်းေငြ

၂၁၃၁ .၇၄၄

စုစုေပါင္း

၂၆၁၄ .၉၅၀

 ညီေစာလြင္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၂

ရည္ညြန္း၊ ၊ Too Bad, Burma: Big Bank Loans Unlikely Anytime Soon by Patrick Barta

 

 

Powered by Bullraider.com